Mối quan hệ giữa luật hành chính với các ngành luật khác

Chuyên mụcLuật hành chính Luật hành chính

Mối quan hệ giữa luật hành chính với Luật hiến pháp; Luật hình sự; Luật đất đai; Luật Lao động.

Hành chính với Hiến phápđối tượng điều chỉnh của LHP rộng hơn

– Hành chính với dân sự: Quan hệ chặt chẽ dù 2 ngành luật này điều chỉnh quan hệ về tài sản bằng những phương pháp khác nhau trong nhiều trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước cũng tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự: Pháp nhân

– Hành chính với đất đai: Luật hành chính là phương tiện thực hiện luật đất đai. Trong quan hệ với luật đất đai, Nhà nước có tư cách là chủ sở duy nhất đối với đất đai, quan hệ đất đai chỉ xuất hiện, thay đổi, chấm dứt khi có quyết định của cơ quan Hành chính Nhà nước. Người sử dụng trong quan hệ đất đai là người chấp hành quyền lực Nhà nước.

– Hành chính với hình sự: Chặt chẽ có nhiều chỗ giao tiếp:

– Hành chính với lao động: quan hệ chặt chẽ

Trình tự ban hành, hình thức quyết định do Luật hành chính, Điều kiện kí kết do luật LĐ quy định. Quyết định tuyển dụng do cơ quan Hành chính ban hành.

Cả 2 đều điều chỉnh chế độ công vụ, công chức, viên chức Nhà nước.

Đánh giá

Bài viết liên quan

Tác giả: Dân Luật 882 Bài viết
Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Thoáng - Nếu bạn đang cần người hỗ trợ pháp lý hãy liên hệ với tôi qua SĐT: 0968.929.015 hoặc Facebook

Bình luận

avatar