Mối quan hệ giữa luật hành chính với các ngành luật khác

Chuyên mụcLuật hành chính Luật hành chính

Mối quan hệ giữa luật hành chính với Luật hiến pháp; Luật hình sự; Luật đất đai; Luật Lao động.

Hành chính với Hiến phápđối tượng điều chỉnh của LHP rộng hơn

  • Luật hành chính cụ thể hóa, chi tiết hóa và bổ xung các quy định của HP
  • Luật hành chính đặt ra cơ chế đảm bảo LHP.

– Hành chính với dân sự: Quan hệ chặt chẽ dù 2 ngành luật này điều chỉnh quan hệ về tài sản bằng những phương pháp khác nhau trong nhiều trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước cũng tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự: Pháp nhân

– Hành chính với đất đai: Luật hành chính là phương tiện thực hiện luật đất đai. Trong quan hệ với luật đất đai, Nhà nước có tư cách là chủ sở duy nhất đối với đất đai, quan hệ đất đai chỉ xuất hiện, thay đổi, chấm dứt khi có quyết định của cơ quan Hành chính Nhà nước. Người sử dụng trong quan hệ đất đai là người chấp hành quyền lực Nhà nước.

– Hành chính với hình sự: Chặt chẽ có nhiều chỗ giao tiếp:

  • Trong một số trường hợp vi phạm hành chính có thể dẫn tới phải chịu trách nhiệm hình sự.
  • Trình tự xử lý và chủ thể có thẩm quyền xử lý của vi phạm Hành chính và tội phạm khác nhau.
  • Tội phạm và vi phạm Hành chính khác nhau ở mức độ nguy hiểm của hành vi.
  • Luật hành chính quy định thẩm quyền, cơ cấu tổ chức của cơ quan điều tra hình sự và thi hành án hình sự,… các cơ quan quản lý trại giam.

– Hành chính với lao động: quan hệ chặt chẽ

  • Luật hành chính quy định thẩm quyền các cơ quan quản lý lao động.
  • Chính sách lao động tiền lương, an sinh xh được quy định trong Luật hành chính
  • Quan hệ pháp luật hành chính là phương tiện thực hiện quan hệ pháp luật lao động. Vd: 1 người lao động thi tuyển vào cơ quan Hành chính Nhà nước.

Trình tự ban hành, hình thức quyết định do Luật hành chính, Điều kiện kí kết do luật LĐ quy định. Quyết định tuyển dụng do cơ quan Hành chính ban hành.

Cả 2 đều điều chỉnh chế độ công vụ, công chức, viên chức Nhà nước.

Bài viết liên quan

Nơi nào mà luật pháp bị xem thường thì luật sư cũng không được coi trọng. Để luật pháp và luật sư cùng được coi trọng thì mỗi luật sư bằng chính hoạt động hàng ngày của mình cần vun đắp cho hệ thống luật pháp được trở nên công minh tiến bộ.

Bình luận

avatar
  Gửi mail cho tôi  
Thông báo