Nhà nước

Phân biệt nhà nước với quốc gia

19/09/2019 Dân Luật

Phân biệt nhà nước với quốc gia Nhà nước, hiểu theo nghĩa pháp luật, là một tổ chức xã hội đặc biệt của quyền lực chính trị được giai cấp thống trị thành lập nhằm thực hiện quyền lực chính [Xem thêm…]