[PDF] Giáo trình Luật Cạnh tranh – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật cạnh tranh Giáo trình Luật Cạnh tranh - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Cạnh tranh – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2020. Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật Cạnh tranh – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu giáo trình Luật Cạnh tranh – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Luật Cạnh tranh – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Luật Cạnh tranh PDF
 4. Một số giáo trình Luật Cạnh tranh khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Cạnh tranh PDF
Giáo trình Luật Cạnh tranh – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật Cạnh tranh – Trường Đại học Luật Hà Nội

Pháp luật cạnh tranh là lĩnh vực mới mẻ trong khoa học pháp lý của Việt Nam. Các công trình khoa học về lĩnh vực này chủ yếu phục vụ cho công tác xây dựng Luật Cạnh tranh. Trong công tác đào tạo bậc đại học chuyên ngành Luật học, nhiều cơ sở đào tạo đã đưa môn học Luật Cạnh tranh vào chương trình đào tạo trong bộ môn Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế).

Để phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành Luật, đã mời các tác giả: GS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh (chủ biên), TS. Trần Thị Bảo Ánh, Ths. Hoàng Minh Chiến, TS. Lưu Hương Ly, Ths. Đoàn Tử Tích Phước, TS. Nguyễn Ngọc Sơn biên soạn Giáo trình Luật Cạnh tranh làm tài liệu giảng dạy và học tập ở trong và ngoài Trường Đại học luật Hà Nội.

Giáo trình Luật Cạnh tranh - Nhà xuất bản Công an nhân dân 2020
Giáo trình Luật Cạnh tranh – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2020

Cần phải thừa nhận rằng Luật Cạnh tranh so với các ngành luật khác kể cả ở phạm vi quốc tế, vẫn có lịch sử khá non trẻ. Đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế thế giới hiện nay, việc áp dụng Luật Cạnh tranh đang đặt ra nhiều vấn đề mới không dễ có câu trả lời trong một sớm một chiều, đang còn nhiều quan điểm, cách tiếp cận khác nhau. Chính vì vậy, mặc dù tập thể tác giả đã hết sức cố gắng xong giáo trình này chắc chắn khó tránh khỏi những hạn chế và khó khăn ứng được đầy đủ những yêu cầu mà thực tiễn đặt ra đối với bộ môn này. Tập thể tác giả sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thiện giáo trình…

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Luật Cạnh tranh - Trường Đại học Luật Hà Nội
Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Luật Cạnh tranh – Trường Đại học Luật Hà Nội

Dự án hy vọng Giáo trình Luật Cạnh tranh sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích góp phần phố biến và nâng cao nhận thức về pháp luật cạnh tranh cũng như cách thức áp dụng Luật Cạnh tranh tại Việt Nam.

Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng giới thiệu và mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả để Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật ngày càng được hoàn thiện.

Trường Đại học Luật Hà Nội

Nội dung giáo trình Luật Cạnh tranh – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương 1: Những vấn đề lí luận về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh

 1. Khái quát về cạnh tranh
 2. Những vấn đề lý luận về pháp luật cạnh tranh
 3. Khái quát về pháp luật cạnh tranh Việt Nam

Chương 2: Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh

 1. Xác định thị trường liên quan
 2. Sức mạnh thị trường

Chương 3: Pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

 1. Khái quát về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
 2. Quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo luật cạnh tranh Việt Nam

Chương 4: Pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền

 1. Khái quát về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền
 2. Quy định về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền theo luật cạnh tranh Việt Nam

Chương 5: Pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế

 1. Khái quát về tập trung kinh tế
 2. Quy định về tập trung kinh tế theo luật cạnh tranh Việt Nam

Chương 6: Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh

 1. Khái quát về cạnh tranh không lành mạnh
 2. Quy định của pháp luật Việt Nam về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hình thức xử lý

Chương 7: Tố tụng cạnh tranh và xử lí vi phạm pháp luật cạnh tranh

 1. Tố tụng cạnh tranh
 2. Xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh

Mục lục trang 01 - Giáo trình Luật Cạnh tranh - Trường Đại học Luật Hà Nội

Mục lục trang 02 - Giáo trình Luật Cạnh tranh - Trường Đại học Luật Hà Nội

[Download] Giáo trình Luật Cạnh tranh PDF

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Cạnh tranh

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang cuối giáo trình Luật Cạnh tranh - Trường Đại học Luật Hà Nội

Một số Giáo trình Luật Cạnh tranh khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Cạnh tranh – NXB Công an Nhân dân 2018 – Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Cạnh tranh, gồm: những vấn đề chung; căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh; pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền; kiểm soát tập trung kinh tế; cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh, thủ tục miễn trừ và xử lí vi phạm pháp luật cạnh tranh.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Cạnh tranh – NXB Công an Nhân dân 2018

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật Cạnh tranh – NXB Công an Nhân dân 2016 – Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Cạnh tranh, gồm: những vấn đề chung; căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh; pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền; kiểm soát tập trung kinh tế; cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh, thủ tục miễn trừ và xử lí vi phạm pháp luật cạnh tranh.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Cạnh tranh – NXB Công an Nhân dân 2016

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Tìm kiếm có liên quan: Giáo trình Luật cạnh tranh Đại học Luật Hà Nội, PDF Giáo trình Luật cạnh tranh Đại học Luật TP HCM PDF, Giáo trình Luật cạnh tranh 2018 PDF, Giáo trình Luật cạnh tranh Đại học kinh tế – Luật, Giáo trình Luật cạnh tranh 2020, Giáo trình luật cạnh tranh Tăng Văn Nghĩa, Slide bài giảng luật cạnh tranh

Nội dung của Giáo trình Luật cạnh tranh – Đại học Luật Hà Nội?

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Cạnh tranh, gồm: những vấn đề lí luận về cạnh tranh; căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh; pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền; kiểm soát tập trung kinh tế; cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh, thủ tục miễn trừ và xử lí vi phạm pháp luật cạnh tranh.

Kết cấu của Giáo trình Luật cạnh tranh – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Lời giới thiệu
Chương 1: Những vấn đề lí luận về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh
Chương 2: Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh
Chương 3: Pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Chương 4: Pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền
Chương 5: Pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế
Chương 6: Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh
Chương 7: Tố tụng cạnh tranh và xử lí vi phạm pháp luật cạnh tranh
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (89 bình chọn)

Phản hồi

 1. Em đang cần file giáo trình luật cạnh tranh để làm tài liệu tham khảo cho môn học này, em cảm ơn ad ạ

  • Cho mình xin bản PDF với ad ơi, mình cần gấp lắm ạ. Xin cảm ơn ad trước

 2. Chào ad,
  Vì hiện tại mình đang rất cần giáo trình để phục vụ cho môn Luật Cạnh tranh nên mình rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ ad để có thể nhận được file mềm của giáp trình ạ.
  Mình cảm ơn ad nhiều!
  Trân trọng,
  Mình Mỹ Duyên.

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền