So sánh các loại trách nhiệm pháp lý

Nội dung đã bị ẩn
Nội dung đã bị ẩn do nội dung lỗi thời hoặc đang đợi tác giả cập nhật

Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luậtcá nhân, tổ chức vi phạm phải gánh chịu những loại trách nhiệm pháp lý khác nhau như: trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm kỳ luật.

 

Các bài viết liên quan được tìm kiếm:

Bài viết liên quan

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.