Câu hỏi nhận định đúng sai luật thuế (có đáp án)

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật tài chính, Luật thuế Thuế
Ứng tuyển cộng tác viên - Hocluat.vn

Tổng hợp các câu hỏi nhận định đúng sai luật thuế có đáp án để bạn tham khảo ôn tập môn luật thuế, chuẩn bị cho đợt kiểm tra sắp tới.

 

Câu 1: Khoản chi có hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật là chi phí được trừ theo quy định của pháp luật.

Nhận định: Sai

CSPL: Khoản 1 ĐIều 9 Luật Thuế TNDN 2008.

 

Câu 2: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm doanh nghiệp nhận được tiền bán hàng hóa, dịch vụ.

Nhận định: Sai

CSPL: Khoản 1,2 ĐIều 8 Nghị định 128/2013/NĐ-CP

 

Câu 3: Đơn vị chi trả thu nhập cho cá nhân là đối tượng nộp thuế TNCN

Nhận định: Sai

Giải thích: Đơn vị tri trả chỉ là đối tượng thu giùm, thu hộ Nhà nước, theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn.

 

Câu 4: Lợi tức cổ phần của cổ đông công ty không là thu nhập chịu thuế TNDN.

Nhận định: Sai

CSPL: điểm b Khoản 3 ĐIều 3 Luật Thuế TNCN 2007

 

Câu 5: Mọi khoản thu từ tiền công, tiền lương đều là thu nhập chịu thuế TNCN

Nhận định: Sai

CSPL: khoản 2 Điều 3 LUật Thuế TNCN. (đây chỉ dùng phương pháp liệt kê)

 

Câu 6: Việc xác định thuế suất thuế nhập khẩu căn cứ vào giá nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu.

Nhận định: Sai

CSPL: khoản 3 Điều 5 Luật Thuế XK-NK 2016

 

Câu 7: Hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được sản xuất để bán cho các tổ chức khác xuất khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nhận định: Sai

CSPL: Khoản 1 ĐIều 3 Luật TTTĐB 2008

 

Câu 8: TỔ chức, cá nhân có hành vi xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới VIệt Nam phải nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Nhận định: Sai

GIải thích: Để là đối tượng của Thuế XK-NK Thì hàng hóa phải là hàng hóa hợp pháp và là đối tượng của các giao dịch hợp pháp. Và không thuộc một số trường hợp đặc biệt không phải nộp Thuế Xk-NK.

Ví dụ: hàng buôn lậu, hàng nhân đạo, hàng quá cảnh,…->Không phải nộp thuế

 

Câu 9: Việc xác định thuế suất thuế xuất khẩu căn cứ vào giá nhập khẩu của hàng hóa nhập khẩu.

Nhận định: Sai

CSPL: Khoản 3 Điều 5 Luật Thuế XK-NK 2016

 

Câu 10: Hàng hóa nhập khẩu bị điều tiết thuế tự vệ thì không bị điều tiết thuế nhập khẩu.

Nhận định: Sai

Giải thích: Xem xét hàng hóa có thỏa mãn điều kiện nộp thuế nhập khẩu không. Sau đó mới xem xét tiếp có thuộc trường hợp phải nộp thuế tự vệ.

 

Câu 11: Toàn bộ tiền trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN.

NHận định: Sai

CSPL: Điều 17 Luật TTNDN 2008.

 

Câu 12: Đối tượng nộp thuế TNCN Phải là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên

Nhận định: Sai

Giải thích: Đối tượng nộp là tất cả các cá nhân có thu nhập chịu thuế, nó gắn với cá nhân từ khi sinh ra không phụ thuộc tuổi. Điều chúng ta cần xem xét là các đối tượng nộp thuế đó có nghĩa vụ nộp thuế không.

 

Còn nữa…

 

 

Các tìm kiếm liên quan đến câu hỏi nhận định đúng sai luật thuế: bài tập tình huống luật thuế, các câu hỏi lý thuyết môn thuế, bài tập môn luật thuế, bài tập luật thuế, đề cương ôn tập luật thuế, đề thi luật thuế có đáp án, đề thi trắc nghiệm môn thuế có đáp án, luật thuế là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật việt nam

Bài viết liên quan

Tác giả: Thích Học Luật 452 Bài viết
Xin chào! Tôi là Thoáng - Nếu bạn đang cần người hỗ trợ pháp lý hãy liên hệ với tôi qua SĐT: 0968.929.015 hoặc Facebook

Bình luận

avatar