Liệt kê các tội có cấu thành hình thức trong Bộ luật Hình sự 2015

Chuyên mụcBạn có biết?, Luật hình sự Phản bội Tổ quốc

Các tội pham có cấu thành hình thức là những tội phạm được quy định tại Điều 108 – 121, 86-91, 123, 134, 168, 169, 207, 299 – 303, 324 … Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

..

Những nội dung liên quan:

..

Cấu thành tội phạm hình thức là gì?

Cấu thành tội phạm hình thức là cấu thành tội phạm có duy nhất một yếu tố bắt buộc về mặt khách quan của tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Hành vi nguy hiểm cho xã hội là hành vi gây thiệt hại cho xã hội hoặc hành vi tạo ra khả năng gây ra các thiệt hại cho các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và được thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động. 

Theo quy định pháp luật hình sự, đối với một số tội danh mặc dù người phạm tội mới chỉ thực hiện hành vi chuẩn bị phạm tội nhưng do khách thể tội phạm đó xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm đặc biệt quan trọng như: quyền được sống, quyền được bảo vệ tính mạng, sức khẻ của con người, xâm phạm an ninh quốc gia,… thì pháp luật vẫn quy định đó đã được xem là cấu thành tội phạm.

Các tội có cấu thành hình thức trong Bộ luật hình sự 2015

Theo quy định Điều 14 Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017): “Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm”. Và BLHS 2015 quy định người có hành vi chuẩn bị phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự với 25 tội danh thuộc năm nhóm tội: xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh sự, nhân phẩm con người; xâm phạm sở hữu; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội xâm phạm an toàn công cộng. Cụ thể bao gồm các tội danh sau đây:

Nhóm tội Tội danh cụ thể
Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

1. Điều 108 – Tội phản bội Tổ quốc;

2. Điều 109 – Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Có ý kiến cho rằng đây là tội có cấu thành cắt xén. Còn quan điểm của bạn thì sao?);

3. Điều 110 – Tội gián điệp;

4. Điều 111 – Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ;

5. Điều 112 – Tội bạo loạn;

6. Điều 113 – Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân;

7. Điều 114 – Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

8. Điều 115 – Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội;

9. Điều 116 – Tội phá hoại chính sách đoàn kết;

10. Điều 117 – Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

11. Điều 118 – Tội phá rối an ninh;

12. Điều 119 – Tội chống phá cơ sở giam giữ;

13. Điều 120 – Tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân;

14. Điều 121 – Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân;

Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người

15. Điều 123 – Tội giết người;

16. Điều 134 – Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

Các tội xâm phạm sở hữu

17. Điều 168 – Tội cướp tài sản;

18. Điều 169 – Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản;

Các tội xâm phạm trong lĩnh vực tài chính

19. Điều 207 – Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả;

Các tội xâm phạm an toàn công cộng

20. Điều 299 – Tội khủng bố;

21. Điều 300 – Tội tài trợ khủng bố;

22.  Điều 301 – Tội bắt cóc con tin;

23.  Điều 302 – Tội cướp biển;

24. Điều 303 – Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng  về an ninh quốc gia;

25.  Điều 324 – Tội rửa tiền.

Lưu ý: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội thì chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự với 02 tội danh sau đây:

  • Tội Giết người (Điều 123);
  • Tội Cướp tài sản (Điều 168).
Tội giết người cấu thành vật chất hay hình thức?

Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 thì các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của cấu thành tội giết người bao gồm hành vi, hậu quả và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả.
=> Tội giết người có cấu thành tội phạm vật chất, chỉ khi xảy ra hậu quả chết người thì tội phạm mới ở giai đoạn tội phạm hoàn thành, nếu hậu quả chết người không xảy ra thì tội phạm ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm chưa đạt.
>>> Xem thêm: Cách phân biệt tội phạm hình thức và tội phạm vật chất.

Ví dụ cấu thành tội phạm hình thức?

Các tội pham có cấu thành hình thức là những tội phạm được quy định tại Điều 108 – 121, 86-91, 123, 134, 168, 169, 207, 299 – 303, 324 … Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).
Ví dụ: Tội phản bội Tổ quốc, Tội giết người, Tội cướp tài sản, Tội rửa tiền,… Đây những là tội phạm cấu thành hình thức. Bởi các yếu tố cấu thành tội phạm chỉ có duy nhất một yếu tố bắt buộc về mặt khách quan của tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội chứ không có đề cập đến hậu quả, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả như cấu thành tội phạm vật chất.

4.8/5 - (11592 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền