Mối quan hệ giữa luật hành chính với các ngành luật khác

Chuyên mụcLuật hành chính Luật hành chính

Mối quan hệ giữa luật hành chính với Luật hiến pháp; Luật hình sự; Luật đất đai; Luật Lao động.

Hành chính với Hiến pháp: đối tượng điều chỉnh của luật hiến pháp rộng hơn

  • Luật hành chính cụ thể hóa, chi tiết hóa và bổ xung các quy định của Hiến pháp;
  • Luật hành chính đặt ra cơ chế đảm bảo Luật hiến pháp.

– Hành chính với dân sự: Quan hệ chặt chẽ dù 2 ngành luật này điều chỉnh quan hệ về tài sản bằng những phương pháp khác nhau trong nhiều trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước cũng tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự: Pháp nhân…

Xem thêm: Mối quan hệ giữa luật hành chính với luật dân sự

– Hành chính với đất đai: Luật hành chính là phương tiện thực hiện luật đất đai. Trong quan hệ với luật đất đai, Nhà nước có tư cách là chủ sở duy nhất đối với đất đai, quan hệ đất đai chỉ xuất hiện, thay đổi, chấm dứt khi có quyết định của cơ quan Hành chính Nhà nước. Người sử dụng trong quan hệ đất đai là người chấp hành quyền lực Nhà nước.

Xem thêm: Mối quan hệ giữa luật đất đai với các ngành luật khác

– Hành chính với hình sự: Chặt chẽ có nhiều chỗ giao tiếp:

  • Trong một số trường hợp vi phạm hành chính có thể dẫn tới phải chịu trách nhiệm hình sự.
  • Trình tự xử lý và chủ thể có thẩm quyền xử lý của vi phạm Hành chính và tội phạm khác nhau.
  • Tội phạm và vi phạm Hành chính khác nhau ở mức độ nguy hiểm của hành vi.
  • Luật hành chính quy định thẩm quyền, cơ cấu tổ chức của cơ quan điều tra hình sự và thi hành án hình sự,… các cơ quan quản lý trại giam.

– Hành chính với lao động: quan hệ chặt chẽ

  • Luật hành chính quy định thẩm quyền các cơ quan quản lý lao động.
  • Chính sách lao động tiền lương, an sinh xh được quy định trong Luật hành chính
  • Quan hệ pháp luật hành chính là phương tiện thực hiện quan hệ pháp luật lao động. Vd: 1 người lao động thi tuyển vào cơ quan Hành chính Nhà nước.

Trình tự ban hành, hình thức quyết định do Luật hành chính, Điều kiện kí kết do luật LĐ quy định. Quyết định tuyển dụng do cơ quan Hành chính ban hành.

Cả 2 đều điều chỉnh chế độ công vụ, công chức, viên chức Nhà nước.

Luật hành chính là gì?

Luật hành chính là ngành luật điều chỉnh các hoạt động hành chính Nhà nước cụ thể là điều chỉnh những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành và điều hành phát sinh trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính Nhà nước.

Quy phạm pháp luật hành chính là gì?

Quy phạm pháp luật hành chính là một dạng cụ thể của quy phạm pháp luật, được ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý hành chính nhà nước theo mệnh lệnh – đơn phương.

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền