Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan Nhà nước

Chuyên mụcXây dựng văn bản pháp luật van-ban-quy-pham-phap-luat

Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Văn bản quy phạm pháp luật văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. (Điều 2, luật ban hành văn bản quy phạm 2015)

 

Xem thêm: Văn bản quy phạm pháp luật có mấy loại?

 

Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật

Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước được quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Theo đó:

Cơ quan nhà nước Văn bản quy phạm pháp luật
Quốc hội Hiến pháp, luật, nghị quyết
UBTVQH Pháp lệnh, nghị quyết; Nghị quyết liên tịch
Chủ  tịch  nứơc Lệnh, quyết định
Chính phủ Nghị định; Nghị quyết liên tịch
Thủ tướng Quyết định
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ Thông tư; Thông tư liên tịch
Hội đồng Thẩm phán TANDTC Nghị quyết
Chánh án TANDTC Thông tư; Thông tư liên tịch
Viện trưởng VKSNDTC Thông tư; Thông tư liên tịch
Tổng Kiểm toán Nhà nước Quyết định
Hội đồng nhân dân Nghị Quyết
Ủy ban nhân dân Quyết định, Chỉ thị

 

 

Các tìm kiếm liên quan đến Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước, thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước, thẩm quyền ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước, thẩm quyền ban hành văn bản của ubnd cấp xã, văn bản quy phạm phap luật có mấy loại, văn bản quy pham pháp luật là gì, các văn bản quy pham pháp luật, thẩm quyền ban hành chỉ thị, thẩm quyền ban hành văn bản áp dụng pháp luật

Bài viết liên quan

Nơi nào mà luật pháp bị xem thường thì luật sư cũng không được coi trọng. Để luật pháp và luật sư cùng được coi trọng thì mỗi luật sư bằng chính hoạt động hàng ngày của mình cần vun đắp cho hệ thống luật pháp được trở nên công minh tiến bộ.

Bình luận

avatar
  Gửi mail cho tôi  
Thông báo