Ví dụ về sự kiện pháp lý và giải thích

Chuyên mụcLuật dân sự Hòa giải trong ly hôn
Ứng tuyển cộng tác viên - Hocluat.vn

Sự kiện pháp lý là gì?

Sự kiện pháp lý những sự kiện xảy ra trong thực tế mà pháp luật dự liệu, quy định làm phát sinh những hậu quả pháp lý.

 

Ví dụ về sự kiện pháp lý và giải thích

– Thứ nhất, căn cứ vào tiêu chuẩn ý chí, sự kiện pháp lý được phân thành sự biến và hành vi.

  • Sự biến là những hiện tượng tự nhiên (không phụ thuộc vào ý chí của con người) mà trong những trường hợp nhất định, pháp luật gắn sự xuất hiện của chúng với sự hình thành ở các chủ thể các quyềnnghĩa vụ pháp lý. Như vậy những sự kiện này được pháp luật quy định trong những quan hệ pháp luật cụ thể. Ví dụ: bão, lụt, thiên tai, hoả hoạn,..
  • Hành vi pháp lý (hành động hoặc không hành động) là những sự kiện xảy ra theo ý chí của con người, là hình thức biểu thị ý chí của chủ thể pháp luật. Ví dụ: hành vi ký kết hợp đồng, hành vi trộm cắp, sự bỏ mặc không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng,…
    Hành vi được chia thành hành vi hợp pháp và hành vi không hợp pháp.

– Thứ hai, căn cứ vào số lượng những hoàn cảnh, điều kiện làm nảy sinh hậu quả pháp lý, có thể phân chia sự kiện pháp lý thành sự kiện pháp lý đơn giản và sự kiện pháp lý phức tạp.

  • Sự kiện pháp lý đơn giản chỉ bao gồm một sự kiện thực tế mà pháp luật gắn sự xuất hiện với sự phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật. Ví dụ khi một người chết làm chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng.
  • Sự kiện pháp lý phức tạp bao gồm một loạt các sự kiện mà chỉ với sự xuất hiện của chúng các quan hệ pháp luật mới phát sinh, thay đổi hay chấm dứt. Ví dụ khi một người chết thì có thể phát sinh quan hệ thừa kế nếu người đó có tài sản (thừa kế phát sinh khi người có tài sản chết); khi cơn bão xảy trên biển có hai ngư dân đánh cá ở khu vực đó không thấy trở về sau một năm thì những người có liên quan có quyền yêu cầu tuyên bố người đó đã chết.

Thứ ba, căn cứ vào hậu quả của sự kiện pháp lý, ta có sự kiện pháp lý phát sinh quan hệ pháp luật, sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật và sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ pháp luật.

 


 

Một số ví dụ khác:

– Ông Trần Văn A làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 5000m2 đất trồng lúa cho ông Nguyễn Văn B, căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng đã được chính quyền địa phương xác nhận, ông Nguyễn Văn B làm thủ tục chuyển nhượng và đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cứ vào hồ sơ Phòng Tài nguyên & Môi trường đề nghị UBND huyện (quận, thị xã, TP thuộc tỉnh) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 5000m2 đất trồng lúa cho ông Nguyễn Văn B, sự dịch chuyển quyền sử dụng đất từ ông Trần Văn A sang ông Nguyễn Văn B là sự kiện pháp lý làm thay đổi quan pháp luật của cả 2 ông Trần Văn A và B.

– Anh Nguyễn Văn C và chị Trần Thị D làm đơn ly hôn gửi tới tòa án nhân dân huyện, sau khi hòa giải không thành, tòa án tiến hành xét xử, giải quyết cho anh Nguyễn Văn C và chị Trần Thị D được ly hôn theo quy định của pháp luật, đồng thời tuyên hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của anh D và chị C, quyết định tuyên hủy giấy chứng nhận kết hôn của tòa án là sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật giữa anh D và chị C.

 


Các tìm kiếm liên quan đến ví dụ về sự kiện pháp lý và giải thích, ví dụ về sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật, ví dụ về sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật, ví dụ về sự kiện pháp lý hành chính, xác định sự kiện pháp lý, ví dụ sự kiện pháp lý đơn giản, sự kiện pháp lý có mấy loại, mối quan hệ giữa sự kiện pháp lý và quan hệ pháp luật, ví dụ về hành vi pháp lý đơn phương, sự kiện pháp lý hành chính là gì, sự kiện pháp luật là gì

Ví dụ về sự kiện pháp lý và giải thích
5 sao - 426 vote

Bài viết liên quan

Bình luận

avatar