[PDF] Giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật thuế Ebook giáo trình Luật Thuế Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Chủ biên: PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Luật Thuế Việt Nam- Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Luật Thuế Việt Nam PDF
 4. Những giáo trình luật thuế khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình luật thuế pdf
Giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, gồm: những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế đối với đất đai và các loại thuế khác; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.

Lý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng thuế ra đời và tồn tại là khách quan, là điều kiện vật chất quan trọng để nhà nước tồn tại và phát triển. Để tạo lập cơ sở pháp lý ổn định vững chắc cho mình thuế, thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, đòi hỏi Nhà nước cần phải ban hành hệ thống pháp luật thuế đồng bộ. 

Ở Việt Nam, cùng với quá trình phát triển của đời sống kinh tế – xã hội, hệ thống pháp luật thuế được hình thành và ngày càng phát triển. Trường Đại học Luật Hà Nội có hệ thống quy phạm phức tạp, chi tiết, thường xuyên được sửa đổi, thay thế, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của nhà nước, phù hợp với đời sống kinh tế – xã hội.

Giáo trình luật thuế Việt Nam được Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn dựa trên cơ sở hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành, tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu, sáng dậy nội dung pháp luật thuế tại trường và đất cầu đổi mới chương trình giảng dạy trong giai đoạn mới. Những yêu cầu, đòi hỏi nêu trên sẽ là nhiệm vụ khó khăn trong quá trình thực hiện. Trên tinh thần đó, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp cho việc hoàn chỉnh giáo trình này trong những năm tới.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Luật Thuế Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu

Nội dung giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương I: Những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế

 1. Khái niệm và phân loại thuế
 2. Các nguyên tắc đánh thuế vào quyền thu thuế của nhà nước
 3. Khái quát về pháp luật thuế

Chương II: Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 1. Khái niệm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 2. Nội dung pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chương III: Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt

 1. Những vấn đề chung về thuế tiêu thụ đặc biệt
 2. Nội dung pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Chương IV: Pháp luật thuế giá trị gia tăng

 1. Khái niệm pháp luật thuế giá trị gia tăng
 2. Nội dung pháp luật thuế giá trị gia tăng

Chương V: Pháp luật thuế thu nhập

 1. Khái niệm chung về thuế thu nhập
 2. Nội dung pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
 3. Nội dung pháp luật thuế thu nhập cá nhân
 4. Ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về thuế thu nhập của Việt Nam

Chương VI: Pháp luật thuế đối với đất đai

 1. Khái quát về thuế đối với đất đai và pháp luật thuế đối với đất đai
 2. Nội dung pháp luật thuế đối với đất đai

Chương VII: Pháp luật về các loại thuế khác

 1. Pháp luật thuế tài nguyên
 2. Pháp luật thuế bảo vệ môi trường

Chương VIII: Pháp luật về xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế

 1. Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế
 2. Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế

Nội dung giáo trình Luật Thuế Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 01

Nội dung giáo trình Luật Thuế Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 02

Nội dung giáo trình Luật Thuế Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 03

[Download] Giáo trình Luật Thuế Việt Nam PDF

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Thuế Việt Nam

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

 

Trang bìa Giáo trình Luật Thuế Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Trang cuối

Những giáo trình luật thuế khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2018

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, gồm: những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập; pháp luật thuế đối với đất đai; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Thuế Việt Nam 2018

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2017

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, gồm: những vấn đề chung; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập; pháp luật thuế đối với đất đai; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Thuế Việt Nam 2017

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến giáo trình Luật Thuế Việt Nam PDF, Giáo trình Luật Thuế Việt Nam PDF, Giáo trình Luật Thuế Việt Nam Nhà xuất bản Công an nhân dân, Đề cương Luật Thuế Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thuế Việt Nam đại học luật, Bài giảng Luật Thuế Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Luật Thuế Việt Nam uel pdf, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Luật Thuế Việt Nam

Nội dung của Giáo trình Luật Thuế Việt Nam Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thuế Việt Nam, gồm: những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế; pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế đối với đất đai và các loại thuế khác; xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.
>>> Xem thêm những tài liệu hữu ích khác tại chuyên mục: Luật thuế.

Kết cấu của Giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
Chương I: Những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế
Chương II: Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Chương III: Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Chương IV: Pháp luật thuế giá trị gia tăng
Chương V: Pháp luật thuế thu nhập
Chương VI: Pháp luật thuế đối với đất đai
Chương VII: Pháp luật về các loại thuế khác
Chương VIII: Pháp luật về xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (46206 bình chọn)

Phản hồi

 1. Cho mình xin ebook Giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội với ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều!

  • Cho mình xin ebook Giáo trình Luật Thuế Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội với ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều!

 2. CHO MÌNH XIN BẢN EBOOK CỦA GIÁO TRÌNH LUẬT THUẾ VIỆT NAM Ạ. CẢM ƠN NHIỀU Ạ
  EMAIL:thuongtintb@gmail.com

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền