Đề cương ôn tập môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chuyên mụcThanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo Giáo trình Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Đại học Luật Hà Nội

Đề cương: Tóm tắt nội dung, câu hỏi ôn tập môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo (có gợi ý đáp án). Xin chia sẻ để bạn tham khảo!

..

Những nội dung liên quan:

..

Đề cương ôn tập môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Download tài liệu về máy

[PDF] Đề cương môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Đề cương môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Mục đích yêu cầu

Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo là môn học trong chương trình chuyên ngành của sinh viên bộ môn Luật hành chính – nhà nước các cơ sở đào tạo luật trên cả nước. Môn học này không những cung cấp cho người học những nội dung cơ bản của pháp luật về tổ chức bộ máy thanh tra, hoạt động thanh tra; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo mà còn trang bị cho họ một số kĩ năng cần thiết cho hoạt động của người cán bộ làm công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Người học cần nắm vững những quy định của pháp luật hiện hành về công tác thanh tra và giải quyết chiều lại, tố cáo; những công việc cụ thể trên thực tế mà người cán bộ làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần tiến hành. Trên cơ sở đó có thể vận dụng để giải quyết những tình huống cụ thể sẽ phát sinh trong thực tiễn quản lý hành chính nhà nước.

Tóm tắt nội dung môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chương I: Bộ máy thanh tra

 1. Khái niệm và đặc điểm của bộ máy thanh tra nhà nước
 2. Hệ thống tổ chức thanh tra nhà nước

Chương II: Hoạt động thanh tra

 1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thanh tra
 2. Phân biệt thanh tra với một số hoạt động khác
 3. Các hoạt động thanh tra
 4. Nguyên tắc của hoạt động thanh tra
 5. Một số công việc chủ yếu trong hoạt động thanh tra nhà nước

Chương III: Khiếu nại và thẩm quyền giải quyết khiếu nại

 1. Khiếu nại
 2. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại và người bị khiếu nại
 3. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại
 4. Quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại

Chương IV: Thủ tục giải quyết khiếu nại

 1. Nhận đơn, phân loại đơn và thụ lý để giải quyết
 2. Thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ, lập hồ sơ giải quyết khiếu nại
 3. Ra quyết định giải quyết khiếu nại
 4. Thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại

Chương V: Tố cáo và giải quyết tố cáo

 1. Tố cáo
 2. Giải quyết tố cáo

Câu hỏi ôn tập môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Download tài liệu về máy

[PDF] Câu hỏi ôn tập môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Câu hỏi ôn tập Chương I: Bộ máy thanh tra

 1. Phân biệt các tổ chức thanh tra nhà nước được thành lập theo cấp với các tổ chức tiền cho nhà nước được thành lập theo ngành.
 2. Sự khác nhau giữa tổ chức thanh tra nhà nước và tổ chức thanh tra nhân dân
 3. Thanh tra viên? Điều kiện để có thể trở thành thanh tra viên?

Câu hỏi ôn tập Chương II: Hoạt động thanh tra

 1. Phân tích khái niệm thanh tra. Trên cơ sở đó, phân biệt thanh tra với kiểm tra, giám sát, kiểm sát hoạt động kiểm toán.
 2. Phân tích, so sánh các hoạt động thanh tra.
 3. Phân tích những nguyên tắc của hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật hiện hành.
 4. Các công việc cần tiến hành trong tình trạng.

Câu hỏi ôn tập Chương III: Khiếu nại và thẩm quyền giải quyết khiếu nại

 1. Phân tích khái niệm khiếu nại
 2. Phân biệt khiếu nại hành chính với khiếu nại tư pháp
 3. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Câu hỏi ôn tập Chương IV: Thủ tục giải quyết khiếu nại

 1. Các giai đoạn của quá trình giải quyết khiếu nại
 2. Tầm quan trọng của công tác tiếp dân trong giải quyết khiếu nại
 3. Phân tích nội dung quyết định giải quyết khiếu nại

Câu hỏi ôn tập Chương V: Tố cáo và giải quyết tố cáo

 1. Tố cáo là quyền cơ bản của công dân chủ Việt Nam những yêu cầu đối với thực hiện quyền tố cáo của công dân
 2. Đặc điểm của tố cáo? Sự khác nhau giữa tố cáo và khiếu nại.
 3. Thẩm quyền giải quyết tố cáo và ý nghĩa của việc xác định nguyên tắc phân định thẩm quyền giải quyết tố cáo.

[Download] Đáp án câu hỏi ôn tập môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Download tài liệu về máy

[PDF] Đáp án câu hỏi ôn tập môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Đáp án câu hỏi ôn tập môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Tìm kiếm có liên quan: đề cương môn thanh tra, khiếu nại tố cáo, Bài tập tình huống luật Thanh tra khiếu nại tố cáo, Một số tình huống thường gặp trong thanh tra, giải quyết khiếu nại, to cáo, giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính, Đề thi luật thanh tra khiếu nại, tố cáo, Đề thi môn thanh tra và giải quyết khiếu nại, Đề CƯƠNG môn thanh tra và giải quyết khiếu nại hành chính

5/5 - (1 bình chọn)

Phản hồi

  • Xin tài liệu, đáp án câu hỏi ôn tập môn Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bài tập tình huống

 1. Xin tài liệu, đáp án câu hỏi ôn tập môn Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bài tập tình huống

  • cho e xin file tài liệu giáo trình môn thanh tra và file Đáp án câu hỏi ôn tập môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo với ạ

 2. cho e xin file tài liệu giáo trình môn thanh tra và file Đáp án câu hỏi ôn tập môn Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo với ạ
  địa chỉ mail là yenbe.chtq@gamil.com
  e xin cảm ơn nhiều ạ

 3. Cho em xin tài liệu đáp án câu hỏi ôn tập môn Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bài tập tình huống

 4. Xin tài liệu, đáp án câu hỏi ôn tập môn Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bài tập tình huống

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền