[PDF] Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật tài chính Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an nhân dân. Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Tuyến.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu giáo trình Luật Ngân sách nhà nước – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Luật Ngân sách nhà nước – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] giáo trình Luật Ngân sách nhà nước PDF
Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật Ngân sách nhà nước – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Ngân sách nhà nước, gồm: nhập môn Luật Ngân sách nhà nước; tổ chức hệ thống ngân sách; lập dự toán ngân sách nhà nước; chấp hành, quyết toán, quản lí quĩ ngân sách nhà nước; xử lí vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước.

Từ lâu, hệ thống chính sách công nói chung và chính sách công tài nói riêng đã từng được quan niệm và sử dụng như là những công cụ quan trọng để nhà nước thực hiện các chức năng kinh tế và chất lượng xã hội của mình. Với ý nghĩa là một bộ phận cấu thành quan trọng của chính sách công tay của một quốc gia. Trong nhiều năm nay luật ngân sách nhà nước hay luật tài chính công, theo cách gọi của một số nhà khoa học là lĩnh vực pháp luật đã giành được sự quan tâm sâu sắc của các nhà lập pháp, giới luật gia, các nhà quản lý và đông đảo sinh viên các ngành kinh tế, tài chính cũng như sinh viên ngành luật ở nhiều nước trên thế giới.

Ở Việt Nam, trong những năm qua pháp luật về ngân sách nhà nước đã được tìm hiểu và khảo cứu là một mạng quan trọng nhất trong môn học luật tài chính tại Trường Đại học Luật Hà Nội và nhiều cơ sở đào tạo luật khác trong cả nước. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu bức xúc của việc cải cách nền tài chính công ở nước ta trong những giai đoạn hiện nay, đồng thời cũng là để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về phương diện luật pháp, việc nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn và toàn diện hơn về lĩnh vực pháp luật quan trọng đây là một yêu cầu khách quan đối với mọi cơ sở nghiên cứu và đào tạo luật học.

Để đáp ứng yêu cầu khách quan đó đồng thời cũng là để từng bước hoàn thiện bộ giáo trình và làm tài liệu nghiên cứu và giảng dạy luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn cuốn giáo trình luật ngân sách nhà nước. Giáo trình luật ngân sách là một tài liệu độc lập trong hệ thống giáo trình và tài liệu tham khảo của trường, nó được biên soạn trên cơ sở kết hợp giữa kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu nhiều năm của tác giả, cùng với việc khảo cứu có chọn lọc các tài liệu trong nước và ngoài nước gắn liền với việc tham chiếu, so sánh các quy tắc của pháp luật thực hiện tại Việt Nam và pháp luật nước ngoài về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính công và ngân sách nhà nước.

Ý thức rằng chính sách công tay nói chung và pháp luật về ngân sách để nói riêng vốn là vấn đề phức tạp, mọi cố gắng và nỗ lực của các tác giả dù lớn đến đâu cũng không thể tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Trong lần xuất bản lây, tập thể tác giả mong muốn được nhiều ý kiến đóng góp, phê bình thiện chí của bạn đọc gần xa để giáo trình này có thể được tu chỉnh hoàn thiện hơn trong các luôn suất bản sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước - Trường Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Tuyến

Nội dung giáo trình Luật Ngân sách nhà nước 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương 1: Nhập môn Luật Ngân sách nhà nước

 1. Tổng quan về ngân sách nhà nước
 2. Luật ngân sách nhà nước trong nền tài chính công hiện đại

Chương 2: Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước

 1. Khái niệm và các nguyên tắc tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước
 2. Phân phối nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách nhà nước

Chương 3: Lập dự toán ngân sách nhà nước

 1. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động dự toán ngân sách nhà nước
 2. Thẩm quyền của các chủ thể trong quá trình lập dự toán ngân sách nhà nước
 3. Trình tự, thủ tục lập dự toán ngân sách nhà nước

Chương 4: Chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước

 1. Chấp hành ngân sách nhà nước
 2. Quyết toán ngân sách nhà nước
 3. Kiểm soát của nhà nước đối với hoạt động chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước

Chương 5: Quản lí quỹ ngân sách nhà nước

 1. Khái niệm và sự cần thiết phải quản lý quỹ ngân sách nhà nước
 2. Các chủ thể có thẩm quyền trong hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nước
 3. Chế độ quản lý quỹ ngân sách nhà nước

Chương 6: Xử lí vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước

 1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước
 2. Các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước

Nội dung giáo trình Luật Ngân sách nhà nước - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 01

Nội dung giáo trình Luật Ngân sách nhà nước - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 02

[Download] Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước PDF

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang cuối Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước - Đại học Luật Hà Nội
Trang cuối Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước – Đại học Luật Hà Nội

Các tìm kiếm liên quan đến giáo trình Luật Ngân sách nhà nước PDF, Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước PDF, Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước Nhà xuất bản Công an nhân dân, Đề cương Luật Ngân sách nhà nước Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước đại học luật, Bài giảng Luật Ngân sách nhà nước Đại học luật Hà Nội, Luật Ngân sách nhà nước uel pdf, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Luật Ngân sách nhà nước

Nội dung của Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước – Đại học Luật Hà Nội?

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Ngân sách nhà nước, gồm: nhập môn Luật Ngân sách nhà nước; tổ chức hệ thống ngân sách; lập dự toán ngân sách nhà nước; chấp hành, quyết toán, quản lí quĩ ngân sách nhà nước; xử lí vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước.

Kết cấu của Giáo trình Luật Ngân sách nhà nước – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
Chương 1: Nhập môn Luật Ngân sách nhà nước
Chương 2: Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước
Chương 3: Lập dự toán ngân sách nhà nước
Chương 4: Chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước
Chương 5: Quản lí quỹ ngân sách nhà nước
Chương 6: Xử lí vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (42313 bình chọn)

Phản hồi

  • ad cho mình xin bản pdf giáo trình luật ngân sách nhà nước ạ .

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền