So sánh trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự

Chuyên mụcLuật dân sự, Luật hành chính trach-nhiem-phap-ly

So sánh trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự: Điểm giống và khác nhau cơ bản giữa trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự

 

Xem thêm:

 

Trách nhiệm hành chính Trách nhiệm dân sự
Khái niệm Trách nhiệm hành chính là loại trách nhiệm pháp lý đặt ra đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính hay nói cách khác trách nhiệm hành chính là trách nhiệm thi hành nghĩa vụ do pháp luật hành chính quy định và trách nhiệm phát sinh do vi phạm nghĩa vụ đó. Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm pháp lí mang tính tài sản được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật dân sự nhằm bù đắp về tổn thất vật chất, tinh thần cho người bị hại.
Chủ thể Các chủ thể trong trách nhiệm hành chính là Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật hành chính. Các chủ thể trong trách nhiệm dân sự là bình đẳng trước pháp luật.
Tính nguy hiểm cho xã hội Thấp hơn so với trách nhiệm hình sự. Thấp.
Căn cứ phát sinh trách nhiệm Là việc người vi phạm đã thực hiện hành vi xâm phạm trật tự quản lý của nhà nước về hành chính. Là hành vi vi phạm của bên có nghĩa vụ đối với bên có quyền.
Căn cứ hình thành trách nhiệm Dựa trên uy quyền, lập pháp của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, nhằm bảo đảm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước. Dựa trên thỏa thuận của các bên nhằm bảo vệ lợi ích cho bản thân của các bên.
Hậu quả pháp lý Phạt tiền, cảnh cáo. Là tài sản, công việc phải làm.
Trách nhiệm thực hiện Phải do chính chủ thể vi phạm thực hiện. Có thể chuyển giao nghĩa vụ.

 

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự: so sánh trách nhiệm hành chính và trách nhiệm kỷ luật, so sánh trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự, so sánh các loại trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm hành chính là gì, các loại trách nhiệm pháp lý và ví dụ, trách nhiệm kỷ luật là gì, so sánh vi phạm hành chính và vi phạm dân sự, trách nhiệm pháp lý hình sự

1/5 - (4 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền