Ứng tuyển cộng tác viên - Hocluat.vn

Nghị quyếtnghị định đều là những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ban hành theo những trình tự thủ tục luật định. Tuy nhiên, giữa 2 loại văn bản này có những điểm khác nhau rõ ràng về nội dung, chủ thể ban hành,…

 

Các nội dung liên quan:

 

Phân biệt nghị quyết và quyết định

Nghị quyết là gì?

Nghị quyết là hình thức văn bản quyết định về những vấn đề cơ bản sau khi được hội nghị bàn bạc, thông qua bằng biểu quyết theo đa số, biểu thị ý kiến hay ý định của một cơ quan, tổ chức về một vấn đề nhất định.

Hiến pháp đã quy định nghị quyết là hình thức văn bản của Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Chính phủ, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp..

Quyết định là gì?

Quyết định là hình thức văn bản pháp luật bao gồm cả văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nướcthẩm quyền ban hành.

văn bản quy phạm pháp luật được dùng để ban hành các biện pháp, thể lệ cụ thể nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Là văn bản áp dụng pháp luật thường gọi là văn bản cá biệt do cơ quan và cá nhân có thẩm quyền ban hành để giải quyết công việc hàng ngày của mình.

 


Các tìm kiếm liên quan đến nghị quyết và quyết định khác nhau như thế nào, quyết nghị là gì, so sánh nghị quyết và quyết định, nghị quyết và quyết định của hội đồng quản trị, nghị quyết hội đồng quản trị mẫu, nghị quyết hđqt là gì, định nghĩa nghị quyết, nghị quyết dùng để làm gì, nghị quyết của hội đồng quản trị là gì, phân biệt nghị quyết và quyết định


Bài viết liên quan

Bình luận

avatar
Trở về đầu trang
di động Máy tính
Giới thiệu | Bản quyền | Liên hệ