Ngân sách nhà nước là gì?

Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

 

Các nội dung liên quan:

 

Nội dung đang được hoàn thiện

 

Các nội dung liên quan đến so sánh ngân sách nhà nước và ngân sách của các chủ thể khác, so sánh ngân sách nhà nước và luật ngân sách nhà nước, ví dụ về chi ngân sách nhà nước, ngân sách nhà nước là gì, luật ngân sách nhà nước là gì, ngân sách nhà nước là đạo luật đặc biệt, đạo luật ngân sách nhà nước, so sánh luật ngân sách nhà nước 2002 và 2015, mối quan hệ giữa các cấp ngân sách nhà nước
So sánh ngân sách nhà nước và ngân sách của các chủ thể khác
5 sao - 1754 vote

Bài viết liên quan

Bình luận

avatar
Trở về đầu trang
di động Máy tính
Giới thiệu | Bản quyền | Liên hệ