So sánh hợp đồng gia công và hợp đồng dịch vụ

Chuyên mụcLuật dân sự Hợp đồng

Nếu xét về bản chất thì hợp đồng gia công tuy có một số nét giống hợp đồng dịch vụ nhưng vẫn có những điểm khác biệt về bản chất so với hợp đồng dịch vụ.

Điểm giống nhau giữa hợp đồng gia công và hợp đồng dịch vụ

Điểm giống nhau cơ bản của hợp đồng dịch vụ và hợp đồng gia công đều là việc một bên thực hiện công việc theo yêu cầu của bên kia và bên kia có nghĩa vụ trả tiền công. Do đó, cả hai loại hợp đồng này đều là hợp đồng song vụ và có thanh toán (trả tiền công).

Điểm khác nhau nhau giữa hợp đồng gia công và hợp đồng dịch vụ

 Hợp đồng gia côngHợp đồng dịch vụ
Khái niệmHợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công (Điều 542 Bộ Luật dân sự 2015).Hợp đồng dịch vụ là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ (Điều 513 Bộ Luật dân sự 2015).
Nội dung thỏa thuận trong hợp đồngCác điều khoản do các bên thỏa thuận, quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng gia công.Không quy định rõ nội dung cần có trong hợp đồng, hai bên được tự do thỏa thuận, miễn là công việc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội theo quy định tại Điều 515 BLDS 2015.
Sự ràng buộc pháp lý giữa các chủ thểCó sự ràng buộc pháp lý giữa bên nhận gia công và bên đặt gia côngKhông có sự ràng buộc về pháp lý giữa bên yêu cầu dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ
Người thực hiện hợp đồngBên nhận gia công và bên đặt gia công. Bên nhận gia công phải là thương nhân có đăng ký kinh doanh để thực hiện hoạt động gia công, còn bên đặt gia công có thể là thương nhân hoặc không phải là thương nhân.Bên cung cấp dịch vụ được thay đổi người thực hiện hợp đồng nếu được sự đồng ý của bên yêu cầu dịch vụ
Thời gian thực hiện hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng không cần liên tục, chỉ cần hoàn thành xong công việc, việc ngắt quãng phụ thuộc vào người thực hiện công việc
Kết quả công việc (Mục đích của hợp đồngKết quả công việc được thực hiện trong hợp đồng luôn thể hiện dưới dạng các sản phẩm vật chất.Kết quả của công việc sau khi thực hiện không thể hiện dưới dạng hiện vật, hay nói cách khác là kết quả của công việc trong hợp đồng dịch vụ không tạo ra các sản phẩm vật chất, mặc dù đó là những kết quả đạt được từ công sức của người làm dịch vụ
Bảng so sánh hợp đồng dịch vụ và hợp đồng gia công

Ngoài ra, trong hợp đồng dịch vụ, việc thực hiện công việc theo hợp đồng dịch vụ phụ thuộc vào những yêu cầu và những thông tin cần thiết liên quan đến công việc mà bên thuê dịch vụ cung cấp để bên cung ứng dịch vụ thực hiện. Bên thuê dịch vụ có thể cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ máy móc, thiết bị cần thiết để thực hiện hợp đồng dịch vụ nhưng không phải cung cấp nguyên vật liệu cho bên cung ứng dịch vụ thực hiện hợp đồng. Còn trong hợp đồng gia công, chất lượng của sản phẩm mà bên nhận gia công thực hiện phụ thuộc vào nguyên vật liệu, mẫu mã sản phẩm mà bên đặt gia công cung cấp cho bên nhận gia công.

=> Việc phân biệt sự khác nhau giữa hợp đồng gia công và hợp đồng dịch vụ chủ yếu có ý nghĩa trong việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hai loại hợp đồng đó.

Ví dụ: Trong hợp đồng gia công, nếu sản phẩm không bảo đảm được chất lượng như đã thỏa thuận khiến bên đặt gia công phải sửa chữa sản phẩm trong một thời gian nhất định thì trong trường hợp này, bên đặt gia công có các quyền tương tự như quyền yêu cầu sửa chữa vật mua của người mua trong hợp đồng mua bán tài sản, còn bên nhận gia công có nghĩa vụ tương tự của người bán trong việc bảo hành sản phẩm đã bán. Đối với hợp đồng dịch vụ thì không đặt ra nghĩa vụ sửa chữa sản phẩm đối với người làm dịch vụ, vì như trên đã nói, kết quả của công việc thực hiện trong hợp đồng dịch vụ không tạo ra sản phẩm là hiện vật.

Hợp đồng gia công là gì? Ví dụ về hợp đồng gia công?

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công. (Điều 542 Bộ Luật dân sự 2015)
Ví dụ về hợp đồng gia công: Hợp đồng gia công quần áo, giày dép của các doanh nghiệp may mặc của Việt Nam cho các công ty nổi tiếng ở nước ngoài như Adidas, Nike.

Hợp đồng dịch vụ là gì? Ví dụ về hợp đồng dịch vụ?

Hợp đồng dịch vụ là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ (Điều 513 Bộ Luật dân sự 2015).
Ví dụ về hợp đồng dịch vụ: Công ty luật X để cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho Doanh nghiệp Y thông qua Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Điểm giống nhau giữa hợp đồng dịch vụ và hợp đồng gia công

Điểm giống nhau cơ bản của hợp đồng dịch vụ và hợp đồng gia công đều là việc một bên thực hiện công việc theo yêu cầu của bên kia và bên kia có nghĩa vụ trả tiền công. Do đó, cả hai loại hợp đồng này đều là hợp đồng song vụ và có thanh toán (trả tiền công).

Ý nghĩa của việc phân biệt hợp đồng dịch vụ và hợp đồng gia công

Việc phân biệt sự khác nhau giữa hợp đồng gia công và hợp đồng dịch vụ chủ yếu có ý nghĩa trong việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hai loại hợp đồng đó.

Ví dụ về ý nghĩa của việc phân biệt hợp đồng dịch vụ và hợp đồng gia công

Ví dụ: Trong hợp đồng gia công, nếu sản phẩm không bảo đảm được chất lượng như đã thỏa thuận khiến bên đặt gia công phải sửa chữa sản phẩm trong một thời gian nhất định thì trong trường hợp này, bên đặt gia công có các quyền tương tự như quyền yêu cầu sửa chữa vật mua của người mua trong hợp đồng mua bán tài sản, còn bên nhận gia công có nghĩa vụ tương tự của người bán trong việc bảo hành sản phẩm đã bán. Đối với hợp đồng dịch vụ thì không đặt ra nghĩa vụ sửa chữa sản phẩm đối với người làm dịch vụ, vì như trên đã nói, kết quả của công việc thực hiện trong hợp đồng dịch vụ không tạo ra sản phẩm là hiện vật.

5/5 - (2 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền