So sánh trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật

Chuyên mụcLuật hình sự, Luật lao động Trách nhiêm hình sự

Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật là các loại trách nhiệm pháp lý do nhà nước quy định do các chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân hoặc tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật… 

 

Xem thêm:

 

Điểm giống nhau giữa trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật

  • Đều là các loại trách nhiệm pháp lý do nhà nước quy định.
  • Các loại trách nhiệm pháp lý này đều do các chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân hoặc tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật.
  • Đều nhằm mục đích trừng trị giáo dục chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật đồng thời giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật đối với cá nhân tổ chức khác, qua đó phòng ngừa và hạn chế được hành vi vi phạm phạm luật.

 

Điểm khác nhau giữa trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật

 

Trách nhiệm hình sự Trách nhiệm kỷ luật
Khái Niệm Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với các cá nhân, pháp nhân thương mại vi phạm pháp luật phải chịu những hậu quả pháp lý bất lợi về hành vi phạm tội của mình. Trách nhiệm kỷ luật là trách nhiệm pháp lí áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức do vi phạm kỷ luật, vi phạm quy tắc hay nghĩa vụ trong hoạt động công vụ hoặc vi phạm pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chủ thể áp dụng Nhà nước Thủ trưởng, cơ quan đơn vị, xí nghiệp.
Chủ thể bị áp dụng Cá nhân, pháp nhân thương mại có hành vi vi phạm pháp luật hình sự bị coi là tội phạm theo quy định của luật hình sự. Cá nhân có hành vi vi phạm kỷ luật.
Tính chất Trách nhiệm pháp lý hình sự mang tính chất nghiêm khắc hơn vì hành vi hình sự mang tính nguy hiểm. Ít nghiêm khắc hơn vì hành vi vi phạm kỹ luật không mang tính nguy hiểm như hành vi vi phạm hình sự.
Trình tự áp dụng Được áp dụng theo trình tự tư pháp. Là trình tự hành chính.
đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền