[PDF] Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật tố tụng hình sự Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam PDF
 4. Một số giáo trình Luật Tố tụng hình sự khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2019

Giới thiệu giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những vấn đề chung của Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, gồm: khái quát về Luật Tố tụng hình sự; nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự; người tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự;… Phân tích cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự: khởi tố, điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm, phúc thẩm; thi hành bản án, quyết định của Tòa án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc Hội khóa VIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành kể từ 1/1/2018. Với mục tiêu xây dựng Bộ luật Tố tụng hình sự thực sự khoa học, tiến bộ có tính khả thi cao, là công cụ pháp lý sắc bén để đấu tranh hữu hiệu với mọi tội phạm, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tăng cường trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đã được Hiến pháp năm 2013 quy định, Bộ luật Tố tụng hình sự năm hai không 15 kế thừa những quy định còn phù hợp trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003; loại bỏ, sửa đổi những quy định không còn phù hợp; bổ sung, xây dựng nhiều quy định mới phù hợp với những yêu cầu thực tiễn của nước ta. Bộ luật Tố tụng hình sự là căn cứ pháp lý quan trọng nhất quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan của thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân thủ pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và phòng chống tội phạm… việc nắm vững các nội dung cơ bản trên là hết sức cần thiết đối với mỗi cán bộ làm công tác bảo vệ pháp luật, mỗi sinh viên, học viên của Trường Đại học Luật Hà Nội – những người đang nghiên cứu về các ngành luật nói chung và luật tố tụng hình sự nói riêng.

Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, sinh viên, học viên Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn và chỉnh sửa, bổ sung Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam trên cơ sở kế thừa các giáo trình đã được xuất bản trước đây. Giáo trình do PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn làm chủ biên và nhóm tác giả bao gồm các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và có nhiều năm làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn trong các cơ quan bảo vệ pháp luật tham gia biên soạn.

Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam được biên soạn dựa trên cơ sở lý luận thống nhất, các quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và những văn bản pháp luật khác về tố tụng hình sự đã được ban hành.

Tuy nhiên, do những hạn chế khách quan cũng như chủ quan trong quá trình biên soạn giáo trình không tránh khỏi những điểm thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý của các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy và bạn đọc lần tái bản sau giáo trình sẽ hoàn chỉnh hơn.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn

Nội dung giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

>>> Xem thêm: Câu hỏi ôn tập môn Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

– Phần thứ nhất: Những vấn đề chung của Luật Tố tụng hình sự

Chương I. Khái quát về luật tố tụng hình sự Việt Nam
 1. Luật tố tụng hình sự – một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
 2. Nguồn của luật tố tụng hình sự
 3. Hiệu lực của bộ luật tố tụng hình sự
 4. Luật tố tụng hình sự – một ngành khoa học
 5. Luật tố tụng hình sự – một môn học
Chương II. Nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự
 • Nhiệm vụ của luật tố tụng hình sự
 • Các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự
Chương III. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng
 1. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng
 2. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và việc thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng
Chương IV. Người tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự
 1. Người tham gia tố tụng
 2. Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự
Chương V. Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự
 1. Cơ sở lý luận của chứng cứ và chứng minh
 2. Chứng cứ trong tố tụng hình sự
 3. Chứng minh trong tố tụng hình sự
Chương VI. Biện pháp ngăn chặn và biện pháp cưỡng chế khác
 1. Biện pháp ngăn chặn
 2. Biện pháp cưỡng chế khác

– Phần thứ hai: Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự

Chương VII. Khởi tố vụ án hình sự
 1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của khởi tố vụ án hình sự
 2. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự
 3. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại
 4. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự
 5. Trình tự khởi tố vụ án hình sự
 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự
Chương VIII. Điều tra vụ án hình sự
 1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của điều tra vụ án hình sự
 2. Những quy định chung về điều tra
 3. Các hoạt động điều tra
 4. Tạm đình chỉ điều tra, kết thúc điều tra và phục hồi điều tra
 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra
Chương IX. Truy tố
 1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của giai đoạn truy tố
 2. Những quy định chung
 3. Quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố
Chương X. Xét xử sơ thẩm
 1. Khái niệm, nhiệm vụ và ý nghĩa của việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
 2. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm của tòa án
 3. Những quy định chung về xét xử vụ án hình sự và thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm
 4. Chuẩn bị xét xử
 5. Trình tự xét xử vụ án tại phiên tòa
 6. Những việc cần phải làm sau khi kết thúc phiên tòa
Chương XI. Xét xử phúc thẩm
 1. Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của xét xử phúc thẩm
 2. Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm
 3. Thủ tục xét xử phúc thẩm
Chương XII. Thi hành bản án, quyết định của tòa án
 1. Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa của thi hành bản án, quyết định của tòa án
 2. Những quy định chung về thi hành bản án, quyết định của tòa án
 3. Một số thủ tục về thi hành án tử hình, thi hành án phạt tù và xóa án tích
Chương XIII. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật
 1. Thủ tục giám đốc thẩm
 2. Thủ tục tái thẩm

Nội dung giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 01

Nội dung giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 02

Nội dung giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 03

Nội dung giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 04

[Download] Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam PDF

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang bìa Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Trang cuối

Một số giáo trình Luật Tố tụng hình sự khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2017 – Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật tố tụng hình sự, bao gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự, những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sựtrình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự; thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2017

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2015 – Chủ biên: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật tố tụng hình sự, bao gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hình sự, những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sựtrình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự; thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2015

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

>>> Xem thêm: Tổng hợp toàn bộ giáo trình của Đại học Luật Hà Nội

Các tìm kiếm liên quan đến giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam PDF, Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam PDF, Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam Nhà xuất bản Công an nhân dân, Đề cương Luật Tố tụng hình sự Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam đại học luật, Bài giảng Luật Tố tụng hình sự Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

Nội dung của Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Trình bày những vấn đề chung của Luật Tố tụng hình sự Việt Nam, gồm: khái quát về Luật Tố tụng hình sự; nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự; người tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự;… Phân tích cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự: khởi tố, điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm, phúc thẩm; thi hành bản án, quyết định của Tòa án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
>>> Mời các bạn xem thêm nhiều tài liệu hữu ích khác tại chuyên mục: Luật tố tụng hình sự.

Kết cấu của Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
– Phần thứ nhất: Những vấn đề chung của Luật Tố tụng hình sự
+ Chương I. Khái quát về luật tố tụng hình sự Việt Nam
+ Chương II. Nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự
+ Chương III. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng
+ Chương IV. Người tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự
+ Chương V. Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự
+ Chương VI. Biện pháp ngăn chặn và biện pháp cưỡng chế khác
– Phần thứ hai: Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự

+ Chương VII. Khởi tố vụ án hình sự
+ Chương VIII. Điều tra vụ án hình sự
+ Chương IX. Truy tố
+ Chương X. Xét xử sơ thẩm
+ Chương XI. Xét xử phúc thẩm
+ Chương XII. Thi hành bản án, quyết định của tòa án
+ Chương XIII. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (9932 bình chọn)

Phản hồi

  • cho em xin file giáo trình luật tố tụng hình sự của đh luật hà nội ạ. Em cảm ơn nhiều ạ !

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền