[PDF] Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật hôn nhân và gia đình Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2018. Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Cừ.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam PDF
 4. Một số giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Trình bày khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; Sự phát triển của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam từ cách mạng tháng 8/1945 đến nay; …

Không ở đâu xa, hạnh phúc hiện hữu từ cuộc sống với tình yêu, hôn nhân, gia đình. Điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình là cơ sở cho những ứng xử chuẩn mực, nền tảng để chủ thể quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình thụ hưởng hạnh phúc. Với các chế định được dự liệu, Luật Hôn nhân và gia đình đồng thời xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, cũng cố chế độ hôn nhân và gia đình.

Trên cở sở Luật Hôn nhân và gia đình cùng nguồn của Luật, Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam do nhóm tác giả biên sọan tập trung phân tích và lý giải ở góc độ khoa học những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật hôn nhân gia đình đồng thời đưa ra quan điểm, đánh giá việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn.

Tìm hiểu Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, bạn đọc sẽ nhận thức được các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình; quan hệ pháp Luật Hôn nhân và gia đình; chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam từ năm 1945 đến nay; Các cơ chế pháp lý về kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng; quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con; nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; chấm dứt hôn nhân; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được trình bày một cách có hệ thống và logic trong giáo trình là cơ sở giúp người đọc áp dụng pháp luật để giải quyết các tình huống thực tế.

Được biên soạn công phu song điều đó không có nghĩa Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam không có khiếm khuyết. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của quí vị để giáo trình được hoàn thiện trong lần tái bản sau.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Cừ.

Nội dung giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương I: Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và những hình thái hôn nhân và gia đình trong lịch sử
 2. Khái niệm hôn nhân và các đặc trưng của hôn nhân
 3. Khái niệm gia đình
 4. Khái niệm Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam
 5. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam
 6. Nhiệm vụ và những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

Chương II: Quan hệ pháp Luật Hôn nhân và gia đình

 1. Khái niệm quan hệ pháp Luật Hôn nhân và gia đình
 2. Các yếu tố của quan hệ pháp Luật Hôn nhân và gia đình
 3. Thực hiện và bảo vệ quyền hôn nhân và gia đình
 4. Căn cứ phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp Luật Hôn nhân và gia đình

Chương III: Sự phát triển của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay

 1. Chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta trước Cách mạng tháng Tám 1945
 2. Các giai đoạn phát triển của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay
 3. Nguồn của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

Chương IV: Kết hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật theo Luật Hôn nhân và gia đình

 1. Khái niệm kết hôn
 2. Các điều kiện để việc kết hôn hợp pháp theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam
 3. Hủy việc kết hôn trái pháp luật theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

Chương V: Nghĩa vụ và quyền của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

 1. Khái niệm
 2. Nghĩa vụ và quyền về nhân thân giữa vợ, chồng theo luật định
 3. Nghĩa vụ và quyền về tài sản giữa vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

Chương VI: Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

 1. Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con
 2. Nội dung quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con theo luật hôn nhân gia đình Việt Nam
 3. Quan hệ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu, giữa anh, chị, em và giữa các thành viên trong gia đình

Chương VII: Quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình

 1. Khái niệm quan hệ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình
 2. Quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình
 3. Chấm dứt quan hệ cấp dưỡng

Chương VIII: Chấm dứt hôn nhân

 1. Chấm dứt hôn nhân do một bên vợ, chồng chết hoặc có quyết định của tòa án tuyên bố vợ, chồng đã chết
 2. Ly hôn

Chương IX: Giám hộ giữa các thành viên trong gia đình

 1. Khái niệm và mục đích của việc giám hộ giữa các thành viên trong gia đình
 2. Người được giám hộ, người giám hộ và thủ tục công nhận việc giám hộ
 3. Nghĩa vụ và quyền của người giám hộ
 4. Thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

Chương X: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

 1. Khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình của yêu tố nước ngoài
 2. Các nguyên tắc áp dụng pháp luật nước ngoài và thẩm quyền giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
 3. Các trường hợp cụ thể về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Mục lục Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Trang 01

Mục lục Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Trang 02

Mục lục Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Trang 03

Mục lục Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Trang 04

Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam PDF

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam PDF

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang cuối Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội
Trang cuối Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Một số giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 2009 – Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Cừ

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hôn nhân  gia đình (LHN&GĐ), gồm: khái niệm và nguyên tắc cơ bản của LHN&GĐ; sự phát triển của LHN&GĐ từ Cách mạng tháng Tám đến nay; quan hệ pháp luật hôn nhân  gia đình; kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng; quyền và nghĩa vụ giữa cha, mẹ và con; quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình; cấp dưỡng; chấm dứt hôn nhân; quan hệ hôn nhân  gia đình có yếu tố nước ngoài.

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 2009 – Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Cừ

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 2002 – Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Cừ

Trình bày khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của Luật hôn nhân  gia đình Việt Nam; quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình; sự phát triển của luật hôn nhân  gia đình Việt Nam từ cách mạng Tháng Tám đến nay; kết hôn và các điều kiện kết hôn theo luật định; nghĩa vụ và quyền của vợ chồng, cha mẹ và con; chấm dứt hôn nhân; chế độ đỡ đầu

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 2002 – Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Cừ

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các nội dung liên quan đến giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam mới nhất 2020, Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam PDF, Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam Nhà xuất bản Tư pháp 2018, Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam đại học luật, Bài giảng Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Kỹ thuật Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 2016, Bình luận khoa học Luật hôn nhân và gia đình 2014

Nội dung của Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam trình bày khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; Sự phát triển của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam từ cách mạng tháng 8/1945 đến nay; …
>>> Xem thêm những tài liệu hữu ích khác tại chuyên mục: Luật hôn nhân và gia đình

Kết cấu của Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
Chương I: Khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam
Chương II: Quan hệ pháp Luật Hôn nhân và gia đình
Chương III: Sự phát triển của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay
Chương IV: Kết hôn và hủy việc kết hôn trái pháp luật theo Luật Hôn nhân và gia đình
Chương V: Nghĩa vụ và quyền của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam
Chương VI: Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam
Chương VII: Quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình
Chương VIII: Chấm dứt hôn nhân
Chương IX: Giám hộ giữa các thành viên trong gia đình
Chương X: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (32397 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền