Phân biệt tội phạm và các vi phạm pháp luật khác

Chuyên mụcLuật hình sự, Thảo luận pháp luật toi-pham-hoc
Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo

Phân biệt tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

 

Các nội dung liên quan:

 

Sự giống nhau tội phạm và các vi phạm pháp luật khác

Tội phạm và các vi phạm pháp luật khác đều là những hành vi có tính nguy hiểm cho xã hộivi phạm pháp luật

Sự khác nhau giữa tội phạm và vi phạm pháp luật khác

Căn cứ để phân biệt Tội phạm Vi phạm pháp luật khác
Về mặt nội dung chính trị – xã hội Là những hành vi có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội (*) Là những hành vi có tính nguy hiểm chưa đáng kể cho xã hội.
Về mặt hình thức pháp lý Quy định trong BLHS Quy định trong các văn bản của các ngành luật khác.
Về mặt hậu quả pháp lý Bị xử lý bằng hình phạt và để lại án tích Bị xử lý bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước ít nghiêm khắc hơn và không để lại an tích.

(*) Lưu ý: Ranh giới giữa “Nguy hiểm đáng kể” và “Nguy hiểm chưa đáng kể” là ranh giới cần được xác định khi xây dựng luật cũng như khi giải thích và áp dụng LHS.

Có những điều luật xác định ranh giới dứt khoát: Hành vi được quy định trong BLHS chỉ có thể là TP mà không thể là VPPL khác.

Ví dụ: Hành vi giết người (Điều 123);

 Có những điều luật xác định không dứt khoát: Hành vi được quy định trong BLHS có thể là tội phạm trong trường hợp này nhưng ở trong trường hợp khác chỉ là VPPL khác.

Ví dụ: Hành vi buôn bán trái phép hàng hoá qua biên giới có giá trị 90 triệu đồng.

-> Người thực hiện hành vi này đã bị xử phạt hành chính thì chỉ có thể là tội phạm.

-> Người thực hiện hành vi này lần đầu thì chỉ có thể bị xử lý hành chính.

Các tiêu chuẩn phân biệt giữa tội phạm và vi phạm pháp luật khác

– Đối với nhà làm luật: Dựa vào tính nguy hiểm cho xã hội để phân biệt.

Tội phạm là hành vi có đặc điểm nguy hiểm đáng kể cho xã hội; để đánh giá hành vi có nguy hiểm đáng kể hay không, phải đánh giá tổng hợp các tình tiết có liên quan; trong đó đặc biệt là các tình tiết sau: Tính chất của QHXH bị xâm hại hoặc bị đe dọa xâm hại; tính chất và mức độ thiệt hại gây ra hoặc đe bị xâm hại; tính chất và mức độ lỗi

– Đối với nhà giải thích pháp luật: Dựa vào đặc điểm nguy hiểm cho xã hội để phân biệt.

– Đối với nhà áp dụng pháp luật: Dựa vào đặc điểm trái pháp luật hình sự và đặc điểm nguy hiểm cho xã hội để phân biệt.

Nhà áp dụng pháp luật trước hết căn cứ vào đặc điểm có được quy định trong LHS hay không; đã được giải thích cụ thể hay chưa; nếu chưa được quy định hoặc giải thích cụ thể thì nhà áp dụng pháp luật phải tự xác định hành vi có nguy hiểm đáng kể hay không và phải căn cứ vào các tình tiết sau: Tính chất và mức độ thiệt hại; tính chất của phương pháp, thủ đoạn, công cụ, phương tiện phạm tội; tính chất của động cơ, mức độ lỗi; nhân thân của người có hành vi phạm tội

 


Các tìm kiếm liên quan đến Phân biệt tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, so sánh tội phạm với vi phạm hành chính, so sánh sự giống và khác nhau giữa tội phạm và phạm tội, sự giống và khác nhau giữa vi phạm hình sự và vi phạm hành chính, phân biệt vi phạm hành chính với các loại vi phạm khác, kẻ bảng so sánh vi phạm hành chính và vi phạm hình sự, so sánh vi phạm dân sự và vi phạm kỷ luật, so sánh hình phạt với các loại chế tài pháp luật khác, những hành vi được coi là tội phạm

Bài viết liên quan

Tác giả: Dân Luật 886 Bài viết
Dùng pháp luật để bảo vệ Người nghèo và kẻ yếu thế trong xã hội - Liên hệ với tôi qua SĐT: 0968.929.015 hoặc Facebook để được để được tư vấn kịp thời và nhận ngay những lời khuyên hữu ích về vấn đề pháp lý mà bạn đang gặp phải.

Bình luận

avatar