[PDF] Giáo trình Tư pháp quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Tư pháp quốc tế Giáo trình Tư pháp quốc tế - Đại học Luật Hà Nội

[Download ebook] Giáo trình Tư pháp quốc tế – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Tư pháp 2019. Chủ biên: TS. Trần Minh Ngọc & TS. Vũ Thị Phương Lan.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Tư pháp quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu giáo trình Tư pháp quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Tư pháp quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Tư pháp quốc tế PDF
 4. Một số Giáo trình Tư pháp quốc tế khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Tư pháp quốc tế - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Tư pháp quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Tư pháp quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tư pháp quốc tế, gồm: tổng quan về Tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật, chủ thể của Tư pháp quốc tế, tố tụng dân sự quốc tế, trọng tài quốc tế, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu công nghiệp trong Tư pháp quốc tế,…

Tư pháp quốc tế là môn khoa học pháp lý chuyên ngành được đưa vào giảng dạy dụng rãi trong các trường đại học đào tạo luật trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Tư pháp quốc tế, ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, Trường Đại học Luật Hà Nội đã xuất bản và tái bản nhiều lần Giáo trình Tư pháp quốc tế. Các giáo trình Tư pháp quốc tế này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc trên cả nước, góp phần làm phong phú thêm hệ thống lý luận về Tư pháp quốc tế của Việt Nam.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cùng với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta, không ít các vấn đề lý luận về Tư pháp quốc tế đã được cập nhật, làm mới hơn so với trước đây. Mặt khác, để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, năm 2019, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn mới cuốn Giáo trình Tư pháp quốc tế và lần này được tái bản có sửa đổi, bổ sung. Cuốn Giáo trình Tư pháp quốc tế đề cập những nội dung cơ bản của khoa học Tư pháp quốc tế nói chung, Tư pháp quốc tế Việt Nam nói riêng trong bối cảnh mới, hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm quan tâm đông đảo của bạn đọc.

Mặc dù tập thể tác giả đã rất cố gắng hoàn thành giáo trình, nhưng do Tư pháp quốc tế có những nội dung khá phức tạp nên giáo trình khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc gần xa, để trong những lần xuất bản tiếp theo, giáo trình sẽ trở nên hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Tư pháp quốc tế
Chủ biên: TS. Trần Minh Ngọc & TS. Vũ Thị Phương Lan.

Nội dung giáo trình Tư pháp quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội

 • Chương 1: Tổng quan về tư pháp quốc tế

 • Chương 2: Xung đột pháp luật

 • Chương 3: Chủ thể của tư pháp quốc tế

 • Chương 4: Tố tụng dân sự quốc tế

 • Chương 5: Trọng tài quốc tế

 • Chương 6: Quyền sở hữu tài sản trong tư pháp quốc tế

 • Chương 7: Thừa kế trong tư pháp quốc tế

 • Chương 8: Quyền tác giả và quyền liên quan trong tư pháp quốc tế

 • Chương 9: Quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng trong tư pháp quốc tế

 • Chương 10: Hợp đồng trong tư pháp quốc tế

 • Chương 11: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế

 • Chương 12: Hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế

 • Chương 13: Lao động trong tư pháp quốc tế

Nội dung giáo trình Tư pháp quốc tế - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 01

Nội dung giáo trình Tư pháp quốc tế - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 02

Nội dung giáo trình Tư pháp quốc tế - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 03

Nội dung giáo trình Tư pháp quốc tế - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 04

[Download] Giáo trình Tư pháp quốc tế PDF

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Tư pháp quốc tế

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang bìa Giáo trình Tư pháp quốc tế - Đại học Luật Hà Nội - Trang cuối

Một số Giáo trình Tư pháp quốc tế khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Tư pháp quốc tế 2017 – Chủ biên: TS. Trần Minh Ngọc

Giáo trình Tư pháp quốc tế 2017 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tư pháp quốc tế, gồm: tổng quan về tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật, chủ thể của tư pháp quốc tế, tố tụng dân sự quốc tế, trọng tài quốc tế, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu công nghiệp trong tư pháp quốc tế…

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Tư pháp quốc tế 2017 – Chủ biên: TS. Trần Minh Ngọc

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Tư pháp quốc tế 2011 – Chủ biên: TS. Bùi Xuân Nhự

Giáo trình Tư pháp quốc tế 2011 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tư pháp quốc tế, gồm: khái quát chung về tư pháp quốc tế; xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế; chủ thể của tư pháp quốc tế; quyền sở hữu tài sản, thừa kế, hợp đồng, nghĩa vụ ngoài hợp đồng, quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế; tố tụng dân sự quốc tế và trọng tài thương mại quốc tế.

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Tư pháp quốc tế 2017 – Chủ biên: TS. Trần Minh Ngọc

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Tìm kiếm có liên quan Giáo trình Tư pháp quốc tế 2019 PDF, Giáo trình Tư pháp quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Công pháp quốc tế Đại học Luật Hà Nội Pdf, Giáo trình Tư pháp quốc tế Lê Thị Nam Giang, giáo trình công pháp quốc tế (quyển 2) pdf, Giáo trình Luật Tư pháp quốc tế PDF, Giáo trình Tư pháp quốc tế Nguyễn Bá Diến, Tư pháp quốc tế Lê Thị Nam Giang PDF

Nội dung của Giáo trình Tư pháp quốc tế – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Tư pháp quốc tế trình bày những nội dung cơ bản của môn học Tư pháp quốc tế, gồm: tổng quan về Tư pháp quốc tế, xung đột pháp luật, chủ thể của Tư pháp quốc tế, tố tụng dân sự quốc tế, trọng tài quốc tế, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu công nghiệp trong Tư pháp quốc tế,…
>>> Xem thêm nhiều tài liệu hữu ích khác tại chuyên mục: Tư pháp quốc tế.

Kết cấu của Giáo trình Tư pháp quốc tế  – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Lời giới thiệu
Chương 1: Tổng quan về tư pháp quốc tế
Chương 2: Xung đột pháp luật
Chương 3: Chủ thể của tư pháp quốc tế
Chương 4: Tố tụng dân sự quốc tế
Chương 5: Trọng tài quốc tế
Chương 6: Quyền sở hữu tài sản trong tư pháp quốc tế
Chương 7: Thừa kế trong tư pháp quốc tế
Chương 8: Quyền tác giả và quyền liên quan trong tư pháp quốc tế
Chương 9: Quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng trong tư pháp quốc tế
Chương 10: Hợp đồng trong tư pháp quốc tế
Chương 11: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế
Chương 12: Hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế
Chương 13: Lao động trong tư pháp quốc tế
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (25683 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền