Phân biệt khái niệm ngân sách nhà nước và Luật NSNN

Chuyên mụcLuật tài chính Luật ngân sách nhà nước

Phân biệt khái niệm Ngân sách nhà nước và Luật ngân sách nhà nước dự trên các tiêu chí: Nội dung, hình thức, thời gian, mục đích

 

Ngân sách nhà nước Luật ngân sách nhà nước
Nội dung Luật ngân sách nhà nước là tổng hợp các qui phạm pháp luật. Ngân sách nhà nước bao gồm tất cả các khoản thu chi.
Hình thức Luật ngân sách nhà nước. Nghị quyết của quốc hội.
Thời gian Lâu dài, không xác định được cụ thể. Một năm.
Mục đích Sử dụng 1 cách có hiệu quả ngân sách nhà nước. Sử dụng ngân sách nhà nước đúng chức năng nhiệm vụ.

 

Các tìm kiếm liên quan đến phân biệt ngân sách nhà nước và luật ngân sách nhà nước, so sánh ngân sách nhà nước và luật ngân sách nhà nước, luật ngân sách nhà nước là gì, ngân sách nhà nước là đạo luật đặc biệt, luật ngân sách nhà nước 2015, so sánh ngân sách nhà nước và ngân sách của các chủ thể khác, so sánh luật ngân sách nhà nước 2002 và 2015, đề thi luật ngân sách nhà nước có đáp án, khái niệm ngân sách nhà nước 2015\

Bài viết liên quan

Nơi nào mà luật pháp bị xem thường thì luật sư cũng không được coi trọng. Để luật pháp và luật sư cùng được coi trọng thì mỗi luật sư bằng chính hoạt động hàng ngày của mình cần vun đắp cho hệ thống luật pháp được trở nên công minh tiến bộ.

Bình luận

avatar
  Gửi mail cho tôi  
Thông báo