Các mẫu văn bản quy phạm pháp luật (thể thức trình bày VBQPPL)

Chuyên mụcXây dựng văn bản pháp luật Văn bản luật

Các mẫu văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ban hành kèm theo Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14/3/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước.

 

Các nội dung liên quan:

>>> Tải về máy: Các mẫu văn bản quy phạm pháp luật

 

 • Mẫu 1 – Bộ luật
 • Mẫu 2 – Luật
 • Mẫu 3 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một luật
 • Mẫu 4 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều luật
 • Mẫu 5 – Nghị quyết của Quốc hội
 • Mẫu 6a – Nghị quyết của Quốc hội
 • Mẫu 6b – Văn bản ban hành kèm theo nghị quyết của Quốc hội
 • Mẫu 7 – Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của Quốc hội
 • Mẫu 8Pháp lệnh
 • Mẫu 9 – Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh
 • Mẫu 10 – Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Mẫu 11a – Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • Mẫu 11b – Văn bản ban hành kèm theo nghị quyết của UBTVQH
 • Mẫu 12 – Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của UBTVQH
 • Mẫu 13Nghị quyết liên tịch
 • Mẫu 14 – Phụ lục ban hành kèm theo văn bản QPPL
 • Mẫu 15a – Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục không có điều)
 • Mẫu 15b – Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục theo điều)
 • Mẫu 16Quyết định của Chủ tịch nước

 

Mẫu 1 - Bộ luật
Mẫu 1 – Bộ luật
Mẫu 2 - Luật
Mẫu 2 – Luật
Mẫu 3 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một luật
Mẫu 3 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một luật
Mẫu 4 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều luật
Mẫu 4 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều luật
Mẫu 5 - Nghị quyết của Quốc hội
Mẫu 5 – Nghị quyết của Quốc hội
Mẫu 6a - Nghị quyết của Quốc hội
Mẫu 6a – Nghị quyết của Quốc hội
Mẫu 6b - Văn bản ban hành kèm theo nghị quyết của Quốc hội
Mẫu 6b – Văn bản ban hành kèm theo nghị quyết của Quốc hội
Mẫu 7 - Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của Quốc hội
Mẫu 7 – Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của Quốc hội
 Mẫu 8 - Pháp lệnh
Mẫu 8 – Pháp lệnh
Mẫu 9 - Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh
Mẫu 9 – Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh
Mẫu 10 - Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Mẫu 10 – Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Mẫu 11a - Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Mẫu 11a – Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Mẫu 11b - Văn bản ban hành kèm theo nghị quyết của UBTVQH
Mẫu 11b – Văn bản ban hành kèm theo nghị quyết của UBTVQH
Mẫu 12 - Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của UBTVQH
Mẫu 12 – Nghị quyết sửa đổi, bổ sung văn bản của UBTVQH
Mẫu 13 - Nghị quyết liên tịch
Mẫu 13 – Nghị quyết liên tịch
Mẫu 14 - Phụ lục ban hành kèm theo văn bản QPPL
Mẫu 14 – Phụ lục ban hành kèm theo văn bản QPPL
 Mẫu 15a - Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục không có điều
Mẫu 15a – Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục không có điều
Mẫu 15b - Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục theo điều)
Mẫu 15b – Lệnh của Chủ tịch nước (bố cục theo điều)
Mẫu 16 - Quyết định của Chủ tịch nước
Mẫu 16 – Quyết định của Chủ tịch nước

 

Các tìm kiếm liên quan đến thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, thể thức văn bản mới nhất 2018, mẫu thể thức văn bản mới nhất 2017, thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản, thể thức văn bản hành chính mới nhất 2017, thể thức văn bản mới nhất 2016, luật ban hành văn bản hành chính, phụ lục thông tư 01, thể thức văn bản hành chính mới nhất 2018

Văn Thoáng 442 Bài viết
Nguyễn Văn Thoáng - Luật sư của Người nghèo và kẻ yếu thế trong xã hội - Liên hệ với tôi qua SĐT: 0968.929.015 hoặc Zalo qua SĐT này để được để được hỗ trợ kịp thời cũng như nhận ngay những lời khuyên hữu ích về vấn đề pháp lý mà bạn đang gặp phải.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*