So sánh ngân sách nhà nước và ngân sách của các chủ thể khác

Chuyên mụcLuật tài chính Ngân sách

Ngân sách nhà nước là gì?

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

 

Các nội dung liên quan:

 

So sánh ngân sách nhà nước và ngân sách của các chủ thể khác

Ngân sách nhà nước  Ngân sách của các chủ thể khác
Tính chất Là một đạo luật Là 1 dự toán thu chi
Chủ thể ban hành Do Quốc hội biểu quyết thông qua trước khi thi hành Cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức
Thực hiện Do Chính phủ tổ chức t/hiện dưới sự giám sát trực tiếp của Quốc hội Không cần được cơ quan lập pháp phê chuẩn trước khi thi hành

Các chủ thể tự qđịnh, tự chịu trách nhiệm trong quá trình xây dựng và thi hành

Mục tiêu Mưu cầu lợi ích chung cho toàn thể quốc gia Lợi nhuận
Hình thức
Thời gian Một năm Lâu dài, không xác định được cụ thể
Các nội dung liên quan đến so sánh ngân sách nhà nước và ngân sách của các chủ thể khác, so sánh ngân sách nhà nước và luật ngân sách nhà nước, ví dụ về chi ngân sách nhà nước, ngân sách nhà nước là gì, luật ngân sách nhà nước là gì, ngân sách nhà nước là đạo luật đặc biệt, đạo luật ngân sách nhà nước, so sánh luật ngân sách nhà nước 2002 và 2015, mối quan hệ giữa các cấp ngân sách nhà nước
5/5 - (1754 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền