[PDF] Giáo trình Khoa học điều tra hình sự – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Khoa học điều tra hình sự Giáo trình Khoa học điều tra hình sự - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Khoa học điều tra hình sự – Đại học Luật Hà Nội –  Nhà xuất bản Công an nhân dân 2021. Chủ biên: TS. Bùi Kiên Điện.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Khoa học điều tra hình sự – Đại học Luật Hà Nội

Hiện nay, Giáo trình Khoa học điều tra hình sự – Nhà xuất bản Công an nhân dân năm 2021 là giáo trình Khoa học điều tra hình sự mới nhất của Trường Đại học Luật Hà Nội.

  1. Giới thiệu giáo trình Khoa học điều tra hình sự – Trường Đại học Luật Hà Nội
  2. Nội dung giáo trình Khoa học điều tra hình sự – Trường Đại học Luật Hà Nội
  3. [Download Ebook] Giáo trình Khoa học điều tra hình sự PDF
  4. Một số Giáo trình Khoa học điều tra hình sự khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Khoa học điều tra hình sự - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Khoa học điều tra hình sự – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Khoa học điều tra hình sự – Trường Đại học Luật Hà Nội

Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung cơ bản của môn học Khoa học điều tra hình sự, gồm: đối tượng, nhiệm vụ của khoa học điều tra hình sự; dấu vết hình sự; bảo vệ và khám nghiệm hiện trường; hỏi cung bị can; lấy lời khai người làm chứng; khám xét; thực nghiệm điều tra; trưng cầu giám định và tổ chức điều tra vụ án hình sự.

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Khoa học điều tra hình sự
Chủ biên: TS. Bùi Kiên Điện

Nội dung giáo trình Khoa học điều tra hình sự – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và hệ thống của khoa học điều tra hình sự

I. Đối tượng, nhiệm vụ, hệ thống, phương pháp và quá trình phát triển của khoa học điều tra hình sự

II. Mối quan hệ của khoa học điều tra hình sự và các ngành khoa học pháp lý liên quan

Chương 2: Dấu vết hình sự

I. Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của sống phết hình sự

II. Phương pháp phát hiện, thu lượm, ghi nhận một số loại dấu phết hình sự

Chương 3: Bảo vệ và khám nghiệm hiện trường

I. Những vấn đề cơ bản về hiện trường

II. Bảo vệ hiện trường

III. Khám nghiệm hiện trường

IV. Các văn bản của công tác điều tra tại hiện trường

Chương 4: Hỏi cung bị can

I. Khái niệm, nhiệm vụ và nguyên tắc của hỏi cung bị can

II. Chiến thuật hỏi cung bị can

III. Chiến thuật hỏi cung bị can trong một số trường hợp cụ thể

Chương 5: Lấy lời khai người làm chứng

I. Một số vấn đề chung về người làm chứng

II. Lấy lời khai người làm chứng

III. Một số chiến thuật lấy lời khai người làm chứng

IV. Kiểm tra và sử dụng lời khai người làm chứng

V. Bảo vệ người làm chứng

VI. Vấn đề thanh toán chi phí đi lại và chi phí khác theo quy định của pháp luật

Chương 6: Khám xét

I. Khái niệm, mục đích và nguyên tắc của khám xét

II. Chiến thuật khám xét

III. Chiến thuật khám xét trong các trường hợp cụ thể

Chương 7: Thực nghiệm điều tra

I. Khái niệm, các loại và mục đích thực nghiệm điều tra

II. Những điều kiện chiến thuật và nguyên tắc thực nghiệm điều tra

III. Chiến thuật thực nghiệm điều tra

Chương 8: Trưng cầu giám định

I. Khái niệm trưng cầu giám định trong điều tra hình sự

II. Phân loại các trường hợp trưng cầu giám định

III. Tiến hành trưng cầu giám định

IV. Đánh giá và sử dụng kết quả giám định

Chương 9: Lý luận chung về phương pháp điều tra hình sự

I. Khái niệm, đối tượng, cơ sở và nguyên tắc của phương pháp điều tra hình sự

II. Các loại và cấu trúc của phương pháp điều tra hình sự

Chương 10: Tổ chức điều tra vụ án hình sự

I. Khái niệm và trình tự tổ chức điều tra vụ án hình sự

II. Những tình huống cơ bản dẫn đến điều tra vụ án hình sự

III. Tổ chức lực lượng điều tra vụ án theo nhóm

IV. Chỉ đạo điều tra vụ án hình sự

V. Giả thuyết điều tra

VI. Kế hoạch điều tra vụ án hình sự

VII. Mối quan hệ phối hợp trong điều tra vụ án hình sự

Nội dung Giáo trình Khoa học điều tra hình sự 2017 - Mục lục trang 1

Nội dung Giáo trình Khoa học điều tra hình sự 2017 - Mục lục trang 2

Nội dung Giáo trình Khoa học điều tra hình sự 2017 - Mục lục trang 3

[Download] Giáo trình Khoa học điều tra hình sự PDF

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Khoa học điều tra hình sự

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Một số Giáo trình Khoa học điều tra hình sự khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Khoa học điều tra hình sự 2017 – Chủ biên: TS. Bùi Kiên Điện

Giáo trình Khoa học điều tra hình sự 2017 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Khoa học điều tra hình sự, gồm: đối tượng, nhiệm vụ của Khoa học điều tra hình sự; dấu vết hình sự; bảo vệ và khám nghiệm hiện trường; hỏi cung bị can; lấy lời khai người làm chứng; khám xét; thực nghiệm điều tra; trưng cầu giám định và tổ chức điều tra vụ án hình sự.

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Khoa học điều tra hình sự 2017 – Chủ biên: TS. Bùi Kiên Điện

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Khoa học điều tra hình sự 2014 – Chủ biên: TS. Bùi Kiên Điện

Giáo trình Khoa học điều tra hình sự 2014 trình bày những nội dung cơ bản của môn học Khoa học điều tra hình sự, bao gồm: đối tượng, nhiệm vụ của Khoa học điều tra hình sự; dấu vết hình sự; bảo vệ và khám nghiệm hiện trường; hỏi cung bị can; lấy lời khai người làm chứng; khám xét; thực nghiệm điều tra; trưng cầu giám định và tổ chức điều tra vụ án hình sự.

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Khoa học điều tra hình sự 2014 – Chủ biên: TS. Bùi Kiên Điện

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Tìm kiếm có liên quan: Giáo trình chiến thuật điều tra hình sự, Khoa học điều tra hình sự PDF, Tài liệu môn khoa học điều tra hình sự, Sách Khoa học điều tra hình sự, Giáo trình phương pháp điều tra hình sự PDF, Câu hỏi môn khoa học điều tra tội phạm, Tài liệu nghiệp vụ điều tra, Môn khoa học điều tra tội phạm,…

Nội dung của Giáo trình Khoa học điều tra hình sự – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Khoa học điều tra hình sự – Đại học Luật Hà Nội trình bày những nội dung cơ bản của môn học Khoa học điều tra hình sự, gồm: đối tượng, nhiệm vụ của khoa học điều tra hình sự; dấu vết hình sự; bảo vệ và khám nghiệm hiện trường; hỏi cung bị can; lấy lời khai người làm chứng; khám xét; thực nghiệm điều tra; trưng cầu giám định và tổ chức điều tra vụ án hình sự.

Kết cấu của Giáo trình Khoa học điều tra hình sự – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
Chương 1: Đối tượng, nhiệm vụ và hệ thống của khoa học điều tra hình sự
Chương 2: Dấu vết hình sự
Chương 3: Bảo vệ và khám nghiệm hiện trường
Chương 4: Hỏi cung bị can
Chương 5: Lấy lời khai người làm chứng
Chương 6: Khám xét
Chương 7: Thực nghiệm điều tra
Chương 8: Trưng cầu giám định
-Chương 9: Lý luận chung về phương pháp điều tra hình sự
Chương 10: Tổ chức điều tra vụ án hình sự
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (28634 bình chọn)

Phản hồi

  1. Em là Thanh Phong. Ad cho em xin Ebook Giáo trình Khoa học điều tra với ạ! Em chân thành cảm ơn ad nhiều lắm ạ <3

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền