Thuộc tính nào của chứng cứ là quan trọng nhất?

Chuyên mụcLuật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hình sự Thuộc tính của chứng cứ

Chứng cứ là gì?

Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do luật đinh mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ án.

 

Các thuộc tính của chứng cứ

Chứng cứ có ý nghĩa rất lớn đối với việc giải quyết vụ việc nhưng làm phạm trù pháp lý khá phức tạp. Tuy vậy, như các sự việc, sự việc khác con người vẫn có thể nhận thức được thông qua các thuộc tính của nó. Các thuộc tính của chứng cứ bao gồm: tính khách quan, tính liên quan và tính hợp pháp.

 

– Tính khách quan: là những tài liệu, sự kiện có thật, phản ánh trung thực những tình tiết của vụ án đã xảy ra, không bị xuyên tạc, bóp méo theo ý chí chủ quan của con người.

+ Tính khách quan đòi hỏi bản thân các nguồn thông tin này phải có thật, không phụ thuộc vào khả năng con người có nhận biết chúng hay không.

+ Tính khách quan còn thể hiện ở chỗ những gì là suy đoán, tưởng tượng, không có thật thì không phải là chứng cứ. Tính khách quan bắt đầu từ thời điểm chứng cứ được sinh ra.

 

Tính liên quan: thể hiện ở mối liên hệ khách quan cơ bản của chứng cứ với sự kiện cần chứng minh.

+ Những gì có thật phải có mối liên hệ khách quan với những sự kiện cần phải chứng minh trong vụ án hình sự.

+ Chứng cứ phải là cơ sở để xác định sự tồn tại hay không tồn tại của những vấn đề cần chứng minh trong vụ án hình sự, có mối quan hệ nội tại với những tình tiết, nội dung của vụ án. Nếu những gì tồn tại khách quan nhưng không liên quan đến vụ án thì không phải là chứng cứ.

 

– Tính hợp pháp: thể hiện ở chỗ chứng cứ phải được rút ra từ những phương tiện chứng minh và được thu thập, kiểm tra, đánh giá theo đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Tính hợp pháp được xác định nhằm đảm bảo giá trị chứng minh của chứng cứ.

 

Thuộc tính nào của chứng cứ là quan trọng nhất

Cả ba thuộc tính trên của chứng cứ đều quan trọng và không thể tách rời.

Những gì được coi là chứng cứ phải thỏa mãn đầy đủ ba thuộc tính trên. Nếu xét mối quan hệ nội tại giữa các thuộc tính của chứng cứ thì tính khách quan và tính liên quan là nội dung của chứng cứ còn tính hợp pháp là hình thức của chứng cứ.

 


Các tìm kiếm liên quan đến thuộc tính nào của chứng cứ là quan trọng nhất, khái niệm chứng cứ trong tố tụng hình sự, thuộc tính liên quan của chứng cứ, ví dụ về chứng cứ trực tiếp, nguồn của chứng cứ trong tố tụng hình sự, so sánh chứng cứ và tài liệu trinh sát, nguồn chứng cứ, ý nghĩa của chứng cứ, đặc điểm của chứng cứ

Bài viết liên quan

Nơi nào mà luật pháp bị xem thường thì luật sư cũng không được coi trọng. Để luật pháp và luật sư cùng được coi trọng thì mỗi luật sư bằng chính hoạt động hàng ngày của mình cần vun đắp cho hệ thống luật pháp được trở nên công minh tiến bộ.

1
Bình luận

avatar
1 Bình luận
0 Phản hồi
0 Theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Bình luận nổi bật nhất
1 Người bình luận
Lê Thị Hương Người bình luận gần đây
  Gửi mail cho tôi  
Thông báo
Lê Thị Hương <span class="wpdiscuz-comment-count">10 bình luận</span>
Khách
Lê Thị Hương 10 bình luận

Cảm ơn Học Luật Online nhiều ạ, những tài liệu trang chia sẻ đều rất cần thiết cho sv tụi e trong quá trình học bộ môn này!