Phân biệt khái niệm ngân sách nhà nước và Luật NSNN

Luật ngân sách nhà nước

Phân biệt khái niệm Ngân sách nhà nước và Luật ngân sách nhà nước dự trên các tiêu chí: Nội dung, hình thức, thời gian, mục đích

 

Ngân sách nhà nước Luật ngân sách nhà nước
Nội dung Luật ngân sách nhà nước là tổng hợp các qui phạm pháp luật. Ngân sách nhà nước bao gồm tất cả các khoản thu chi.
Hình thức Luật ngân sách nhà nước. Nghị quyết của quốc hội.
Thời gian Lâu dài, không xác định được cụ thể. Một năm.
Mục đích Sử dụng 1 cách có hiệu quả ngân sách nhà nước. Sử dụng ngân sách nhà nước đúng chức năng nhiệm vụ.

Bài viết liên quan

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.