Tại sao nói Pháp luật luôn có tính ý chí?

Hệ thống pháp luật

Tại sao nói Pháp luật luôn có tính ý chí?

Pháp luật sản phẩm do Nhà nước, do chính giai cấp thống trị đặt ra để duy trì trật tự xã hội để bảo vệ giai cấp thống trị của họ  vì vậy Pháp luật không phải kết quả của tự phát hay cảm tính, nó luôn luôn có tính ý chí, đó chính là ý chí của giai cấp thống trị.

Bài viết liên quan

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.