Căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự? Cho ví dụ minh họa?

Chuyên mụcLuật dân sự Quan hệ pháp luật dân sự

Quan hệ pháp luật dân sự là gì?

Quan hệ pháp luật dân sự là quan hệ xã hội do các quan hệ pháp luật dân sự điều chỉnh, tức là quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực dân sự, các quan hệ liên quan đến yếu tố nhân thân và tài sản trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, thương mại…

 

Xem thêm: Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật dân sự

 

Căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự?

Quan hệ pháp luật dân sự cũng giống như mọi quan hệ pháp luật khác được phát sinh thông qua các sự kiện pháp lý bao gồm:

Hành vi pháp lý: là loại sự kiện pháp lý phổ biến nhất làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự. Hành vi pháp lý có hai loại:

 • Hành vi hợp pháp: là những hành vi có chủ định của các chủ thể được tiến hành phù hợp với quy định của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
  Ví dụ: một người ký hợp đồng mua bán làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người đó với bên kia trong hợp đồng.
 • Hành vi bất hợp pháp: là những hành vi được thực hiện trái với quyết định của pháp luật và đạo đức xã hội.
  Ví dụ: A đe doạ B buộc B phải xác lập giao dịch vô hiệu, A phải bồi thường thiệt hại cho B.

– Sự biến pháp lý: là những sự kiện xảy ra trong thực tế không phụ thuộc vào ý chí của con người nhưng pháp luật quy định làm phát sinh hậu quả pháp lý. Sự biến pháp lý gồm 2 loại:

 • Sự biến tuyệt đối: là những sự kiện xảy ra trong thiên nhiên thời gian phụ thuộc vào ý muốn của con người.
  Ví dụ: thiên tại, hạn hán, động đất, núi lửa…
 • Sự biến tương đối: là những sự kiện xảy ra trong thực tế do hành vi của con người nhưng quá trình phát sinh thay đổi chấm dứt không phụ thuộc vào ý thức người đó.
  Ví dụ: một người đi rừng đốt lửa để sưởi ấm không may làm cháy rừng.

Thời hạn: là sự liên hệ pháp lý đặc biệt theo đó quan hệ pháp luật dân sự được phát sinh.

 

Ví dụ về quan hệ pháp luật dân sự

A thoả thuận với B sẽ trả nợ trong thời hạn 1 tháng vào ngày cuối cùng của thời hạn (thời điểm kết thúc ngày cuối cùng) A phải trả nợ cho B.

 


Các tìm kiếm liên quan đến Căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự, căn cứ làm phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật gồm, các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật dân sự, ví dụ về sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật, các loại quan hệ dân sự, điều kiện làm phát sinh quan hệ pháp luật, căn cứ làm phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính, ví dụ về quan hệ pháp luật hình sự, các ví dụ về luật dân sự

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền