[PDF] Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật tố tụng dân sự Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an nhân dân (Tái bản lần thứ 19).

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội – NXB CAND 2017

 1. Giới thiệu giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam PDF
 4. Một số Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật tố tụng dân sự Đại học Luật Hà Nội PDF
Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Luật tố tụng dân sự là ngành luật có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội, môn học luật tố tụng dân sự Việt Nam được xác định là một môn học chuyên ngành cơ bản. Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu luật tố tụng dân sự của cán bộ, giảng viên, học viên và các đối tượng khác Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam.

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam - NXB Công an nhân dân 2019
Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam – NXB Công an nhân dân 2019

Nội dung giáo trình gồm có hai phần: Phần những vấn đề chung về môn luật tố tụng dân sự và phân thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự. Trong đó, tập thể tác giả đã cố gắng trình bày, lý giải những vấn đề lý luận cơ bản về luật tố tụng dân sự kết hợp với việc giới thiệu các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam. Giáo trình này đã được các nhà khoa học như GS.TS. Lê Minh Tâm, PGS.TS. Đinh Văn Thành, TS. Đinh Trung Tụng và PGS.TS. Phan Hữu Thư đọc và cho ý kiến. Tuy vậy, do được biên soạn và sửa đổi trong điều kiện hệ thống pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam đang được hoàn thiện, nhiều vấn đề về thủ tục vẫn còn phải tiếp tục nghiên cứu làm rõ và chờ sự hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền nên giáo trình này không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam
Chủ biên: TS. Nguyễn Công Bình

Nội dung giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về Luật Tố tụng dân sự

Chương I. Khái niệm và nguyên tắc của luật tố tụng dân sự Việt Nam
 1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng dân sự Việt Nam
 2. Nhiệm vụ và nguồn của luật tố tụng dân sự Việt Nam
 3. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của luật tố tụng dân sự Việt Nam
 4. Khoa học luật tố tụng dân sự và hệ thống môn học
 5. Quan hệ pháp luật tố tụng dân sự
 6. Các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự Việt Nam
Chương II. Thẩm quyền của tòa án nhân dân
 1. Khái niệm thẩm quyền dân sự và ý nghĩa việc xác định thẩm quyền dân sự của tòa án
 2. Thẩm quyền dân sự của tòa án theo loại việc
 3. Việc phân định thẩm quyền giữa các tòa án
 4. Chuyển vụ việc dân sự cho toàn khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền, nhập và tách vụ án dân sự
Chương III. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng dân sự
 1. Cơ quan tiến hành tố tụng dân sự
 2. Người tiến hành tố tụng dân sự
 3. Người tham gia tố tụng dân sự
Chương IV. Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự
 1. Chứng minh trong tố tụng dân sự
 2. Chứng cứ trong tố tụng dân sự
Chương V. Biện pháp khẩn cấp tạm thời; cấp, Tuấn Đạt, thông báo văn bản tố tụng; Thời hạn thủ tục, thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu
 1. Biện pháp khẩn cấp tạm thời
 2. Cấp, tống đạt và thông báo văn bản tố tụng
 3. Thời hạn tố tụng dân sự, thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu
Chương VI. Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng
 1. Án phí và lệ phí
 2. Chi phí tố tụng

Phần thứ hai: Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự

Chương VII. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm
 1. Khởi kiện vụ án dân sự
 2. Thụ lý vụ án dân sự và trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự
 3. Chuẩn bị xét xử, hòa giải, tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự
 4. Phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự
Chương VIII. Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án cấp phúc thẩm
 1. Khái niệm và ý nghĩa của phúc thẩm dân sự
 2. Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm
 3. Chuẩn bị xét xử phúc thẩm
 4. Thủ tục xét xử phúc thẩm
 5. Thủ tục phúc thẩm quyết định của tòa án cấp sơ thẩm và việc gửi bản án, quyết định phúc thẩm
Chương IX. Thủ tục rút gọn giải quyết vụ án dân sự
 1. Khái niệm, ý nghĩa và điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn
 2. Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn tại tòa án cấp sơ thẩm
 3. Giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn tại tòa án cấp phúc thẩm
Chương X. Thủ tục xét lại bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của tòa án đã có hiệu lực pháp luật
 1. Thủ tục giám đốc thẩm dân sự
 2. Thủ tục tái thẩm dân sự
 3. Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
Chương XI. Thủ tục giải quyết việc dân sự
 1. Những quy định chung phải giải quyết việc dân sự
 2. Thủ tục xác định năng lực hành vi dân sự của cá nhân
 3. Thủ tục giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt, tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết
 4. Thủ tục giải quyết các yêu cầu về hôn nhân và gia đình
 5. Thủ tục yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu
 6. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu; thỏa ước lao động tập thể vô hiệu
 7. Thủ tục xem xét tính hợp pháp của cuộc đình công
 8. Thủ tục giải quyết các việc dân sự liên quan đến hoạt động của trọng tài thương mại
 9. Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án
 10. Thủ tục giải quyết việc dân sự liên quan đến việc bắt giữ tàu bay, tàu biển
Chương XII. Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài và phán quyết của trọng tài nước ngoài
 1. Khái niệm và ý nghĩa của thủ tục công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài và phán quyết của trọng tài nước ngoài
 2. Những quy định chung về thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài và phán quyết của trọng tài nước ngoài
 3. Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài
 4. Thủ tục xét đơn yêu cầu không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam
 5. Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài
 6. Thủ tục phúc thẩm quyết định xét đơn yêu cầu công nhận, không công nhận bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài và quyết định của trọng tài nước ngoài

Nội dung giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam 2019 - Mục lục trang 1

Nội dung giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam 2019 - Mục lục trang 2

Nội dung giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam 2019 - Mục lục trang 3

Nội dung giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam 2019 - Mục lục trang 4

[Download] Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam PDF

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam 2019

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Một số giáo trình Luật Tố tụng dân sự khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự 2012 – Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn, Thị Hoài Phương

Trình bày những vấn đề chung của môn học Luật Tố tụng dân sự Việt Nam, gồm: khái niệm, nguyên tắc; thẩm quyền của Tòa án nhân dân; các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự, … Phân tích cụ thể về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự; thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm; thủ tục rút gọn giải quyết vụ án dân sự; thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp, …

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Tố tụng dân sự 2012 – Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự 2005 – Chủ biên: Ths. Nguyễn Công Bình

Trình bày khái niệm và các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự Việt Nam; Thẩm quyền của Toà án nhân dân, người tham gia tố tụng, chứng cứ, án phí, lệ phí; Thủ tục giải quyết vụ án dân sự: Khởi kiện, khởi tố, chuẩn bị xét xử phiên toà sơ thẩm, thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; Thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Tố tụng dân sự 2005 – Chủ biên: Ths. Nguyễn Công Bình

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Tìm kiếm có liên quan: Giáo trình Luật to tụng dân sự Đại học Luật tp hcm, PDF Giáo trình Luật To tụng dân sự Đại học Luật Hà Nội Pdf, Tài liệu học tập luật tố tụng dân sự, Giáo trình luật to tụng dân sự 2015 Pdf, Giáo trình Luật to tụng hình sự Đại học Luật Tphcm Pdf, Bài giảng luật to tụng dân sự, Giáo trình Luật to tụng hình sự, Giáo trình Luật TO tụng Dân sự Đại học Luật Huế

Nội dung của Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam trình bày những vấn đề chung về Luật Tố tụng dân sự, gồm: khái niệm, nguyên tắc của Luật Tố tụng dân sự; thẩm quyền của Tòa án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự;… Phân tích cụ thể về thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự: thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm; thủ tục rút gọn giải quyết vụ án dân sự; thủ tục giải quyết việc dân sự;…
>>> Xem thêm những tài liệu hữu ích khác tại chuyên mục: Luật Tố tụng dân sự.

Kết cấu của Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam  – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Lời giới thiệu
– Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về Luật Tố tụng dân sự
+ Chương I. Khái niệm và nguyên tắc của luật tố tụng dân sự Việt Nam
+ Chương II. Thẩm quyền của tòa án nhân dân
+ Chương III. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng dân sự
+ Chương IV. Chứng minh và chứng cứ trong tố tụng dân sự
+ Chương V. Biện pháp khẩn cấp tạm thời; cấp, Tuấn Đạt, thông báo văn bản tố tụng; Thời hạn thủ tục, thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu
+ Chương VI. Án phí, lệ phí và chi phí tố tụng
– Phần thứ hai: Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự

+ Chương VII. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm
+ Chương VIII. Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại tòa án cấp phúc thẩm
+ Chương IX. Thủ tục rút gọn giải quyết vụ án dân sự
+ Chương X. Thủ tục xét lại bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của tòa án đã có hiệu lực pháp luật
+ Chương XI. Thủ tục giải quyết việc dân sự
+ Chương XII. Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài và phán quyết của trọng tài nước ngoài
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (31592 bình chọn)

Phản hồi

  • cho mình xin file pdf giáo trình luật tố tụng dân sự với nhé. Cảm ơn ạ!

  • Dạ cho em Xin file pdf của Bộ luật Tố tụng Dân sự Việt Nam 2015 với ạ
   Em xin cám ơn ạ

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền