Tổng hợp câu hỏi lý thuyết môn Luật chứng khoán

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật chứng khoán Luật Chứng khoán

Tổng hợp câu hỏi lý thuyết môn Luật chứng khoán (có file đáp án kèm theo) để bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi 2021 – 2022 tới đạt kết quả như mong muốn.

..

Những nội dung liên quan:

..

Tổng hợp câu hỏi lý thuyết môn Luật chứng khoán

Download tài liệu về máy

[PDF] Câu hỏi lý thuyết môn Luật chứng khoán

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Câu hỏi lý thuyết môn Luật chứng khoán ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

1. Chứng khoán có những loại nào?

2. Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

3. Thị trường chứng khoán mang lại những lợi ích gì?

4. Nhà đầu tư mua bán chứng khoán trên thị trường phải đối mặt với những rủi ro gì?

5. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng.

6. Phân biệt bảo lãnh phát hành chứng khoán và bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ dân sự

7. Phân biệt chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ?

8. Phạm vi tác động của chào bán chứng khoán ra công chúng?

9. So sánh quỹ đại chúng và quỹ thành viên

10. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng gồm những gì?

11. Phân biệt quỹ đóng và quỹ mở

12. Phân phối chứng khoán trong chào bán chứng khoán ra công chúng được thực hiện như nào?

13. Chào bán chứng khoán ra công chúng bị đình chỉ khi nào? Thẩm quyền, thủ tục đình chỉ?

14. Chào bán chứng khoán ra công chúng bị hủy bỏ khi nào? Thẩm quyền, thủ tục hủy bỏ?

15. So sánh chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng và Doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng?

16. Trách nhiệm công bố thông tin của tổ chức chào bán chứng khoán riêng lẻ có gì khác so với tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng? Tại sao?

17. Hoạt động chào bán cổ phiếu riêng lẻ do công ty đại chúng thực hiện có gì khác so với hoạt động chào bán cổ phiếu riêng lẻ do doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng thực hiện?

18. Trách nhiệm công bố thông tin về phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp có gì khác so với phát hành cổ phiếu riêng lẻ? Tại sao?

19. Điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ có gì khác so với điều kiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ

20. Điểm khác biệt trong phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng với doanh nghiệp không phải công ty đại chúng là gì?

21. Phân biệt điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

22. Phân biệt điều kiện niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

23. Điều kiện trở thành thành viên giao dịch giữa HNX và HOSE?

24. Thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có những quyền và nghĩa vụ gì? Liên hệ quyền và nghĩa vụ của thành viên giao dịch với quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư?

25. Phân biệt công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ

26. So sánh công ty đầu tư chứng khoán và quỹ chứng khoán.

27. So sánh quỹ đại chúng và quỹ thành viên.

28. Phân biệt công ty chứng khoán với công ty đầu tư chứng khoán

29. So sánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ?

30. Công ty quản lý quỹ không được phép vay để tài trợ cho hoạt động của quỹ đại chúng. Tại sao?

31. Công ty đầu tư chứng khoán không được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Tại sao?

32. Công ty đầu tư chứng khoán ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ quản lý không được tuyển dụng nhân sự. Tại sao?

33. So sánh danh mục đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ. Tại sao?

34. Vai trò của công ty quản lý quỹ trong hoạt động công ty đầu tư chứng khoán. Tại sao?

35. Ngân hàng giám sát là gì? Tại sao lại phải cần đến ngân hàng giám sát trong hoạt động kinh doanh chứng khoán?

36. Phân biệt quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

37. Phân biệt tự doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán

38. Phân biệt Tư vấn đầu tư chứng khoán và môi giới chứng khoán

39. Phân biệt Tự doanh chứng khoán và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

40. Phân tích địa vị pháp lý của Ủy ban chứng khoán nhà nước

41. Phân tích vai trò của Ủy ban chứng khoán nhà nước trong quản lý thị trường chứng khoán

42. Sự cần thiết của hoạt động quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

43. Chủ thể có thẩm quyền quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán là ai? Có vai trò như thế nào?

44. Phân tích nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

45. Công ty đầu tư chứng khoán không được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Tại sao?

[Download] Đáp án câu hỏi lý thuyết môn Luật chứng khoán

Download tài liệu về máy

[PDF] Đáp án câu hỏi lý thuyết môn Luật chứng khoán

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Đáp án câu hỏi lý thuyết môn Luật chứng khoán ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến câu hỏi môn Luật chứng khoán, nhận định và đáp án luật chứng khoán, câu hỏi đúng sai thị trường chứng khoán, câu hỏi về niêm yết chứng khoán, câu hỏi thị trường chứng khoán có đáp án, nhận định đúng sai luật chứng khoán có đáp án, ôn tập pháp luật chứng khoán, đề cương môn thị trường chứng khoán, câu hỏi về sở giao dịch chứng khoán

4.9/5 - (21856 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền