[PDF] Giáo trình Luật Chứng khoán – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật chứng khoán Giáo trình Luật Chứng khoán - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Chứng khoán – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2021. Chủ biên: TS. Phạm Thị Giang Thu.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật Chứng khoán – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu Giáo trình Luật Chứng khoán 2021 – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung Giáo trình Luật Chứng khoán 2021 – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Luật Chứng khoán PDF
 4. Một số Giáo trình Luật Chứng khoán khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Chứng khoán PDF
Giáo trình Luật Chứng khoán – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu Giáo trình Luật Chứng khoán – Đại học Luật Hà Nội

Thực hiện quá trình cải cách nền kinh tế, Việt Nam đã và đang từng ngày chuyển đổi thực sự từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường. Với hơn 10 năm vận hành, các bộ phận thị trường chứng khoán Việt Nam đã tạo ra diện mạo mới cả về hàng hóa, tính đa dạng của hoạt động kinh doanh. Pháp luật chứng khoán tạo ra khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nghiên cứu, giảng dạy pháp luật kinh tế nói chung và pháp luật chứng khoán nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của Trường Đại học Luật Hà Nội trong điều kiện Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp lý cho nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Giáo trình luật chứng khoán được lần đầu biên soạn vào năm 2008, trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành vào thời kỳ đó.

Giáo trình có tiếp thu nội dung, yêu cầu, kinh nghiệm giảng dạy môn học được nghiên cứu, công bố tại các công trình nghiên cứu khoa học khác nhau. Cuốn giáo trình luật chứng khoán được biên soạn để phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập, tham khảo của giảng viên, học viên Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giảng dạy trong giai đoạn đổi mới.

Lần tái bản này, Giáo trình luật chứng khoán được chỉnh sửa, bổ sung và biên soạn dựa trên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và từ những đóng góp của độc giả với mong muốn cung cấp tới người học và đọc ra những sản phẩm tốt nhất. Đây là yêu cầu, đòi hỏi liên tục và là nhiệm vụ khó khăn trong quá trình thực hiện. Trên tinh thần đó, chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp cho việc hoàn chỉnh giáo trình này trong những năm tới.

Trân trọng cảm ơn!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Luật Chứng khoán - Luật Hà Nội
Chủ biên: TS. Phạm Thị Giang Thu.

Nội dung Giáo trình Luật Chứng khoán – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương I: Khái niệm về luật chứng khoán

 1. Khái niệm về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 2. Khái niệm luật chứng khoán

Chương II: Pháp luật về chào bán chứng khoán

 1. Khái niệm chào bán chứng khoán
 2. Nội dung pháp luật chào bán chứng khoán ra công chúng
 3. Nội dung pháp luật chào bán chứng khoán riêng lẻ

Chương III: Pháp luật về tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán

 1. Tổng quan về thị trường giao dịch chứng khoán
 2. Pháp luật điều chỉnh tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch tập trung
 3. Thị trường giao dịch phi tập trung và pháp luật về thị trường giao dịch phi tập trung

Chương IV: Pháp luật về đăng kí, lưu kí, bù trừ và thanh toán chứng khoán

 1. Hệ thống đăng ký, nhiêu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán
 2. Hoạt động đăng ký, nếu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

Chương V: Pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ti chứng khoán

 1. Khái niệm công ty chứng khoán
 2. Quy chế thành lập, hoạt động, xảy thể, phá sản công ty chứng khoán
 3. Tổ chức của công ty chứng khoán ở Việt Nam
 4. Hoạt động của công ty chứng khoán

Chương VI: Pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán và công ti đầu tư chứng khoán

 1. Khái niệm, vai trò của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán
 2. Nội dung pháp luật điều chỉnh quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán

Chương VII: Công ti quản lí quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát

 1. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
 2. Ngân hàng giám sát quỹ đầu tư chứng khoán

Chương VIII: Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán

 1. Tổng quan hoạt động kinh doanh chứng khoán
 2. Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán

Chương IX: Quản lí nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

 1. Những vấn đề cơ bản quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 2. Pháp luật quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chương X: Pháp luật về xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

 1. Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
 2. Pháp luật giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

[Download] Giáo trình Luật Chứng khoán PDF

Download tài liệu về máy

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Một số giáo trình Luật Chứng khoán khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Chứng khoán 2012 – Chủ biên: TS. Phạm Thị Giang Thu

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Chứng khoán, gồm: khái niệm; pháp luật về chào bán, tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, tổ chức tham gia và hỗ trợ hoạt động kinh doanh chứng khoán; pháp luật về quản lí nhà nước đối với chứng khoán và thị trường chứng khoán; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Download tài liệu về máy

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến giáo trình Luật Chứng khoán, Giáo trình Luật chứng khoán pdf, Giáo trình pháp luật về thị trường chứng khoán PDF, Giáo trình Luật Chứng khoán nguyễn Văn Tuyến, Giáo trình Luật chứng khoán Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình pháp luật về chứng khoán, Luật Chứng khoán 2019, Bài tập tình huống Luật chứng khoán, Giáo trình thị trường chứng khoán Bùi Kim Yến PDF

Nội dung của Giáo trình Luật Chứng khoán – Đại học Luật Hà Nội?

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Chứng khoán, gồm: khái niệm; pháp luật về chào bán, tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, tổ chức tham gia và hỗ trợ hoạt động kinh doanh chứng khoán; pháp luật về quản lí nhà nước đối với chứng khoán và thị trường chứng khoán; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Kết cấu của Giáo trình Luật Chứng khoán – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
– Chương I: Khái niệm về luật chứng khoán
– Chương II: Pháp luật về chào bán chứng khoán
– Chương III: Pháp luật về tổ chức và hoạt động của thị trường giao dịch chứng khoán
– Chương IV: Pháp luật về đăng kí, lưu kí, bù trừ và thanh toán chứng khoán
– Chương V: Pháp luật về tổ chức và hoạt động của công ti chứng khoán
– Chương VI: Pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán và công ti đầu tư chứng khoán
– Chương VII: Công ti quản lí quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát
– Chương VIII: Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán
– Chương IX: Quản lí nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán
– Chương X: Pháp luật về xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

3.5/5 - (57 bình chọn)

Phản hồi

  • cho e xin file xin file giáo trình luật chứng khoán , và giáo trình luật ngân hàng nxb 2021 .

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền