Sự khác nhau giữa chứng cứ và nguồn chứng cứ

Nội dung đã bị ẩn
Nội dung đã bị ẩn do nội dung lỗi thời hoặc đang đợi tác giả cập nhật

Khái niệm chứng cứ

Chứng cứ những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do luật đinh mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ án.

Khái niệm nguồn chứng cứ

Nguồn chứng cứ cơ sở chứa đựng tất cả dấu vết, tài liệu, hình ảnh… nói chung là những đặc điểm liên quan đến vụ án hình sự để từ đó chứng cứ được hình thành và mang giá trị chứng minh.

 


 

Các tìm kiếm liên quan đến sự khác nhau giữa chứng cứ và nguồn chứng cứ: phân biệt chứng cứ và nguồn chứng cứ, nguồn chứng cứ trong tố tụng dân sự, nguồn chứng cứ là gì, mối quan hệ giữa chứng cứ và nguồn chứng cứ, vật chứng là chứng cứ đúng hay sai, các loại nguồn chứng cứ, nguồn chứng cứ trong tố tụng dân sự 2015, ví dụ về chứng cứ, nguồn chứng cứ nào quan trọng nhất

Bài viết liên quan

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.