So sánh trách nhiệm hành chính và trách nhiệm kỷ luật

Chuyên mụcLuật hành chính, Lý luận nhà nước và pháp luật trách nhiệm hành chính và trách nhiệm kỷ luật

Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm kỷ luật là hai loại trách nhiệm pháp lý thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Giữa chúng có điểm gì giống vào khác nhau?

 

Các nội dung liên quan được tìm kiếm:

 

Điểm giống nhau giữa trách nhiệm hành chính và trách nhiệm kỷ luật

 • Đều là các loại trách nhiệm pháp lý do nhà nước quy định.
 • Các loại trách nhiệm pháp lý này đều do các chủ thể có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân hoặc tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật.
 • Đều nhằm mục đích trừng trị giáo dục chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật đồng thời giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật đối với cá nhân tổ chức khác, qua đó phòng ngừa và hạn chế được hành vi vi phạm phạm luật.

 

Điểm khác nhau giữa trách nhiệm hành chính và trách nhiệm kỷ luật

 

Tiêu chí Trách nhiệm hành chính Trách nhiệm kỷ luật
Khái niệm Trách nhiệm hành chính là loại trách nhiệm pháp lý đặt ra đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính hay nói cách khác trách nhiệm hành chính là trách nhiệm thi hành nghĩa vụ do pháp luật hành chính quy định và trách nhiệm phát sinh do vi phạm nghĩa vụ đó. Trách nhiệm kỷ luật là trách nhiệm pháp lí áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức do vi phạm kỷ luật, vi phạm quy tắc hay nghĩa vụ trong hoạt động công vụ hoặc vi phạm pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mục đích Xử lý vi phạm hành chính, loại trừ những vi phạm pháp luật, ổn định trật tự quản lý trên các lĩnh vực vực quản lý hành chính nhà nước. Đảm bảo trật tự nội bộ của cơ quan, tổ chức
Quan hệ giữa người xử lý và người bị xử lý Không có quan hệ trực thuộc về mặt tổ chức Có mối quan hệ trực thuộc về mặt tổ chức
Đối tượng áp dụng Cá nhân, tổ chức vi phạm Cá nhân khi thực hiện hành vi vi pham kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật khác mà theo quy định phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
Các hình thức xử lý
 • Phạt chính
 • Phạt bổ sung
 • Các biện pháp khắc phục
 • Khiển trách
 • Cảnh cáo
 • Hạ bậc lương
 • Hạ ngạch
 • Cắt chức
 • Buộc thôi việc
Thủ tục Không thành lập hội đồng Phải thành lập hội đồng kỷ luật

 

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh trách nhiệm hành chính và trách nhiệm kỷ luật: so sánh trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự, so sánh trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự, trách nhiệm kỷ luật là gì, so sánh các loại trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm hành chính là gì, các loại trách nhiệm pháp lý và ví dụ, so sánh vi phạm hành chính và vi phạm dân sự, ví dụ về trách nhiệm hành chính

1/5 - (2 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền