[PDF] Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Xây dựng văn bản pháp luật Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng – Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Tư pháp 2019. Chủ biên: Đoàn Thị Tố Uyên.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng PDF
 4. Một số Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, gồm: khái niệm, chức năng, vai trò, yêu cầu và qui trình ban hành văn bản hành chính thông dụng; cách thức soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng như biên bản, công văn, công điện, báo cáo, thông báo, điều lệ, qui chế, qui định, nội qui, dự án, đề án, chương trình, kế hoạch công tác và tờ trình.

Soạn thảo, ban hành văn bản hành chính thông dụng có vị trí quan trọng, diễn ra phổ biến và hằng ngày trong các hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ chức ban hành văn bản hành chính thông dụng nhằm thực hiện hoạt động quản lý một cách có hiệu quả nhất. Văn bản hành chính thông dụng là phương tiện chủ yếu để ghi lại và truyền đạt các thông tin nên ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức. Do vậy, ban hành văn bản hành chính thông dụng có chất lượng luôn là mục tiêu hàng đầu của các cơ quan, tổ chức ban hành cho chúng.

Trong chương trình đào tạo cử nhân luật, “Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng” là môn học tự chọn nhầm trang bị cho người học kiến thức về văn bản hành chính thông dụng và kỹ năng xây dựng một số văn bản hành chính như khái niệm, vai trò, yêu cầu; quy trình ban hành; cách thức soạn thảo hình thức, nội dung biên bản, công văn, cung điện, báo cáo, thông báo, điều lệ, quy chế, quy định, nội qui, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình công tác và tờ trình. Vì thế, việc biên soạn Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng phù hợp với yêu cầu đào tạo của nhà trường và nhu cầu của người học là thực sự cần thiết.

Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng được các tác giả biên soạn dựa trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, cơ sở khoa học, thực tiễn về soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, đồng thời có sự tham khảo một số sách hướng dẫn soạn thảo của các tác giả, giáo trình của một số cơ sở đào tạo khác với mong muốn giáo trình này thực sự hữu ích cho mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường đại học luật Hà Nội.

Trường đại học luật Hà Nội trân trọng giới thiệu và mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả để giáo trình kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng ngày càng hoàn thiện hơn.

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng
Chủ biên: TS. Đoàn Thị Tố Uyên

Nội dung giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Phần 1: Khái quát về văn bản hành chính thông dụng

Chương 1. Khái niệm, vai trò và chức năng của văn bản hành chính thông dụng
 1. Khái niệm, phân loại văn bản hành chính thông dụng
 2. Vai trò của văn bản hành chính thông dụng
 3. Chức năng của văn bản hành chính thông dụng
Chương 2. Yêu cầu đối với văn bản hành chính thông dụng
 1. Yêu cầu về nội dung
 2. Yêu cầu về hình thức
 3. Yêu cầu về ngôn ngữ và văn phòng
Chương 3. Quy trình ban hành văn bản hành chính thông dụng
 1. Xác định hình thức, nội dung và độ bảo mật, độ khẩn của văn bản hành chính thông dụng
 2. Thu thập và xử lý thông tin
 3. Xây dựng đề cương và soạn thảo văn bản
 4. Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành
 5. Thông qua, ký ban hành văn bản hành chính thông dụng

Phần 2: kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng

Chương 1. Soạn thảo biên bản
 1. Khái niệm và phân loại biên bản
 2. Cách ghi biên bản
 3. Yêu cầu đối với biên bản
 4. Cách thức soạn thảo văn bản
Chương 2. Soạn thảo văn bản, công điện
 1. Soạn thảo văn bản
 2. Soạn thảo công điện
Chương 3. Soạn thảo báo cáo, thông báo
 1. Soạn thảo báo cáo
 2. Soạn thảo thông báo
Chương 4. Soạn thảo điều lệ quy chế, quy định nội quy
 1. Khái niệm điều lệ, quy chế, quy định, nội qui
 2. Yêu cầu đối với điều lệ, quy chế, quy định, nội qui
 3. Cách soạn thảo điều lệ, quy chế, quy định, nội qui
Chương 5. Soạn Thảo dự án, đề án, chương trình, kế hoạch công tác
 1. Khái niệm và phân loại xử án, đề án, chương trình, kế hoạch công tác
 2. Mục đích sử dụng của dự án, đề án, chương trình, kế hoạch công tác
 3. Yêu cầu đối với dự án, đề án, chương trình, kế hoạch công tác
 4. Cách thức soạn Thảo dự án, đề án, chương trình, kế hoạch công tác
Chương 6. Soạn thảo tờ trình
 1. Khái niệm, mục đích sử dụng của tờ trình
 2. Yêu cầu đối với tờ trình
 3. Cách thức soạn thảo

Nội dung giáo trình Kỹ năng soạn thảo một số văn bản - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 01

Nội dung giáo trình Kỹ năng soạn thảo một số văn bản - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 02

Nội dung giáo trình Kỹ năng soạn thảo một số văn bản - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 03

[Download] Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản PDF

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang bìa Giáo trình Kỹ năng soạn thảo một số văn bản - Đại học Luật Hà Nội - Trang cuối

Một số Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đang cập nhật..

Các tìm kiếm liên quan đến Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản, Giáo trình soạn thảo văn bản PDF, Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản, Giáo trình soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản pdf, Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản PDF, Sách kỹ thuật soạn thảo văn bản, Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính, Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật

Nội dung của Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng trình bày những nội dung cơ bản của môn học kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, gồm: khái niệm, chức năng, vai trò, yêu cầu và qui trình ban hành văn bản hành chính thông dụng; cách thức soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng như biên bản, công văn, công điện, báo cáo, thông báo, điều lệ, qui chế, qui định, nội qui, dự án, đề án, chương trình, kế hoạch công tác và tờ trình.
>>> Xem thêm: [PDF] Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

Kết cấu của Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
Phần 1: Khái quát về văn bản hành chính thông dụng
+ Chương 1. Khái niệm, vai trò và chức năng của văn bản hành chính thông dụng
+ Chương 2. Yêu cầu đối với văn bản hành chính thông dụng
+ Chương 3. Quy trình ban hành văn bản hành chính thông dụng
Phần 2: kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng
+ Chương 1. Soạn thảo biên bản
+ Chương 2. Soạn thảo văn bản, công điện
+ Chương 3. Soạn thảo báo cáo, thông báo
+ Chương 4. Soạn thảo điều lệ quy chế, quy định nội quy
+ Chương 5. Soạn Thảo dự án, đề án, chương trình, kế hoạch công tác
+ Chương 6. Soạn thảo tờ trình
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (30038 bình chọn)

Phản hồi

 1. Dạ anh chị gửi bản soạn thảo văn bản hành chính thông dụng 2019 của Đại học Luật Hà Nội, em có cung cấp email trong phần phản hồi thông tin rồi ạ.

 2. Em đang tìm hiểu về soạn thảo các văn bản hành chính nên tài liệu này thật sự rất cần thiết với em. Các anh/chị có thể gửi cho em file mềm giao trình vào mail này được không ạ!!!
  trinhtieuboi1201@gmail.com
  Em xin cảm ơn ạ.

 3. Cho em xin bản world Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội.
  Xin cảm ơn!

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền