[PDF] Giáo trình Luật An sinh xã hội – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật an sinh xã hội Giáo trình Luật An sinh xã hội - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật An sinh xã hội – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2013. Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Kim Phụng.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật An sinh xã hội – Đại học Luật Hà Nội

[Cập nhật ngày 10/05/2023] Hiện tại, Giáo trình Luật An sinh xã hội xuất bản năm 2013 là giáo trình Luật An sinh xã hội mới nhất của Trường Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu Giáo trình Luật An sinh xã hội – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung Giáo trình Luật An sinh xã hội – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Luật An sinh xã hội PDF
 4. Một số Giáo trình Luật An sinh xã hội khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật An sinh xã hội Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật An sinh xã hội Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu Giáo trình Luật An sinh xã hội – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật An sinh xã hội, bao gồm: quan hệ pháp luật an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi xã hội, chế độ trợ giúp xã hội và giải quyết tranh chấp an sinh xã hội.

Ở Việt Nam, các quy định nhằm mục đích an sinh xã hội xuất hiện từ rất sớm nhưng lý luận về lĩnh vực pháp luật này chị mới được chú trọng trong những năm gần đây. Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, an sinh xã hội trở nên rất quan trọng. Đó là hệ thống chính sách nhiều tầng để tất cả các thành viên trong xã hội đều được tương trợ, giúp đỡ ở mức độ hợp lý khi bị giảm, mất thu nhập hoặc khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống. Việc đưa môn học luật an sinh xã hội vào chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Luật Hà Nội là việc làm rất thiết thực, Mang nhiều ý nghĩa về lý luận và thực tiễn, đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra trong đời sống kinh tế xã hội của đất nước.

Giáo trình Luật An sinh xã hội - Nhà xuất bản Công an nhân dân
Giáo trình Luật An sinh xã hội – Nhà xuất bản Công an nhân dân

Nhằm cung cấp tài liệu phục vụ việc giảng dạy, học tập môn học này, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn giáo trình luật an sinh xã hội.

Tập thể tác giả đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, chỉnh lý tuy nhiên giáo trình cũng khó tránh khỏi những hạn chế nhất định Trường Đại học Luật Hà Nội xin trân trọng giới thiệu giáo trình luật an sinh xã hội và chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn đọc để giáo trình ngày cũng hoàn thiện trong các lần tái bản sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, tháng 10 năm 2013

Trường Đại học Luật Hà Nội

Nội dung Giáo trình Luật An sinh xã hội 2013 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương 1: Luật an sinh xã hội trong hệ thống pháp luật Việt Nam

 1. Khái niệm luật an sinh xã hội
 2. Mối quan hệ giữa lượng an sinh xã hội và một số ngành luật khác
 3. Các nguyên tắc cơ bản của luật an sinh xã hội
 4. Nguồn của luật an sinh xã hội
 5. Tổ chức lao động quốc tế và an sinh xã hội
 6. Vai trò, ý nghĩa của luận án sinh xã hội
 7. Lịch sử luật an sinh xã hội Việt Nam

Chương 2: Quan hệ pháp luật an sinh xã hội

 1. Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật an sinh xã hội
 2. Các quan hệ pháp luật an sinh xã hội cụ thể

Chương 3: Bảo hiểm xã hội

 1. Khái quát chung về bảo hiểm xã hội
 2. Chế độ bảo hiểm ốm đau
 3. Chế độ bảo hiểm tài sản
 4. Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
 5. Chế độ bảo hiểm hưu trí
 6. Chế độ tử tuất
 7. Bảo hiểm thất nghiệp

Chương 4: Bảo hiểm y tế

 1. Khái quát chung về bảo hiểm y tế
 2. Chế độ bảo hiểm y tế

Chương 5: Chế độ ưu đãi xã hội

 1. Khái quát chung về yêu đãi xã hội
 2. Các đối tượng được hưởng ưu đãi xã hội và thủ tục xác nhận
 3. Các chế độ ưu đãi xã hội

Chương 6: Chế độ trợ giúp xã hội

 1. Khái quát chung về chế độ trợ giúp xã hội
 2. Chế độ trợ giúp xã hội

Chương 7: Giải quyết tranh chấp an sinh xã hội

 1. Những vấn đề chung về tranh chấp an sinh xã hội
 2. Giải quyết tranh chấp an sinh xã hội

Giáo trình Luật An sinh xã hội PDF

Download tài liệu về máy

Giáo trình Luật An sinh xã hội PDF

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của Hocluat.vn thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Giáo trình Luật An sinh xã hội PDF
Trang cuối của Giáo trình Luật An sinh xã hội – Đại học Luật Hà Nội

Một số giáo trình Luật An sinh xã hội khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật An sinh xã hội – Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí – NXB Giáo dục Việt Nam 2012

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật An sinh xã hội, bao gồm: quan hệ pháp luật an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi xã hội, chế độ trợ giúp xã hội và giải quyết tranh chấp an sinh xã hội.

Download tài liệu về máy

Giáo trình Luật An sinh xã hội – Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của Hocluat.vn thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật An sinh xã hội – Chủ biên: Ths. Nguyễn Thị Kim Phụng – NXB Tư pháp 2005

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật An sinh xã hội, gồm: khái quát về Luật An sinh xã hội Việt Nam, bảo hiểm  hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ưu đãi  hội, trợ giúp  hội, xử lí vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp về an sinh xã hội.

Download tài liệu về máy

Giáo trình Luật An sinh xã hội – Chủ biên: Ths. Nguyễn Thị Kim Phụng

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của Hocluat.vn thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Nội dung của Giáo trình Luật An sinh xã hội – Đại học Luật Hà Nội?

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật An sinh xã hội, bao gồm: quan hệ pháp luật an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi xã hội, chế độ trợ giúp xã hội và giải quyết tranh chấp an sinh xã hội.

Kết cấu của Giáo trình Luật An sinh xã hội – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
– Chương 1: Luật an sinh xã hội trong hệ thống pháp luật Việt Nam
– Chương 2: Quan hệ pháp luật an sinh xã hội
– Chương 3: Bảo hiểm xã hội
– Chương 4: Bảo hiểm y tế
– Chương 5: Chế độ ưu đãi xã hội
– Chương 6: Chế độ trợ giúp xã hội
– Chương 7: Giải quyết tranh chấp an sinh xã hội
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

đánh giá bài viết

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền