Toàn bộ văn bản hướng dẫn Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Chuyên mụcLuật tố tụng hình sự, Thảo luận pháp luật Bộ luật Tố tụng hình sự

[Hocluat.vn] Tổng hợp toàn bộ văn bản hướng dẫn Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 (sau đây gọi là Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015) có hiệu lực thi hành (ngày 01/07/2016):

 

Các nội dung liên quan:

 

STT Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày có hiệu lực
1 Nghị quyết 110/2015/QH13 Nghị quyết về thi hành Bộ luật tố tụng hình sự 01/07/2016
2 Nghị định 115/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp 01/01/2018
3 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 01/03/2018
4 Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung 06/02/2018
5 Nghị định 19/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của bộ luật hình sự năm 2015 02/02/2018
6 Nghị định 30/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự 01/05/2018
7 Nghị định 37/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự 10/03/2018
8 Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP Thông tư liên tịch quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa 12/03/2018
9 Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP Thông tư liên tịch quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa 18/03/2018
10 Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP Thông tư liên tịch hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 18/03/2018
11 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC Thông tư liên tịch quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện 28/03/2018
12 Thông tư 07/2018/TT-BCA Thông tư quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân 29/03/2018
13 Thông tư 23/2018/TT-BQP Thông tư quy định chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam trong quân đội 27/04/2018
14 Thông tư 27/2018/TT-BQP Thông tư ban hành nội quy cơ sở giam giữ trong quân đội nhân dân 30/04/2018

 

Các tìm kiếm liên quan đến Tổng hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật tố tụng hình sự 2015, văn bản hướng dẫn bộ luật tố tụng hình sự 2003, nghị quyết hướng dẫn bộ luật tố tụng hình sự 2015, nghị quyết 110/2015/qh13 về thi hành bộ luật tố tụng hình sự, nghị quyết hướng dẫn bộ luật hình sự 2015, bộ luật tố tụng hình sự 2017, văn bản hướng dẫn bộ luật hình sự 1999, bộ luật hình sự 2017 và văn bản hướng dẫn, luật thi hành án hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành

5/5 - (856 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền