So sánh nghĩa vụ riêng rẽ và nghĩa vụ liên đới

Chuyên mụcLuật dân sự Luật dân sự

So sánh nghĩa vụ riêng rẽ và nghĩa vụ liên đới theo quy định của Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015.

 

Nhữngnội dung liên quan:

 

Khái niệm nghĩa vụ dân sự

–  Theo nghĩa khách quan:

Nghĩa vụ dân sự bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật dân sự điều chỉnh các quan hệ tài sản phát sinh giữa các chủ thể, trong đó một bên có quyền được yêu cầu bên kia phải thực hiện hoặc kiềm chế không thực hiện những hành vi nhất định để thoả mãn lợi ích của mình hoặc của người  thứ ba.

– Theo nghĩa chủ quan:

Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo quy định của pháp luật, thì một hoặc nhiều chủ thể phải làm một công việc hoặc không được làm một công việc vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác.

So sánh nghĩa vụ riêng rẽ và nghĩa vụ liên đới

Nghĩa vụ riêng rẽ Nghĩa vụ liên đới
 Khái niệm Nghĩa vụ dân sự riêng rẽ là nghĩa vụ có nhiều người tham gia, trong đó các chủ thể cùng thực hiện quyền hoặc cùng thực hiện nghĩa vụ, nhưng phần quyền hoặc nghĩa vụ của mỗi chủ thể là độc lập và riêng biệt với nhau. (Điều 288 BLDS 2015) Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ có nhiều người tham gia, trong đó mỗi người có quyền đều được yêu cầu người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ ; hoặc mỗi người có nghĩa vụ đều có thể bị người có quyền yêu cầu phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.(Điều 288 BLDS 2015)
 Đang cập nhật  Đang cập nhật  Đang cập nhật
 Đang cập nhật  Đang cập nhật  Đang cập nhật
Ví dụ A, B, C cùng nhận trang trí một ngôi nhà trong đó A nhận lăn sơn, B nhận trang trí đèn, C nhận trang trí tường nhà. Như vậy A, B, C cùng nhận nhiệm vụ trang trí nhưng nhiệm vụ của mỗi người riêng rẽ với nhau. A, B, C cùng nhận nhiệm vụ lăn sơn cho một biệt thự, như vậy trách nhiệm của A, B, C là liên đới, một người không hoàn thanh làm ảnh hưởng đến thi công thì các bên phải liên đới chịu trách nhiệm.

Ví dụ về nghĩa vụ dân sự riêng rẽ

A, B, C cùng nhận trang trí một ngôi nhà trong đó A nhận lăn sơn, B nhận trang trí đèn, C nhận trang trí tường nhà. Như vậy A, B, C cùng nhận nhiệm vụ trang trí nhưng nhiệm vụ của mỗi người riêng rẽ với nhau.

Ví dụ về nghĩa vụ dân sự liên đới

A, B, C cùng nhận nhiệm vụ lăn sơn cho một biệt thự, như vậy trách nhiệm của A, B, C là liên đới, một người không hoàn thanh làm ảnh hưởng đến thi công thì các bên phải liên đới chịu trách nhiệm.


Các tìm kiếm liên quan đến So sánh nghĩa vụ riêng rẽ và nghĩa vụ liên đới: ví dụ về nghĩa vụ dân sự liên đới, nghĩa vụ hoàn lại, nghĩa vụ bổ sung, thực hiện nghĩa vụ liên đới, ví dụ về nghĩa vụ dân sự bổ sung, nghĩa vụ dân sự riêng rẽ, nghĩa vụ theo phần, ví dụ về nghĩa vụ riêng rẽ, nghĩa vụ dân sự riêng rẽ và nghĩa vụ dân sự liên đới, ví dụ về nghĩa vụ dân sự hoàn lại,

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền