[PDF] Giáo trình Luật Lao động Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật lao động Giáo trình Luật Lao động Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật lao động Việt Nam (Tập 1, 2) – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2020. Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí & PGS. TS. Trần Thị Thuý Lâm.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật lao động Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu Giáo trình Luật lao động Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung Giáo trình Luật lao động Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Luật lao động Việt Nam PDF
 4. Một số Giáo trình Luật lao động khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Lao động Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Lao động Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu Giáo trình Luật lao động Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình gồm 2 tập:

Giáo trình Luật lao động Việt Nam – Tập 1

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật lao động Việt Nam học phần 1, gồm: khái niệm; quan hệ pháp luật lao động; đại diện các bên trong quan hệ lao động; hợp đồng lao động; đối thoại xã hội trong quan hệ lao động; thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể; điều kiện lao động, điều kiện sử dụng lao động; kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chất; tranh chấp lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công, giải quyết đình công và quản lí nhà nước về lao động.

Giáo trình Luật lao động Việt Nam – Tập 2

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật lao động học phần 2, gồm: 05 chương với một số các nội dung pháp luật lao động chuyên sâu được sử dụng giảng dạy cho chuyên ngành luật kinh tế.

Giáo trình Luật lao động Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội được biên soạn trong thời gian gần đây nhất là năm 2009 và đã qua nhiều lần tái bản, sửa chữa, bổ sung. Hiện nay, từ sự cam kết với xã hội về chuẩn đầu ra của nhà trường, với sự phát triển và đổi mới nhận thức lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật lao động cho thấy nhu cầu cần thiết biên soạn lại Giáo trình Luật lao động Việt Nam.

Đây là cuốn Giáo trình Luật lao động Việt Nam được biên soạn trên cơ sở kết hợp giữa lý luận và thực tiễn theo hướng chú trọng sự định hướng và gợi mở về nhận thức, tư duy cho người học Đồng thời bước đầu vận dụng các kiến thức khoa học pháp lý để giải quyết những vấn đề pháp luật lao động và thực tiễn đời sống đặt ra.

Giáo trình Luật lao động Việt Nam được xuất bản với 2 tập. Tập 1 gồm 10 chương với những nội dung lý luận chung và các chỉ định liên quan đến quan hệ lao động và tiêu chuẩn lao động. Tập một được sử dụng giảng dạy trong các chuyên ngành luật kinh tế và chuyên ngành luật. Tập 2 gồm 05 chương với một số các nội dung pháp luật lao động chuyên sâu được sử dụng giảng dạy cho chuyên ngành luật kinh tế.

Giáo trình Luật lao động Việt Nam được biên soạn trên cơ sở có tiếp thu và phát triển giáo trình luật lao động tại một số cơ sở đào tạo khác trên cả nước. Mặc dù được biên soạn nghiêm túc, cẩn trọng với rất nhiều cố gắng của tập thể tác giả nhưng giáo trình không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót.

Tập thể tác giả rất mong nhận được sự góp ý, phê bình của bạn đọc để giáo trình hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản tiếp theo.

Hà Nội, tháng 6 năm 2020

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Luật Lao Động - Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí & PGS. TS. Trần Thị Thuý Lâm.

Nội dung Giáo trình Luật lao động Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương 1: Khái niệm Luật Lao động Việt Nam

 1. Phạm vi và phương pháp điều chỉnh của luật lao động
 2. Những nguyên tắc cơ bản của luật lao động
 3. Nguồn của luật lao động và mối quan hệ của luật lao động với một xuống ngành luật khác

Chương 2: Quan hệ pháp luật lao động

 1. Quan hệ pháp luật lao động cá nhân
 2. Quan hệ pháp luật lao động tập thể
 3. Nhóm quan hệ pháp luật có liên quan hoặc phát sinh từ quan hệ pháp luật lao động cá nhân, quan hệ pháp luật lao động tập thể

Chương 3: Đại diện các bên trong quan hệ lao động

 1. Khái niệm đại diện các bên trong quan hệ lao động
 2. Đại diện bên tập thể lao động
 3. Đại diện bên sử dụng lao động trong quan hệ lao động
 4. Các hình thức tương tác của đại diện các bên trong quan hệ lao động
 5. Cơ chế ba bên

Chương 4: Hợp đồng lao động

 1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng
 2. Giao kết hợp đồng lao động
 3. Thực hiện hợp đồng lao động
 4. Chấm dứt hợp đồng lao động

Chương 5: Đối thoại xã hội trong quan hệ lao động, thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể

 1. Đối thoại xã hội trong quan hệ lao động
 2. Thương lượng tập thể
 3. Thỏa ước lao động tập thể

Chương 6: Điều kiện lao động và điều kiện sử dụng lao động

 1. Pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động
 2. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
 3. Tiền lương

Chương 7: Kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chất

 1. Kỷ luật lao động
 2. Trách nhiệm vật chất

Chương 8: Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động

 1. Tranh chấp lao động
 2. Giải quyết tranh chấp lao động

Chương 9: Đình công và giải quyết đình công

 1. Đình công
 2. Giải quyết đình công

Chương 10: Quản lí nhà nước về lao động

 1. Khái niệm, vai trò của quản lý nhà nước về lao động
 2. Nội dung quản lý nhà nước về lao động
 3. Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động
 4. Thanh tra lao động
 5. Xử phạt vi phạm pháp luật lao động
 6. Giải quyết khiếu lại, tố cáo về lao động

Chương XI: Cho thuê lại lao động

 1. Khái quát chung về cho thuê lại lao động
 2. Nội dung pháp luật điều chỉnh hoạt động cho thuê lại lao động

Chương XII: Lao động đặc thù

 1. Khái quát chung về lao động đặc thù
 2. Nguyên tắc điều chỉnh pháp luật đối với lao động đặc thù
 3. Chế độ đối với lao động đặc thù

Chương XIII: Lao động giúp việc gia đình

 1. Khái quát về lao động giúp việc gia đình
 2. Hợp đồng lao động đối với lao động giúp việc gia đình
 3. Điều kiện lao động và điều kiện sử dụng lao động đối với lao động giúp việc gia đình

Chương XIV: Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 1. Khái quát chung về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 2. Nội dung pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chương XV: Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 1. Một số vấn đề cơ bản về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 2. Quy định của pháp luật Việt Nam về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Mục lục Giáo trình Luật Lao động Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Trang 01

Mục lục Giáo trình Luật Lao động Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Trang 02

Mục lục Giáo trình Luật Lao động Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Trang 03

[Download] Giáo trình Luật lao động Việt Nam PDF

Tải về máy Giáo trình Luật lao động Việt Nam (Tập 1, 2) – HLU – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2020. Chủ biên: PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí & PGS. TS. Trần Thị Thuý Lâm.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Lao động Việt Nam

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Giáo trình Luật Lao động Việt Nam PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang bìa Giáo trình Luật lao động Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội
Trang cuối Giáo trình Luật lao động Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Một số giáo trình Luật Lao động khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Lao động Việt Nam 2018 – Chủ biên: TS. Lưu Bình Nhưỡng

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Lao động Việt Nam học phần 1, gồm: khái niệm; quan hệ pháp luật lao động; đại diện các bên trong quan hệ lao động; hợp đồng lao động; đối thoại xã hội trong quan hệ lao động; thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể; điều kiện lao động, điều kiện sử dụng lao động; kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chất; tranh chấp lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công, giải quyết đình công và quản lí nhà nước về lao động.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Lao động Việt Nam 2018 – Chủ biên: TS. Lưu Bình Nhưỡng

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật Lao động Việt Nam 2015 – Chủ biên: TS. Lưu Bình Nhưỡng

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Lao động, gồm: quan hệ pháp luật, cơ chế ba bên, việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chế độ tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động, đình công và giải quyết đình công.

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Lao động Việt Nam 2015 – Chủ biên: TS. Lưu Bình Nhưỡng

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

>>> Xem thêm: [PDF] Tổng hợp toàn bộ giáo trình của Đại học Luật Hà Nội

Các tìm kiếm liên quan đến Giáo trình Luật lao động Việt Nam mới nhất 2020, Giáo trình Luật lao động Việt Nam PDF, Giáo trình Luật lao động Việt Nam Nhà xuất bản Công an nhân dân 2020, Đề cương Luật lao động Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật lao động Việt Nam đại học luật, Bài giảng Luật lao động Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Luật lao động Việt Nam uel pdf, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Luật lao động Việt Nam

Nội dung của Giáo trình Luật Lao động Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Nội dung của Giáo trình Luật Lao động Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội:
Nội dung của Giáo trình Luật lao động Việt Nam – Tập 1:
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật lao động Việt Nam học phần 1, gồm: khái niệm; quan hệ pháp luật lao động; đại diện các bên trong quan hệ lao động; hợp đồng lao động; đối thoại xã hội trong quan hệ lao động; thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể; điều kiện lao động, điều kiện sử dụng lao động; kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chất; tranh chấp lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công, giải quyết đình công và quản lí nhà nước về lao động.
Nội dung của Giáo trình Luật lao động Việt Nam – Tập 2:
Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật lao động học phần 2, gồm: 05 chương với một số các nội dung pháp luật lao động chuyên sâu được sử dụng giảng dạy cho chuyên ngành luật kinh tế.

Kết cấu của Giáo trình Luật Lao động Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Lời giới thiệu
Chương 1: Khái niệm Luật Lao động Việt Nam
Chương 2: Quan hệ pháp luật lao động
Chương 3: Đại diện các bên trong quan hệ lao động
Chương 4: Hợp đồng lao động
Chương 5: Đối thoại xã hội trong quan hệ lao động, thương lượng tập thể và thoả ước lao động tập thể
Chương 6: Điều kiện lao động và điều kiện sử dụng lao động
Chương 7: Kỉ luật lao động, trách nhiệm vật chất
Chương 8: Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động
Chương 9: Đình công và giải quyết đình công
Chương 10: Quản lí nhà nước về lao động
Chương 11: Đang cập nhật
Chương 12: Đang cập nhật
Chương 13: Đang cập nhật
Chương 14: Đang cập nhật
Chương 15: Đang cập nhật
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (64366 bình chọn)

Phản hồi

 1. cho em xin giáo trình Luật Lao động được không ạ? Em rất thích luật và mong muốn tìm hiểu về Bộ luật này để phục vụ cho công việc của mình ạ. Em xin cảm ơn.

 2. Cho em xin Giáo trình Luật lao động tập 1 + tập 2 mới nhất của Trường Đại học Luật Hà Nội với ạ.
  Em cảm ơn nhiều!

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền