[PDF] Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Đại học Luật Hà Nội

[Download ebook] Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2010. Chủ biên: TS. Trần Minh Hương.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo PDF
 4. Một số Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo PDF
Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo – Trường Đại học Luật Hà Nội

Công tác thanh tra và giải quyết chiều lại, tố cáo là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết chiều lại, tố cáo thức nào góp phần quan trọng vào việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vì thế, muốn học thanh tra giải quyết chiều lại, tố cáo đã chính thức được đưa vào chương trình giảng dạy của trường đại học luật Hà Nội từ nhiều năm nay. Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo ra đời, trước hết, nhằm đáp ứng nhu cầu của việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu môn học này trong nhà trường.

Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống các quy định của pháp luật hiện hành về thanh tra, khiếu nại và tố cáo, kết hợp với việc tổng kết những kinh nghiệm của hoạt động này từ thực tiễn phong phú của quản lý hành chính nhà nước.

Giáo trình khó tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa để có điều kiện bổ sung và hoàn thiện giáo trình.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Nội dung giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương I: Bộ máy thanh tra

 1. Khái niệm và đặc điểm của bộ máy thanh tra nhà nước
 2. Hệ thống tổ chức thanh tra nhà nước

Chương II: Hoạt động thanh tra

 1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thanh tra
 2. Phân biệt thanh tra với một số hoạt động khác
 3. Các hoạt động thanh tra
 4. Nguyên tắc của hoạt động thanh tra
 5. Một số công việc chủ yếu trong hoạt động thanh tra nhà nước

Chương III: Khiếu nại và thẩm quyền giải quyết khiếu nại

 1. Khiếu nại
 2. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại và người bị khiếu nại
 3. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại
 4. Quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại

Chương IV: Thủ tục giải quyết khiếu nại

 1. Nhận đơn, phân loại đơn và thụ lý để giải quyết
 2. Thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ, lập hồ sơ giải quyết khiếu nại
 3. Ra quyết định giải quyết khiếu nại
 4. Thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại

Chương V: Tố cáo và giải quyết tố cáo

 1. Tố cáo
 2. Giải quyết tố cáo

[Download] Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo PDF

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Một số Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo – NXB Công an Nhân dân 2009 – Chủ biên: TS. Trần Minh Hương.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo – NXB Công an Nhân dân 2009

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo – NXB Công an Nhân dân 2001 – TS. Trần Minh Hương.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo – NXB Công an Nhân dân 2001

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Tìm kiếm có liên quan: Tài liệu môn Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, Bài giảng Luật thanh tra Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo Đại học Luật Hà Nội, Bài giảng luật thanh tra, khiếu nại, to cáo, Đề cương môn thanh tra, khiếu nại, to cáo, Một số tình huống thường gặp trong thanh tra, giải quyết khiếu nại, to cáo, Giáo trình pháp Luật Thanh tra Khiếu nại tố cáo Pdf, tập bài giảng pháp luật thanh tra, khiếu nại và tố cáo

Cở sở biên soạn Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống các quy định của pháp luật hiện hành về thanh tra, khiếu nại và tố cáo, kết hợp với việc tổng kết những kinh nghiệm của hoạt động này từ thực tiễn phong phú của quản lý hành chính nhà nước.
>>> Xem thêm những tài liệu hữu ích khác tại chuyên mục: Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kết cấu của Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
Chương I: Bộ máy thanh tra
Chương II: Hoạt động thanh tra
Chương III: Khiếu nại và thẩm quyền giải quyết khiếu nại
Chương IV: Thủ tục giải quyết khiếu nại
Chương V: Tố cáo và giải quyết tố cáo
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

4.6/5 - (20153 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền