[PDF] Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Luật thương mại Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Tư pháp 2021. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Bá Bình.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

  1. Giới thiệu giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội
  2. Nội dung giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội
  3. [Download Ebook] giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế PDF
  4. Một số giáo trình liên quan khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, gồm: khái quát về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế; cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO, EU, ASEAN, NAFTA; cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng tòa án quốc gia, trọng tài, thương lượng và hòa giải; các chế tài áp dụng trong giải quyết tranh chấp thương mại.

Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Mở cửa đất nước để hội nhập quốc tế, khu vực cổ phần hóa, toàn cầu hóa đã và đang là xu thế khách quan, nhu cầu thiết yếu của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Bối cảnh ấy mang lại nhiều thuận lợi trong các quốc gia, thương nhân trong hoạt động thương mại quốc tế nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức khi phải đối mặt với các tranh chấp thương mại quốc tế Anh chứ sự phức tạp trên nhiều khía cạnh, bao gồm cả kinh tế và pháp lý. Vì thế, việc nghiên cứu và thực hành pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế ngày càng trở nên bức thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi quốc gia và thương dân.

Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế PDF
Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội là sáu trình đầu tiên ở Việt Nam chuyên biệt về lĩnh vực này, giải quyết các vấn đề pháp lý quốc tế liên quan tới cả tranh chấp thương mại quốc tế công và tranh chấp thương mại quốc tế tư. Giáo trình đề cập các cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của với WTO, EU, ASEAN, cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư, cơ chế giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng tòa án quốc gia, trọng tài, thương lượng và hòa giải. Giáo trình cũng làm rõ việc giải quyết tranh chấp bằng các phương thức đặc thù trong các lĩnh vực cụ thể, phổ biến như bán phá giá, trợ cấp xuất khẩu và tự vệ thương mại. Kết lại giáo trình là phần giới thiệu về các chế tài được áp dụng trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế công và tranh chấp thương mại quốc tế tư. Giáo trình được biên soạn với các giảng viên và các nhà thực hành pháp luật, không chỉ cung cấp kiến thức hàn lâm mà còn các tình huống thực tiễn nhằm giúp người đọc có được cái nhìn bao quát từ góc độ lý thuyết lẫn vận dụng trong thực tế.

Mặc dù chủ biên và nhóm tác giả tham gia biên soạn giáo trình đã thực sự cố gắng trong quá trình biên soạn cũng như trong lần tái bản thứ nhất này, nhưng do tính chất phức tạp của lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế lên giáo trình không tránh khỏi những thiếu sót. Trường đại học luật Hà Nội mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để giáo trình pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế ngày càng được hoàn thiện. 

Hà Nội, tháng 9 năm 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Bá Bình

Nội dung Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương 1: Khái quát về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Chương 2: Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO

Chương 3: Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia theo cơ chế giải quyết tranh chấp của EU, ASEAN và NAFTA

Chương 4: Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia ngoài khuôn khổ các cơ chế riêng biệt

Chương 5: Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư

Chương 6: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế tại tòa án quốc gia

Chương 7: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng trọng tài thương mại quốc tế

Chương 8: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng thương lượng và hòa giải

Chương 9: Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong một số lĩnh vực cụ thể

Chương 10: Các chế tài được áp dụng trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế PDF

Download tài liệu về máy

Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế PDF

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của Hocluat.vn thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Một số Giáo trình liên quan khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

>>> Xem thêm: Tổng hợp toàn bộ giáo trình của Đại học Luật Hà Nội

Nội dung của Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế – Đại học Luật Hà Nội?

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, gồm: các chế tài được áp dụng trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế công và tranh chấp thương mại quốc tế tư. Giáo trình được biên soạn với các giảng viên và các nhà thực hành pháp luật, không chỉ cung cấp kiến thức hàn lâm mà còn các tình huống thực tiễn nhằm giúp người đọc có được cái nhìn bao quát từ góc độ lý thuyết lẫn vận dụng trong thực tế.
>>> Xem thêm những tài liệu khác tại chuyên mục:  Luật Thương mại quốc tế

Kết cấu của Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế  – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Lời giới thiệu
– Chương 1: Khái quát về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
– Chương 2: Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO
– Chương 3: Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia theo cơ chế giải quyết tranh chấp của EU, ASEAN và NAFTA
– Chương 4: Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia ngoài khuôn khổ các cơ chế riêng biệt
– Chương 5: Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư
– Chương 6: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế tại tòa án quốc gia
– Chương 7: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng trọng tài thương mại quốc tế – Chương 8: Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế bằng thương lượng và hòa giải
– Chương 9: Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong một số lĩnh vực cụ thể
– Chương 10: Các chế tài được áp dụng trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

4.7/5 - (1523 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền