[PDF] Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật hình sự Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung & Phần các tội phạm) – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu Giáo trình Luật hình sự Việt Nam 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung Giáo trình Luật hình sự Việt Nam 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Luật hình sự Việt Nam PDF
 4. Một số giáo trình Luật Hình sự khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam - Phần chung - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội (Phần chung)

Giới thiệu Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình gồm 02 phần:

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Phần chung

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản, nguồn của Luật Hình sự; các yếu tố của tội phạm, cấu thành tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; quyết định hình phạt; các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt;…

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (phần các tội phạm), gồm: các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân; tội xâm phạm sở hữu; tội xâm phạm chế độ hôn nhân, gia đình; xâm phạm trật tự quản lí kinh tế; các tội phạm về môi trường; các tội phạm về ma túy; các tội phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; các tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính; các tội phạm về chức vụ; các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (toàn tập) được biên soạn lần đầu năm 2000 trên cơ sở kế thừa, phát triển các giáo trình luật hình sự của nhà trường được ấn hành từ năm 1992 và đều do GS.TS. Nguyễn Ngọc Hoa làm chủ biên. Giáo trình này đã được in lại nhiều lần.

Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm 2018.

Trước tình hình đó, tập thể tác giả đã tổng ra soát lại toàn bộ giáo trình về nội dung khoa học cũng như vậy hình thức thể hiện. Trên cơ sở rà soát này, các tác giả đã chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện Giáo trình Luật hình sự Việt Nam cho phù hợp với nội dung của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, kịp thời phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên, sinh viên và các đối tượng khác. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội được tái bản cố chỉnh lý lần này gồm ba quyển: Quyển một về phần chung; Quyển hai và Quyển ba về phần các tội phạm. Các chương trình của giáo trình về cơ bản vẫn giữ kết cấu như các lần in trước đây, cụ thể:

– Về nội dung, ở các chương phần chung giáo trình được kết cấu theo các vấn đề và ở các trường về phần tội phạm, giáo trình được kết cấu theo nhóm các tội phạm (các chương trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự).

– Vậy giải thích, giáo trình đảm bảo kết hợp giữa tính khoa học với tính có căn cứ theo luật định. Tuy nhiên, với yêu cầu của chương trình đào tạo luật ở bậc đại học, sự giải thích trong giáo trình cũng có mức độ nhất định. Mặt khác, nhiều vấn đề trong bộ luật cần phải được sự giải thích chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Về cách trình bày, các tác giả lưu ý bạn đọc về các định nghĩa khái niệm dưới hình thức in nghiêng. Các chữ viết tắt, các thuật ngữ được sử dụng thống nhất ở tất cả chương, mục giáo trình.

Với sự tham gia biên soạn của các giảng viên có kinh nghiệm, hy vọng rằng giáo trình này sẽ đáp ứng được sự mong đợi của bạn đọc. Trường Đại học Luật Hà Nội xin trân trọng giới thiệu Giáo trình Luật hình sự Việt Nam và rất mong nhận được những ý kiến góp ý, phê bình của bạn đọc để giáo trình này ngày càng hoàn thiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa.

Nội dung Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Nội dung Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Phần chung

Chương I: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc của Luật Hình sự
 1. Khái niệm luật hình sự
 2. Nhiệm vụ chức năng của luật hình sự
 3. Nguyên tắc của luật hình sự
 4. Khoa học luật hình sự
Chương II: Nguồn của Luật Hình sự
 1. Khái niệm
 2. Hiệu lực của luật hình sự-những nguyên tắc chung
 3. Bộ luật hình sự-hiệu lực, cấu tạo và vấn đề giải thích pháp luật
Chương III: Tội phạm
 1. Khái niệm tội phạm trong luật hình sự
 2. Phân loại tội phạm
 3. Tội phạm và các vi phạm pháp luật khác
Chương IV: Các yếu tố của tội phạm và cấu thành tội phạm
 1. Các yếu tố của tội phạm
 2. Cấu thành tội phạm
 3. Ý nghĩa của cấu thành tội phạm
Chương V: Khách thể của tội phạm
 1. Khái niệm khách thể của tội phạm
 2. Các loại khách thể của tội phạm
 3. Đối tượng tác động của tội phạm
Chương VI: Mặt khách quan của tội phạm
 1. Khái niệm mặt khách quan của tội phạm
 2. Hành vi khách quan
 3. Hậu quả thiệt hại
 4. Vấn đề quan hệ nhân quả trong luật hình sự
 5. Các biểu hiện khác của mặt khách quan của tội phạm
Chương VII: Chủ thể của tội phạm
 1. Khái niệm chủ thể của tội phạm
 2. Năng lực trách nhiệm hình sự
 3. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự
 4. Chủ thể đặc biệt của tội phạm
 5. Vấn đề nhân thân của người phạm tội trong luật hình sự
Chương VIII: Mặt chủ quan của tội phạm
 1. Khái niệm mặt chủ quan của tội phạm
 2. Lỗi
 3. Động cơ phạm tội và mục đích phạm tội
 4. Sai lầm trong luật hình sự
Chương IX: Tội phạm hoàn thành, phạm tội chưa đạt và chuẩn bị phạm tội
 1. Tội phạm hoàn thành
 2. Phạm tội chưa đạt
 3. Chuẩn bị phạm tội
 4. Tự Ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội
Chương X: Đồng phạm
 1. Khái niệm đồng phạm
 2. Các loại người đồng phạm
 3. Các hình thức đồng phạm
 4. Vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm
 5. Những hành vi liên quan đến tội phạm
Chương XI: Các căn cứ hợp pháp của hành vi gây thiệt hại
 1. Khái niệm căn cứ hợp pháp của hành vi gây thiệt hại
 2. Phòng vệ chính đáng
 3. Tình thế cấp thiết
 4. Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội
 5. Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ
 6. Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên
Chương XII: Trách nhiệm hình sự và hình phạt
 1. Trách nhiệm hình sự
 2. Trách nhiệm hình sự của người phạm tội
 3. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại
 4. Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
 5. Hình phạt
 6. Khái niệm hình phạt
 7. Mục đích của hình phạt
Chương XIII: Hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp
 1. Hệ thống hình phạt
 2. Khái niệm hệ thống hình phạt
 3. Các hình phạt trong luật hình sự Việt Nam đối với người phạm tội
 4. Các hình phạt trong luật hình sự Việt Nam đối với pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự
 5. Các biện pháp tư pháp
 6. Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội
 7. Các biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự
Chương XIV: Quyết định hình phạt
 1. Khái niệm quyết định hình phạt
 2. Quyết định hình phạt đối với người phạm tội
 3. Quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại
Chương XV: Các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt
 1. Thời hiệu thi hành bản án
 2. Biến chấp hành hình phạt
 3. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt
 4. Án treo
 5. Tha tù trước thời hạn có điều kiện
 6. Hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
 7. Xóa án tích
Chương XVI: Trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội
 1. Các nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội
 2. Các biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
 3. Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
 4. Các hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
 5. Các quy định khác về trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi phạm tội

Mục lục Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần chung - Trang 01 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần chung - Trang 02 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần chung - Trang 03 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần chung - Trang 04 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần chung - Trang 05 - Đại học Luật Hà Nội

Nội dung Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm

Chương 1: Các tội xâm phạm an ninh quốc gia
 1. Những vấn đề chung về các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia
  1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia-khái niệm và chính sách xử lý
  2. Sơ lược về sự hình thành và thay đổi của khái niệm các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia
 2. Các tội phạm cụ thể
  1. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia có tính nguy hại tổng thể
  2. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia có tính nguy hại cho từng lĩnh vực
Chương 2: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người
 1. Các tội xâm phạm tính mạng
  1. Khái niệm các tội xâm phạm tính mạng
  2. Các tội phạm cụ thể
 2. Các tội xâm phạm sức khỏe
  1. Khái niệm các tội xâm phạm sức khỏe
  2. Các tội phạm cụ thể
 3. Các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự
  1. Khái niệm
  2. Các tội phạm cụ thể
Chương 3: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân
 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể
Chương 4: Các tội xâm phạm sở hữu
 1. Những vấn đề chung
  1. Khái niệm các tội phạm xâm phạm sở hữu
  2. Các tội xâm phạm sở hữu trong bộ luật hình sự
 2. Các tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt
  1. Khái niệm
  2. Các tội phạm cụ thể
 3. Các tội xâm phạm sở hữu không có tính kim loại
 4. Các tội xâm phạm sở hữu không có mục đích tư lợi
Chương 5: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân
 3. Các tội xâm phạm chế độ gia đình
Chương 6: Các tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế
 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể
  1. Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại
  2. Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm
  3. Các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
Chương 7: Các tội phạm về môi trường
 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể
Chương VIII: Các tội phạm về ma túy
 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể
Chương IX: Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng
 1. Các tội xâm phạm an toàn công cộng
 2. Các tội xâm phạm an toàn giao thông
 3. Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông
 4. Các tội phạm khác xâm phạm an toàn công cộng
 5. Các tội phạm xâm phạm trật tự công cộng
Chương X: Các tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính
 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể
Chương XI: Các tội phạm về chức vụ
 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể
 3. Các tội phạm tham nhũng
 4. Các tội phạm khác với chức vụ
Chương XII: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp
 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm hoạt động tư pháp do người có chức vụ, quyền hạn trong hoạt động tư pháp thực hiện
 3. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp rồi những người có chức vụ phải giúp các cơ quan tư pháp trong hoạt động tư pháp thực hiện
 4. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà chủ thể là đối tượng của các bản án hoặc quyết định của cơ quan tư pháp
 5. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp khác
Chương XIII: Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu
 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể
Chương XIV: Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
 1. Những vấn đề chung
 2. Các tội phạm cụ thể

Mục lục Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm (Quyển 1) - Trang 01 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm (Quyển 1) - Trang 02 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm (Quyển 1) - Trang 03 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm (Quyển 2) - Trang 01 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm (Quyển 2) - Trang 02 - Đại học Luật Hà Nội

Mục lục Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm (Quyển 2) - Trang 03 - Đại học Luật Hà Nội

[Download] Giáo trình Luật hình sự Việt Nam PDF

Download tài liệu về máy

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam PDF (Phần chung & Phần các tội phạm)

Download tài liệu về máy

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam PDF (Phần chung)

Download tài liệu về máy

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam PDF (Phần các tội phạm)

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang cuối Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm (Quyển 1) - Đại học Luật Hà Nội
Trang cuối Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm (Quyển 1)

 

Trang cuối Giáo trình Luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm (Quyển 2) - Đại học Luật Hà Nội
Trang cuối Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm (Quyển 2)

Một số giáo trình Luật Hình sự khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Hình sự 2017 – Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

Giáo trình Luật Hình sự 2017 – Phần chung

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (phần chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản, nguồn của Luật Hình sự; hiệu lực của Bộ luật Hình sự; các yếu tố của tội phạm, cấu thành tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; quyết định hình phạt; các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt…

Giáo trình Luật Hình sự 2017 – Phần các tội phạm

Trình bày những nội dung cơ bản của môn Luật Hình sự Việt Nam (phần các tội phạm), gồm: các tội xâm phạm an ninh quốc gia; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân; xâm phạm sở hữu; các tội xâm phạm chế độ hôn nhân, gia đình; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường; các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính; các tội phạm về chức vụ; các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

Download tài liệu về máy

Giáo trình Luật Hình sự 2017 – Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật Hình sự 2015 – Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

Giáo trình Luật Hình sự 2015 – Phần chung

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật hình sự Việt Nam học phần 1, bao gồm: khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc, nguồn của luật hình sự Việt Nam; tội phạm, cấu thành tội phạm, các mặt khách quan, chủ quan của tội phạm; các tội xâm phạm; trách nhiệm hình sự, hình phạt và hệ thống hình phạt…

Giáo trình Luật Hình sự 2015 – Phần các tội phạm

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật hình sự Việt Nam học phần 2, bao gồm: khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc, nguồn của Luật Hình sự Việt Nam; tội phạm và cấu tnh tội phạm, các mặt khách quan, chủ quan của tội phạm; trách nhiệm hình sựhình phạt và các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm các quyền tự do, dân chủ của công dân…

Download tài liệu về máy

Giáo trình Luật Hình sự 2015 – Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến Giáo trình Luật hình sự Việt Nam mới nhất 2020, Giáo trình Luật hình sự Việt Nam PDF, Giáo trình Luật hình sự Việt Nam Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019, Đề cương Luật Hình sự Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật hình sự Việt Nam đại học luật, Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Luật Hình sự Việt Nam uel pdf, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam

Nội dung của Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội gồm 02 phần:
1) Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Phần chung: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (Phần chung), gồm: khái niệm, nhiệm vụ, các nguyên tắc cơ bản, nguồn của Luật Hình sự; các yếu tố của tội phạm, cấu thành tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; quyết định hình phạt; các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt;…
2) Giáo trình Luật hình sự Việt Nam – Phần các tội phạm: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam (phần các tội phạm), gồm: các tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân; tội xâm phạm sở hữu; tội xâm phạm chế độ hôn nhân, gia đình; xâm phạm trật tự quản lí kinh tế; các tội phạm về môi trường; các tội phạm về ma túy; các tội phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; các tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính; các tội phạm về chức vụ; các tội xâm phạm hoạt động tư pháp; các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.

5/5 - (82061 bình chọn)

Phản hồi

  • Cho mình xin file tlieu Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung & Phần các tội phạm) – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Mail nuh440022@gmail.com

  • Cho mình xin file tlieu Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung & Phần các tội phạm) – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019.
   Mail: hothicamtien616@gmail.com
   Mình xin cảm ơn ạ.

  • Cho mình xin file tlieu Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung & Phần các tội phạm) – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019.

 1. Admin cho mình xin file pdf giáo trình luật hình sự (phần các tội phạm) của trường ĐH Luật Hà Nội, chủ biên GS. TS Nguyễn Ngọc Hòa với ạ. Mình cảm ơn rất nhiều khi nhận được sự giúp đỡ.

 2. Cho mình xin file word của hai phần (phần chung và phần tội phạm) với ạ. Xin cảm ơn nhiều

 3. Cho em xin file PDF giáo trình luật hình sự phần các tội phạm quyển 2 của GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa ạ

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền