Phân tích tính chủ quan và khách quan của pháp luật

Chuyên mụcLý luận nhà nước và pháp luật Hệ thống pháp luật

Xuất phát từ bản chất của pháp luật thể hiện ở tính giai cấp và tính xã hội mà pháp luật vừa mang tính chủ quan, vừa mang tính khách quan.

Pháp luật là gì?

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình.

Phân tích tính chủ quan và khách quan của pháp luật

Xuất phát từ bản chất của pháp luật thể hiện ở tính giai cấp và tính xã hội: pháp luật do giai cấp thống trị ban hành nên nó mang tính chủ quan nhưng ý chí ấy bị qui định bởi điều kiện thực tiễn xã hội. Chính vì vậy, pháp luật vừa mang tính chủ quan, vừa mang tính khách quan. Cụ thể:

Đang cập nhật…


Các tìm kiếm liên quan đến tính chủ quan và khách quan của pháp luật, các yếu tố cấu thành vi phạm phap luat, ví dụ các yếu tố cấu thành vi phạm hành chính, các yếu tố cấu thành pháp luật, ví dụ về cấu thành tội phạm, ví dụ về vi phạm hành chính và các yếu tố cấu thành, so sánh trách nhiệm pháp lý quốc tế khách quan và chủ quan, mặt khách quan của vi phạm hành chính, vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lý

Pháp luật là gì?

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình.

Tính chủ quan và khách quan của pháp luật?

Xuất phát từ bản chất của pháp luật thể hiện ở tính giai cấp và tính xã hội: pháp luật do giai cấp thống trị ban hành nên nó mang tính chủ quan nhưng ý chí ấy bị qui định bởi điều kiện thực tiễn xã hội. Chính vì vậy, pháp luật vừa mang tính chủ quan, vừa mang tính khách quan. Cụ thể: …

1.7/5 - (124 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền