[PDF] Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật tố tụng hành chính Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Chủ biên: ThS. Hoàng Văn Sao & Nguyễn Phúc Thành.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam PDF
 4. Một số Giáo trình Luật Tố tụng hành chính khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Tố tụng hành chính, gồm: khóa học Luật Tố tụng hành chính và ngành luật tố tụng hành chính Việt Nam; nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính Việt Nam; thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính; khởi kiện và thụ lí vụ án hành chính; thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm vụ án hành chính; thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Luật Tố tụng hành chính là môn học trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Từ nhiều năm nay, môn học này đã cung cấp và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn về giải quyết những khiếu kiện chính đáng của công dân, góp phần xây dựng, củng cố thiết chế và cơ chế giải quyết các khiếu kiện thông qua thủ tục tư pháp ở nước ta.

Luật Tố tụng hành chính là ngành luật bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án hành chính nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và cơ quan nhà nước cũng như trật tự pháp luật của Nhà nước ta. Bằng các quy định của pháp luật tố tụng hành chính, người dân có thêm phương tiện hữu hiệu để làm chủ xã hội và xây dựng bộ máy nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập theo chương trình đào tạo cử nhân luật, năm 2001, Trường Đại học Luật Hà Nội đã lần đầu tiên cho xuất bản cuốn Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam. Từ đó đến nay cuốn Giáo trình này thật sự hữu ích cho cả người dạy và người học. Tuy nhiên, hiện nay, quy định của pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân trong quan hệ giữa công dân và cơ quan công quyền đã có nhiều thay đổi, đòi hỏi Giáo trình phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đào tạo luật trong tình hình hiện nay.

Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam được tái bản lần nay trên cơ sở những yêu cầu  và nguyên tắc của Luật Tố tụng hành chính đã được Quốc hộ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2011), Hiến pháp được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013, đồng thời cập nhật những quy định hiện hành của pháp luật và sự kết thừa, tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy môn học luật tố tụng hành chính trong nhiều năm qua cũng như những bài học từ thực tiễn xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thực tiễn xét xử hành chính của Tòa án nhân dân ở nước ta.

Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng biên soạn cuốn Giáo trình này song không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến góp ý, phê bình để trong lần tái bản sau, giáo trình sẽ được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: ThS. Hoàng Văn Sao & Nguyễn Phúc Thành

Nội dung giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương 1: Khoa học Luật Tố tụng hành chính và ngành Luật Tố tụng hành chính Việt Nam

 1. Khoa học luật tố tụng hành chính
 2. Ngành luật tố tụng hành chính Việt Nam

Chương 2: Nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính Việt Nam

 1. Khái niệm nguyên tắc cơ bản trong luật tố tụng hành chính Việt Nam
 2. Những nguyên tắc cơ bản trong luật tố tụng hành chính Việt Nam

Chương 3: Thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Toà án nhân dân

 1. Khái niệm thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của tòa án nhân dân
 2. Cơ sở xác định thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của tòa án nhân dân
 3. Phân định thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu kiện của công dân
 4. Phạm vi thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của tòa án nhân dân

Chương 4: Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng

 1. Khái niệm cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hành chính
 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành tố tụng
 3. Thay đổi người tiến hành tố tụng hành chính

Chương 5: Người tham gia tố tụng

 1. Khái niệm người tham gia tố tụng hành chính
 2. Quyền và nghĩa vụ của đương sự
 3. Quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng khác
 4. Vai trò của cơ quan nhà nước, tổ chức và công dân trong tố tụng hành chính

Chương 6: Chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính

 1. Khái niệm chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính
 2. Xác minh, thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong vụ án hành chính

Chương 7: Khởi kiện và thụ lí vụ án hành chính

 1. Khái niệm vụ án hành chính
 2. Khởi kiện vụ án hành chính
 3. Thụ lý vụ án hành chính
 4. Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tủ tụng hành chính

Chương 8: Giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm

 1. Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm
 2. Những công việc chính của tòa án cần tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm
 3. Các quyết định của tòa án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Chương 9: Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

 1. Khái niệm, ý nghĩa của xét xử sơ thẩm vụ án hành chính
 2. Chuẩn bị mở phiên tòa
 3. Phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính
 4. Quyền hạn của hội đồng xét xử sơ thẩm

Chương 10: Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính

 1. Khái niệm, mục đích phúc thẩm vụ án hành chính
 2. Kháng cáo, kháng nghị-cơ sở để phúc thẩm vụ án hành chính
 3. Xét xử phúc thẩm vụ án hành chính
 4. Thẩm quyền xét xử phúc thẩm của tòa án

Chương 11: Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về vụ án hành chính

 1. Thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính
 2. Thủ tục tái thẩm vụ án hành chính
 3. Thủ tục xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về vụ án hành chính

Chương 12: Thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính

 1. Khái niệm và ý nghĩa của thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính
 2. Tổ chức và thủ tục thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính
 3. Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân đối với việc thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính

Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam PDF

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Một số Giáo trình Luật Tố tụng hành chính khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2009 – Chủ biên: ThS. Hoàng Văn Sao & Nguyễn Phúc Thành.

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Tố tụng hành chính Việt Nam, gồm: khái quát về ngành Luật Tố tụng hành chính Việt Nam; các nguyên tắc của tố tụng hành chính Việt Nam; thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hành chính của Tòa án nhân dân; chủ thể tiến hành và tham gia tố tụng; chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hành chính; khởi kiện và thụ lí vụ án hành chính; thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm;…

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2009

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2004 – Chủ biên: Ths. Hoàng Văn Sao & Nguyễn Phúc Thành

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam – NXB Công an Nhân dân 2004

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

>>> Xem thêm: Tổng hợp toàn bộ giáo trình của Đại học Luật Hà Nội

Các tìm kiếm liên quan đến giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam PDF, Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam PDF, Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam Nhà xuất bản Công an nhân dân, Đề cương Luật Tố tụng hành chính Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam đại học luật, Bài giảng Luật Tố tụng hành chính Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Luật Tố tụng hành chính Việt Nam

Nội dung của Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Tố tụng hành chính, gồm: khóa học Luật Tố tụng hành chính và ngành luật tố tụng hành chính Việt Nam; nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính Việt Nam; thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Tòa án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính; khởi kiện và thụ lí vụ án hành chính; thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm vụ án hành chính; thi hành bản án, quyết định của Tòa án.
>>> Xem thêm những tài liệu liên quan khác tại chuyên mục: Luật Tố tụng hành chính.

Kết cấu của Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
Chương 1: Khoa học Luật Tố tụng hành chính và ngành Luật Tố tụng hành chính Việt Nam
Chương 2: Nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính Việt Nam
Chương 3: Thẩm quyền xét xử vụ án hành chính của Toà án nhân dân
Chương 4: Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng
Chương 5: Người tham gia tố tụng
Chương 6: Chứng cứ, chứng minh trong tố tụng hành chính
Chương 7: Khởi kiện và thụ lí vụ án hành chính
Chương 8: Giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm
Chương 9: Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính
Chương 10: Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính
Chương 11: Thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về vụ án hành chính
Chương 12: Thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (28318 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền