[PDF] Giáo trình Luật Đầu tư – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật đầu tư Giáo trình Luật Đầu tư - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Đầu tư – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2011. Chủ biên: TS. Bùi Ngọc Cường.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật Đầu tư – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu Giáo trình Luật Đầu tư – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung Giáo trình Luật Đầu tư – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Luật Đầu tư PDF
 4. Một số Giáo trình Luật đầu tư khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Đầu tư - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Đầu tư – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu Giáo trình Luật Đầu tư – Trường Đại học Luật Hà Nội

Nội dung của Giáo trình Luật Đầu tư được xây dựng trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu của khoa học luật đầu tư và nội dung của hệ thống pháp luật thực định về đầu tư. Với những nội dung cơ bản của khoa học luật đầu tư và hệ thống pháp luật đầu tư đã trình bày, để thực hiện nhiệm vụ của mình, Giáo trình Luật Đầu tư của Trường Đại học Luật Hà Nội được xây dựng với những nội dung cụ thể sau đây:

– Những vấn đề chung về luật đầu tư,

– Thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư;

– Các biện pháp đảm bảo và khuyến khích đầu tư;

– Quy chế pháp lý về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao và khu kinh tế;

– Hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

– Đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước;

– Một số vấn đề cơ bản về luật đầu tư quốc tế.

Giáo trình Luật Đầu tư - Nhà xuất bản Công an nhân dân
Giáo trình Luật Đầu tư – Nhà xuất bản Công an nhân dân

Nội dung Giáo trình Luật Đầu tư bám sát vào thực tiễn pháp luật về đầu tư ở Việt Nam. Pháp luật về đầu tư ở Việt Nam đã có quá trình hình thành và phát triển trải qua nhiều giai đoạn, với những điều kiện khác nhau về chính trị, kinh tế và xã hội. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, với vị trí là một bộ phận cấu thành cơ bản của lĩnh vực pháp luật năng động nhất – pháp luật thương mại, pháp luật về đầu tư sẽ còn có những thay đổi cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp trước đòi hỏi của thực tiễn kinh doanh. Cùng với sự không hoàn thiện của hệ thống pháp luật về đầu tư, Giáo trình Luật Đầu tư sẽ tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện.

Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng giới thiệu và mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Nội dung Giáo trình Luật Đầu tư – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương I: Những vấn đề chung về luật đầu tư

 1. Khái quát về đầu tư
 2. Khái quát về luật đầu tư
 3. Khoa học luật đầu tư và hệ thống môn học luật đầu tư

Chương II: Quy trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư

 1. Khái niệm và phân loại dự án đầu tư
 2. Những nội dung cơ bản của quy trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư

Chương III: Các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư

 1. Các biện pháp đảm bảo đầu tư
  1. Những vấn đề chung về các biện pháp đảm bảo đủ tư
  2. Sự cần thiết phải động ban hành các biện pháp bảo đảm đầu tư
  3. Nội dung các biện pháp bảo đảm đầu tư
 2. Các biện pháp khuyến khích đầu tư
  1. Những vấn đề chung về các biện pháp khuyến khích đầu tư
  2. Sự cần thiết phải đặt ra các biện pháp khuyến khích đầu tư
  3. Nội dung các biện pháp khuyến khích đầu tư

Chương IV: Đầu tư trực tiếp theo hợp đồng

 1. Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
 2. Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT); hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh (BTO); hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT)
 1.  

Chương V: Quy chế pháp lý về các khu kinh tế đặc biệt

 1. Sự hình thành khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao, khu kinh tế ở Việt Nam và hướng phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
 2. Khái niệm và đặc trưng của các khu kinh tế đặc biệt
 3. Trình tự, thủ tục thành lập các khu kinh tế đặc biệt
 4. Những quy định cơ bản về hoạt động đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt
 5. Quản lý nhà nước đối với các khu kinh tế đặc biệt

Chương VI: Đầu tư nước ngoài

 1. Khái quát về đầu tư ra nước ngoài
 2. Pháp luật về đầu tư ra nước ngoài

Chương VII: Đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước

 1. Khái quát chung về đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước
 2. Nội dung đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước
 3. Trình tự đầu tư kinh doanh vốn nhà nước

Chương VIII: Một số vấn đề cơ bản về luật đầu tư quốc tế

 1. Sự phát triển của luật đầu tư quốc tế
 2. Quy luật
 3. Một số nội dung cơ bản của các hiệp định đầu tư quốc tế
 4. Một số hiệp định đầu tư quan trọng ở cấp địa phương, khu vực và song phương Việt Nam đang và sẽ là thành viên

Chương IX: Pháp luật đầu tư của một số nước

 1. Giới thiệu về luật đầu tư của Campuchia
 2. Giới thiệu về luật khuyến khích và quản lý đầu tư nước ngoài của cộng hòa Dân Chủ nhân dân lào
 3. Giới thiệu luật kinh doanh nước ngoài của Thái Lan
 4. Giới thiệu luật đầu tư của Singapore
 5. Giới thiệu pháp luật đầu tư nước ngoài của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Nội dung giáo trình Luật Đầu tư - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 01

Nội dung giáo trình Luật Đầu tư - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 02

Nội dung giáo trình Luật Đầu tư - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 03

[Download] Giáo trình Luật Đầu tư PDF

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Đầu tư

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang cuối Giáo trình Luật Đầu tư - Đại học Luật Hà Nội
Trang cuối Giáo trình Luật Đầu tư – Đại học Luật Hà Nội

Một số giáo trình Luật đầu tư khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật đầu tư – Chủ biên: TS. Bùi Ngọc Cường – NXB Công an Nhân dân 2006

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Đầu tư, gồm: những vấn đề cơ bản của Luật đầu tư; sự ra đời và phát triển của nền lập hiến Việt Nam; chế độ chính trị; chế độ bầu cử; bộ máy nhà nước; chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; Quốc hội; Chính phủ,…

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật đầu tư – Chủ biên: TS. Bùi Ngọc Cường

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật đầu tư – Chủ biên: GS.TS. Claudio Dordi & TS. Nguyễn Thanh Tâm – NXB Thanh niên 2017

Trình bày những nội dung cơ bản về Luật Đầu  quốc tế, gồm: khái quát về đầu  quốc tế; các nguyên tắc cơ bản của Luật Đầu  quốc tế; hợp đồng giữa nhà đầu  nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu ; Việt Nam và Luật Đầu  quốc tế.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật đầu tư – Chủ biên: GS.TS. Claudio Dordi & TS. Nguyễn Thanh Tâm

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến Giáo trình Luật Đầu tư PDF, Giáo trình Luật Đầu tư 2014, Giáo trình Luật Đầu tư Nhà xuất bản Công an nhân dân, Đề cương Luật Đầu tư Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Đầu tư đại học luật, Bài giảng Luật Đầu tư Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Đầu tư 2020, Bài giảng Luật Đầu tư

Kết cấu của Giáo trình Luật đầu tư – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Lời giới thiệu
Chương I: Những vấn đề chung về luật đầu tư
Chương II: Quy trình, thủ tục đầu tư và triển khai dự án đầu tư
Chương III: Các biện pháp bảo đảm và khuyến khích đầu tư
Chương IV: Đầu tư trực tiếp theo hợp đồng
Chương V: Quy chế pháp lý về các khu kinh tế đặc biệt
Chương VI: Đầu tư nước ngoài
Chương VII: Đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước
Chương VIII: Một số vấn đề cơ bản về luật đầu tư quốc tế
Chương IX: Pháp luật đầu tư của một số nước
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

Tôi muốn tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về môn Luật đầu tư?

Bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập, ôn thi và hướng dẫn tự học môn Luật đầu tư đại cương tại đây.
Câu hỏi trắc nghiệm môn Luật Đầu tư
102 câu hỏi nhận định đúng sai Luật Đầu tư
Bài tập tình huống môn Luật Đầu tư (có đáp án)
Giáo trình Luật Đầu tư quốc tế (song ngữ)

5/5 - (12435 bình chọn)

Phản hồi

  • Dạ, cho em xin file giáo trình Luật đầu tư với ạ. Em cảm ơn ạ!

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền