Những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình

Chuyên mụcLuật hôn nhân và gia đình Luật hôn nhân và gia đình

Những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình

– Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng

– Hôn nhân không bị phân biệt đối xử

– Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình

– Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành người có ích cho xã hội, con có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng ông bà, các thành viên trong gia đình có nghĩa vụ quan tâm chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau.

– Không phân biệt đối xử giữa các con trong gia đình.

– Nhà nước và toàn xã hội có trách nhiệm bảo vệ phụ nữ và trẻ em, giúp đỡ người phụ nữ thực hiện chức năng cao quý của người mẹ.


Các tìm kiếm liên quan đến nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình: hôn nhân tự nguyện tiến bộ một vợ một chồng vợ chồng bình đẳng, luật hôn nhân và gia đình nghiêm cấm những hành vi nào, những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình năm 2014, nguyên tắc của luật hôn nhân gia đình, luật hôn nhân và gia đình năm 2014, nguyên tắc cơ bản trong hôn nhân, luật hôn nhân và gia đình năm 2000 sửa đổi bổ sung năm 2010, có bao nhiêu nguyên tắc của chế độ hôn nhân gia đình việt nam

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền