Pháp luật điều chỉnh hành vi con người hay ngược lại?

Pháp luật và hành vi của con người có mối quan hệ biện chứng với nhau, điều chỉnh lẫn nhau.

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

Pháp luật xuất hiện khi nhà nước xuất hiện mà sự ra đời của nhà nước là hệ quả của chế độ tư hữu, vì vậy ta có thể nhận thấy hành vi của con người tác động đến pháp luật

Ngược lại, pháp luật là công cụ để nhà nước quản lí xã hội nhằm đảm bảo cho xã hội được ổn định, phát triển và đảm bảo, bảo vệ quyền con người, vì vậy nói pháp luật tác động đến hành vi của con người

Thêm nữa, trong quá trình phát triển của xã hội, nhu cầu, hành vi của con người không ngừng thay đổi, các hành vi phạm tội từ đó cũng khác đi, kéo theo đó là pháp luật luôn luôn phải thay đổi để phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh xã hội cụ thể.

 

Hàn Linh Nhi / Page Học Luật Online

Bài viết liên quan

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.