[PDF] Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Lịch sử nhà nước và pháp luật Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân. Chủ biên: Phạm Điềm & Ths. Vũ Thị Nga.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download] Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới PDF
 4. Một số giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – Trường Đại học Luật Hà Nội

Nhà nước và pháp luật là hiện tượng xã hội vô cùng phức tạp, luôn biến động và có những đổi lớn to lớn trong những năm gần đây. Nhận thức về nhà nước và pháp luật đóng vai trò rất quan trọng trong nhận thức của cán bộ và nhân dân về xã hội, chính trị, văn hóa. Nhận thức đó giúp cho việc tiếp cận và giải quyết một cách đúng đắn các vấn đề thực tiễn về nhà nước và pháp luật.

Một trong những nội dung quan trọng của khoa học về nhà nước và pháp luật là lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới. Môn học này trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử nhà nước và pháp luật qua các thời kỳ: chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư sản và xã hội chủ nghĩa.

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo học tập và tìm hiểu về nhà nước và pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội xuất bản cuốn Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới. Cuốn sách sẽ là tài liệu bổ ích đối với các sinh viên luật được đào tạo dưới những hình thức khác nhau; các cán bộ làm công tác pháp lý công tác quản lý cũng như những ai muốn tìm hiểu một cách có hệ thống về nhà nước và pháp luật.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
Chủ biên: Phạm Điềm & Ths. Vũ Thị Nga

Nội dung giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – Trường Đại học Luật Hà Nội

Phần thứ nhất: Sự tan rã của công xã nguyên thủy quá trình hình thành nhà nước và pháp luật

 1. Tổ chức của công xã nguyên thủy
 2. Tổ chức công xã nguyên thủy tan rã và sự hình thành nhà nước. Đặc điểm con đường hình thành nhà nước ở phương Đông
 3. Sự ra đời của pháp luật

Phần thứ hai: Nhà nước và pháp luật thời kì cổ đại

Chương I. Nhà nước và pháp luật Phương Đông cổ đại
 1. Nhà nước Ai Cập cổ đại
  1. Quá trình hình thành nhà nước
  2. Tổ chức bộ máy nhà nước
 2. Nhà nước và pháp luật lưỡng Hà cổ đại
  1. Quá trình hình thành nhà nước Lưỡng Hà
  2. Quốc gia cổ Babilon và tổ chức bộ máy nhà nước
  3. Pháp luật-bộ luật Hammurabi
 3. Nhà nước và pháp luật Ấn Độ cổ đại
  1. Nhà nước
  2. Pháp luật – bộ luật Manu
 4. Nhà nước và pháp luật Trung Quốc cổ đại
  1. Nhà nước
  2. Pháp luật
Chương II. Nhà nước và pháp luật Phương Tây cổ đại
 1. Hy Lạp cổ đại
  1. Những nhà nước tối cổ. Khái quát chung lịch sử các nhà nước của những quốc gia – thành bang sau đó
  2. Nhà nước cộng hòa quý tộc chủ nô Xpác
  3. Nhà nước cộng hòa Dân chủ chủ nô Aten
 2. La mã cổ đại
  1. Nhà nước
  2. Luật la mã

Phần thứ ba: Nhà nước và pháp luật thời kì trung đại

Chương III. Nhà nước và pháp luật phong kiến phương Đông
 1. Trung Quốc
  1. Nhà nước
  2. Pháp luật
  3. Nhật Bản
 2. Cuộc cải cách Tai ca và sự hình thành lập chế độ quân chủ chuyên chế phong kiến
  1. Quá trình tồn tại và phát triển của nhà nước phong kiến Nhật Bản
  2. Pháp luật
Chương IV. Nhà nước và pháp luật phong kiến Tây Âu
 1. Nhà nước trong thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến tiêu. Nhà nước phong kiến Frăng và trạng thái phân quyền các cứ phong kiến.
 2. Quá trình xác lập chính thể quân chủ chuyên chế trong thời kỳ suy vong của chế độ phong kiến
 3. Giáo hội Thiên chúa với nhà nước phong kiến. Tòa án giáo hội
 4. Pháp luật phong kiến Tây âu

Phần thứ tư: Nhà nước và pháp luật thời kì cận đại

Chương V. Nhà nước và pháp luật tư sản
 1. Nhà nước quân chủ nghị viện Anh
  1. Cách mạng tư sản và sự ra đời Nhà nước tư sản Anh
  2. Nhà nước sau cách mạng tư sản. Sự thiết lập chính thể quân chủ nghị viện và tổ chức của bộ máy nhà nước
 2. Nhà nước cộng hòa tổng thống ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
  1. Cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ. Sự thành lập hợp chúng quốc Hoa Kỳ và nhà nước tư sản
  2. Nhà nước tư sản sau cuộc chiến tranh giành độc lập. Tổ chức bộ máy nhà nước
 3. Nhà nước cộng hòa nghị viện Pháp
  1. Cách mạng tư sản và sự ra đời của nhà nước tư sản (1789 – 1794)
  2. Nhà nước sau cách mạng tư sản. Tổ chức bộ máy nhà nước
 4. Nhà nước quân chủ nghị viện Nhật Bản
  1. Cách mạng tư sản và sự hình thành nhà nước tư sản Nhật Bản
  2. Hiến pháp 1889 và tổ chức bộ máy nhà nước Nhật Bản
 5. Pháp luật tư sản thời kỳ cận đại
  1. Hai hệ thống chính của pháp luật tư sản
  2. Những chế định cơ bản của pháp luật tư sản

Phần thứ năm: Nhà nước và pháp luật thời kì hiện đại

Chương VI. Nhà nước và pháp luật tư sản thời kỳ hiện đại
 1. Khái quát lịch sử và đặc điểm chung của nhà nước tư sản trong thời kỳ này
 2. Mỹ
 3. Anh
 4. Pháp
 5. Liên bang Đức
 6. Italia
 7. Nhật Bản
 8. Pháp luật tư sản trong thời kỳ hiện đại
Chương VII. Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa
 1. Nhà nước và pháp luật Xô Viết
  1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười. Nhà nước và pháp luật Xô Viết ở Nga (1917 – 1922)
  2. Nhà nước và pháp luật Liên bang. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô)
 2. Nhà nước và pháp luật các nước cộng hòa Dân Chủ nhân dân và Cộng hòa Cu Ba
  1. Các nhà nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu (1945 – 1990)
  2. Các nhà nước xã hội chủ nghĩa châu Á
  3. Khái quát chung về pháp luật của các nhà nước dân chủ nhân dân
  4. Nhà nước và pháp luật Cộng hòa Cuba

Nội dung giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 01

Nội dung giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 02

Nội dung giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 03

Nội dung giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 04

Nội dung giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 04

[Download] Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới PDF

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang bìa Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới - Đại học Luật Hà Nội - Trang cuối

Một số Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – NXB Công an Nhân dân 2008 – Chủ biên: Phạm Điềm & Ths. Vũ Thị Nga

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lịch sử nhà nước  pháp luật thế giới, gồm: khái quát chung về khoa học Lịch sử nhà nước  pháp luật thế giới; xã hội loài người trước khi có nhà nước  pháp luậtnhà nước  pháp luật chủ nô ở phương Đông cổ đại; nhà nước  pháp luật phong kiến ở phương Đông và phương Tây; cách mạng tư sản và nền quân chủ nghị viện ở Anh;…

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – NXB CAND 2018

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – NXB Công an Nhân dân 1999 – Phạm Điềm & Ths. Vũ Thị Nga

Nghiên cứu quá trình hình thành, tổ chức bộ máy nhà nước  pháp luật thế giới qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể: chế độ công xã nguyên thủy, thời cổ đại, thời trung đại và thời cận đại.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – NXB CAND 1999

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Tìm kiếm có liên quan: Tiểu luận lịch sử nhà nước và pháp luật the giới, Lịch sử nhà nước và pháp luật PDF, Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Tài liệu môn lịch sử nhà nước và pháp luật, Câu hỏi on tập Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật, đại học quốc gia hà nội, Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam Khoa Luật, Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật The giới Đại học

Nội dung của Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lịch sử Nhà nước và Pháp luật thế giới, bao gồm: mục tiêu, đối tượng, vai trò, phương pháp nghiên cứu; nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ; nhà nước và pháp luật phong kiến; nhà nước và pháp luật tư sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh; nhà nước pháp luật tư sản thời kỳ chủ nghĩa tư bản lũng đoạn, hiện đại và nhà nước, pháp luật xã hội chủ nghĩa.

Kết cấu của Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
Phần thứ nhất: Sự tan rã của công xã nguyên thủy quá trình hình thành nhà nước và pháp luật
Phần thứ hai: Nhà nước và pháp luật thời kì cổ đại
– Chương I. Nhà nước và pháp luật Phương Đông cổ đại
– Chương II. Nhà nước và pháp luật Phương Tây cổ đại
Phần thứ ba: Nhà nước và pháp luật thời kì trung đại
– Chương III. Nhà nước và pháp luật phong kiến phương Đông
– Chương IV. Nhà nước và pháp luật phong kiến Tây Âu
Phần thứ tư: Nhà nước và pháp luật thời kì cận đại
– Chương V. Nhà nước và pháp luật tư sản
Phần thứ năm: Nhà nước và pháp luật thời kì hiện đại
– Chương VI. Nhà nước và pháp luật tư sản thời kỳ hiện đại
– Chương VII. Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (2 bình chọn)

Phản hồi

  • Cho em xin file giáo trình LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI ạ. Em xin cảm ơn

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền