So sánh phạt vi phạm hợp đồng với bồi thường thiệt hại

Ký hợp đồng lao động

Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại là hai chế tài thường xuyên được áp dụng khi một trong các bên của quan hệ hợp đồng vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận. Tuy nhiên, căn cứ áp dụng, nội dung và phương thức xử lý của hai hình thức này lại hoàn toàn khác nhau.

 

Điểm giống nhau giữa phạt vi phạm hợp đồng với bồi thường thiệt hại

  • Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại đếu được áp dụng với các hợp đồng có hiệu lực
  • Đều là trách nhiệm pháp lý áp dụng với các chủ thể hợp đồng.
  • Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại đếu được áp dụng với các hợp đồng có hiệu lực
  • Đều là trách nhiệm pháp lý áp dụng với các chủ thể hợp đồng.
  • Do có hành vi vi phạm của các chủ thể hợp đồng
  • Đều quan tâm đến yếu tố lỗi của chủ thể hợp đồng
  • Bảo vệ quyền và lợi ích của bên bị vi phạm
  • quy định của pháp luật nhằm tác động vào ý thức tôn trọng pháp luật, xác định trách nhiệm pháp lý của chủ thể tham gia hợp đồng
  • Do có hành vi vi phạm của các chủ thể hợp đồng

 

Điểm khác nhau giữa phạt vi phạm hợp đồng với bồi thường thiệt hại

 

Phạt vi phạm Bồi thường thiệt hại
Khái niệm

Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này. (Điều 300 Luật thương mại 2005)

Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm. (Khoản 1 Điều 302 Luật thương mại 2005)

Tính phổ biến Áp dụng phổ biến đối với các vi phạm hợp đồng. Chỉ áp dụng khi khả năng thiệt hại có thể xảy ra
Mục đích – Bảo vệ quyền lợi ích cả 2 bên chủ thể

– Là trách nhiệm pháp lí nhằm nâng cao ý thức thực hiện hợp đồng

– Bảo vệ lợi ích bên bị vi phạm

– Nhằm khôi phục, bù đắp những lợi ích vật chất bị mất của bên vi phạm

Điều kiện áp dụng – Có thỏa thuận áp dụng

– Không cần có thiệt hại thực tế.

– Chỉ cần chứng minh có vi phạm.

– Không cần có thỏa thuận áp dụng

– Có thiệt hại thực tế xảy ra

– Hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp

– Phải chứng minh có thiệt hại thực tế xảy ra.

Nghĩa vụ của các bên Chỉ cần thoản thuận trong hợp đồng thì khi có hành vi vi phạm có thể áp dụng

+ Nghĩa vụ chứng minh tổn thất;

+ Nghĩa vụ hạn chế tổn thất.

Giới hạn áp dụng Tối đa là 8% phần hđ bị vi phạm Theo giá trị thiệt hại thực tế.

 

 

Ví dụ về phạt vi phạm hợp đồng

 

Ví dụ về bồi thường thiệt hại

Bài viết liên quan

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.