[PDF] Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật hành chính Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Chủ biên: TS. Trần Minh Hương.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download ebook] Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam PDF
 4. Một số Giáo trình Luật Hành chính khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những vấn đề chung của môn học Luật Hành chính, gồm: khái quát về Luật Hành chính và quản lý nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính… Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hóa, khoa học và công nghệ.

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam được biên soạn trên cơ sở Hiến pháp và các văn bản pháp luật hiện hành quy định về quản lý hành chính nhà nước.

Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam - NXB Công an Nhân dân 2019
Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2019

Giáo trình này là tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy môn học Luật Hành chính tại Trường Đại học Luật Hà Nội từ nhiều năm nay.

Luật hành chính là ngành luật có hệ thống quy phạm phức tạp và thường xuyên được  sửa đổi, thay thế, bổ sung để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Điều đó đòi hỏi phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện giáo trình. Trong việc thực hiện nhiệm vụ khó khăn này, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn giáo trình Luật Hành chính Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: TS. Trần Minh Hương

Nội dung giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

PHẦN CHUNG

Chương I. Luật Hành chính và quản lý nhà nước
 1. Luật hành chính – một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
 2. Khoa học luật hành chính
 3. Môn học luật hành chính
Chương II. Quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính
 1. Quy phạm pháp luật hành chính
 2. Quan hệ pháp luật hành chính
Chương III. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý hành chính nhà nước
 1. Khái niệm và hệ thống có nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước
 2. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý hành chính nhà nước
 3. Các nguyên tắc chính trị – xã hội
 4. Các nguyên tắc tổ chức – kỹ thuật
Chương IV. Hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước
 1. Hình thức quản lý hành chính nhà nước
 2. Phương pháp quản lý hành chính nhà nước
Chương V. Thủ tục hành chính
 1. Khái niệm thủ tục hành chính, các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính
 2. Chủ thể của thủ tục hành chính
 3. Các loại thủ tục hành chính
 4. Các giai đoạn của thủ tục hành chính
 5. Cải cách thủ tục hành chính
Chương VI. Quyết định hành chính
 1. Khái niệm và đặc điểm của quyết định hành chính
 2. Phân loại quyết định hành chính
 3. Trình tự xây dựng và ban hành quyết định hành chính quyết định quy phạm
 4. Phân biệt quyết định hành chính với các loại quyết định pháp luật khác
 5. Tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính
Chương VII. Địa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước
 1. Khái niệm và phân loại cơ quan hành chính nhà nước
 2. Địa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước
 3. Cải cách bộ máy hành chính – nội dung quan trọng của cải cách hành chính
Chương VIII. Địa vị pháp lý hành chính của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
 1. Khái niệm
 2. Quy chế pháp lý hành chính của cán bộ, công chức quy chế pháp lý hành chính của viên chức
Chương IX. Quy chế pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội
 1. Khái niệm và đặc điểm của tổ chức xã hội
 2. Các loại tổ chức xã hội
 3. Quy chế pháp lý hành chính của tổ chức xã hội
Chương X. Quy chế pháp lý hành chính của công dân, người nước ngoài
 1. Quy chế pháp lý hành chính của công dân
 2. Quy chế pháp lý hành chính của người nước ngoài, người không quốc tịch
Chương XI. Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính
 1. Vi phạm hành chính
 2. Trách nhiệm hành chính
Chương XII. Bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước
 1. Khái niệm và yêu cầu bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước
 2. Các biện pháp pháp lý bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

PHẦN RIÊNG

Chương I. Quản lý nhà nước về tài sản nhà nước
 1. Khái niệm và các loại tài sản nhà nước
 2. Quản lý nhà nước về tài sản nhà nước
Chương II. Quản lý nhà nước về hải quan
 1. Khái niệm quản lý nhà nước về hải quan
 2. Tổ chức và hoạt động của hải quan Việt Nam
 3. Quản lý nhà nước về hải quan
Chương III. Quản lý nhà nước về dân số và lao động
 1. Quản lý nhà nước về dân số
 2. Quản lý nhà nước về lao động và việc làm
Chương IV. Quản lý nhà nước về văn hóa
 1. Khái niệm văn hóa, vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế-xã hội 
 2. Quản lý nhà nước về văn hóa
Chương V. Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ
 1. Khái niệm khoa học, công nghệ, hoạt động khoa học và công nghệ
 2. Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ
Chương VI. Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo
 1. Khái niệm và các nguyên tắc quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo
 2. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo
 3. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo
Chương VII. Quản lý nhà nước về đối ngoại
 1. Khái niệm hoạt động đối ngoại và quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại
 2. Nội dung quản lý nhà nước về đối ngoại

Nội dung giáo trình Luật Hành chính Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 01

Nội dung giáo trình Luật Hành chính Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 02

Nội dung giáo trình Luật Hành chính Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 03

Nội dung giáo trình Luật Hành chính Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 04

Nội dung giáo trình Luật Hành chính Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 05

[Download] Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam PDF

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang cuối Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội
Trang cuối Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Một số Giáo trình Luật Hành chính khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2017 – Chủ biên: TS. Trần Minh Hương

Trình bày những vấn đề chung của môn học Luật Hành chính như: khái quát về Luật Hành chính và khoa học Luật Hành chính; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính… Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hóa, khoa học và công nghệ.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2017

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2014 – Chủ biên: Ths. Hoàng Văn Sao & Nguyễn Phúc Thành

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2014

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Tố tụng hành chính, gồm: khóa học Luật Tố tụng hành chính và ngành luật tố tụng hành chính Việt Nam; nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính Việt Nam; thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính; khởi kiện và thụ lí vụ án hành chính; thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm vụ án hành chính; thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

>>> Xem thêm: Tổng hợp toàn bộ giáo trình của Đại học Luật Hà Nội

Các tìm kiếm liên quan đến giáo trình Luật Hành chính Việt Nam PDF, Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam PDF, Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam Nhà xuất bản Công an nhân dân, Đề cương Luật Hành chính Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam đại học luật, Bài giảng Luật Hành chính Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Luật Hành chính Việt Nam uel pdf, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Luật Hành chính Việt Nam

Nội dung của Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Luật Hành chính Việt Nam trình bày những vấn đề chung của môn học Luật Hành chính, gồm: khái quát về Luật Hành chính và quản lý nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc cơ bản của quản lí hành chính nhà nước; thủ tục hành chính, cải cách hành chính… Phân tích cụ thể về quản lí nhà nước trong một số lĩnh vực: hải quan, tài sản nhà nước, dân số và lao động, văn hóa, khoa học và công nghệ.
>>> Xem thêm những tài liệu hữu ích khác tại chuyên mục: Luật hành chính.

Kết cấu của Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Lời giới thiệu
PHẦN CHUNG
+ Chương I. Luật Hành chính và quản lý nhà nước
+ Chương II. Quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính
+ Chương III. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý hành chính nhà nước
+ Chương IV. Hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước
+ Chương V. Thủ tục hành chính
+ Chương VI. Quyết định hành chính
+ Chương VII. Địa vị pháp lý hành chính của cơ quan hành chính nhà nước
+ Chương VIII. Địa vị pháp lý hành chính của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
+ Chương IX. Quy chế pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội
+ Chương X. Quy chế pháp lý hành chính của công dân, người nước ngoài
+ Chương XI. Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính
+ Chương XII. Bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước
PHẦN RIÊNG
+ Chương I. Quản lý nhà nước về tài sản nhà nước
+ Chương II. Quản lý nhà nước về hải quan
+ Chương III. Quản lý nhà nước về dân số và lao động
+ Chương IV. Quản lý nhà nước về văn hóa
+ Chương V. Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ
+ Khái niệm khoa học, công nghệ, hoạt động khoa học và công nghệ
+ Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ
+ Chương VI. Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo
+ Chương VII. Quản lý nhà nước về đối ngoại
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

4.7/5 - (58266 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền