Pháp luật điều chỉnh hành vi con người hay ngược lại?

Chuyên mụcBạn có biết?, Thảo luận pháp luật Hệ thống pháp luật

Pháp luật và hành vi của con người có mối quan hệ biện chứng với nhau, điều chỉnh lẫn nhau.

Pháp luật xuất hiện khi nhà nước xuất hiện mà sự ra đời của nhà nước là hệ quả của chế độ tư hữu, vì vậy ta có thể nhận thấy hành vi của con người tác động đến pháp luật

Ngược lại, pháp luật là công cụ để nhà nước quản lí xã hội nhằm đảm bảo cho xã hội được ổn định, phát triển và đảm bảo, bảo vệ quyền con người, vì vậy nói pháp luật tác động đến hành vi của con người

Thêm nữa, trong quá trình phát triển của xã hội, nhu cầu, hành vi của con người không ngừng thay đổi, các hành vi phạm tội từ đó cũng khác đi, kéo theo đó là pháp luật luôn luôn phải thay đổi để phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh xã hội cụ thể.

 

Hàn Linh Nhi / Page Học Luật Online

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền