Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước

Chuyên mụcXây dựng văn bản pháp luật van-ban-quy-pham-phap-luat

Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

 

Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật

Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước được quy định tại Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 theo đó:

 • Luật (cao nhất, quốc hội ban hành) – Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
 • Nghị định (hướng dẫn luật, chính phủ ban hành)
 • Thông tư (hướng dẫn nghị định, thuộc cấp bộ, bộ trưởng ký ban hành)
 • Quyết định, công văn, văn bản là một mớ những cái được gọi là văn bản dưới luật nhằm hoặc là để thực hiện công việc, hoặc là làm rõ hơn nữa những cái mà thông tư không làm rõ được do mà các ông thủ trưởng ở các cấp khác nhau đều có thể ban hành.
 • Nghị quyết là văn bản được ban hành theo quyết định của tập thể cơ quan, tổ chức.
 • Quyết định là văn bản được ban hành do người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhân danh người ký ban hành, hoặc nhân danh cơ quan, tổ chức đó.

 

Điều 2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

 1. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
 2. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
 3. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
 4. Nghị định của Chính phủ.
 5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 6. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
 7. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 8. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
 9. Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 10. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội.
 11. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
 12. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

 


Các tìm kiếm liên quan đến Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước, thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước, thẩm quyền ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước, thẩm quyền ban hành văn bản của ubnd cấp xã, văn bản quy phạm phap luật có mấy loại, văn bản quy pham pháp luật là gì, các văn bản quy pham pháp luật, thẩm quyền ban hành chỉ thị, thẩm quyền ban hành văn bản áp dụng pháp luật

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
  Gửi mail cho tôi  
Thông báo