Tổng hợp các câu hỏi nhận định đúng sai môn luật đầu tư

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật đầu tư Đề cương môn luật đầu tư

[Hocluat.vn] Tổng hợp các câu hỏi nhận định đúng sai môn Luật đầu tư (không kèm theo đáp án) thườn ặp trong các đề thi để bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả như mong muốn!

..

Những tài liệu liên quan khác:

..

Câu hỏi nhận định đúng sai môn Luật đầu tư

Download tài liệu về máy

[PDF] Câu hỏi nhận định đúng sai môn Luật đầu tư

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

1. Bên hợp doanh nước ngoài trong quan hệ đầu tư theo hình thức BBC là cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài.

2. Bên hợp doanh nước ngoài trong quan hệ đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC là cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài

3. Các dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Vn, nhà đầu tư không phải làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận đầu tư.

4. Các dự án đầu tư có ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, chỉ được hưởng ưu đãi đầu tư này khi thành lập doanh nghiệp mới để thực hiện dự án đầu tư

5. Các dự án đầu tư là tài sản gắn liền với đất là tài sản thuộc sở hữu của nhà đầu tư.

6. Các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của thủ tướng chính phủ, phải được thủ tướng chính phủ chấp thuận trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư.

7. Các dự án đầu tư trong nước có quy mô từ 15 tỷ VN trở lên đến dưới 300 tỷ VN sẽ thuộc diện đăng ký để được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

8. Đầu tư bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần là hình thức đầu tư gián tiếp.

9. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư sẽ bị giải thể, nếu bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

10. Dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC được thực hiện bởi các nhà đầu tư trong nước, có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng không phải làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận đầu tư.

11. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư,chỉ được thực hiện khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư

12. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt nam theo Luật đầu tư là nhà đầu tư trong nước

13. Nhà đầu tư có quyền khởi kiện ở cơ quan tòa án VN, đối với quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đầu tư, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

14. Nhà đầu tư có quyền thanh lý dự án đầu tư sau khi kết thúc thời hạn đầu tư.

15. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế thành lập tại Việt Nam.

16. Nhà đầu tư phải thành lập pháp nhân mới khi thực hiện hoạt động đầu tư.

17. Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp khi đầu tư vào tổ chức kinh tế.

18. Nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

19. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo qu định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.

20. Tổng vốn đầu tư của dự án là 10 tỷ đồng thì nhà đầu tư không cần phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.

21. Trong dự án PPP, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 25% tổng vốn đầu tư.

22. Trong trường hợp dự án đầu tư không thực hiện đúng tiến độ theo giấy chứng nhận đầu tư, sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

23. Các dự án đầu tư có ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, chỉ được hưởng ưu đãi này khi thành lập DN mới để thực hiện dự án đầu tư.

Bạn cần đăng nhập để xem thêm!

[Download] Đáp án nhận định đúng sai môn Luật đầu tư

Download tài liệu về máy

[PDF] Đáp án nhận định đúng sai môn Luật đầu tư

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

5/5 - (8157 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền