Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật (VBQPPL)

Chuyên mụcXây dựng văn bản pháp luật Văn bản luật

Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. (Điều 2, luật ban hành văn bản quy phạm 2015).

 

Những nội dung liên quan:

 

Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước

Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước được quy định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Theo đó:

Cơ quan nhà nước Văn bản quy phạm pháp luật
Quốc hội Hiến pháp, luật, nghị quyết
UBTVQH Pháp lệnh, nghị quyết; Nghị quyết liên tịch
Chủ  tịch  nứơc Lệnh, quyết định
Chính phủ Nghị định; Nghị quyết liên tịch
Thủ tướng Quyết định
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ Thông tư; Thông tư liên tịch
Hội đồng Thẩm phán TANDTC Nghị quyết
Chánh án TANDTC Thông tư; Thông tư liên tịch
Viện trưởng VKSNDTC Thông tư; Thông tư liên tịch
Tổng Kiểm toán Nhà nước Quyết định
Hội đồng nhân dân Nghị Quyết
Ủy ban nhân dân Quyết định

 

 

Các tìm kiếm liên quan đến Thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước, thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước, thẩm quyền ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước, thẩm quyền ban hành văn bản của ubnd cấp xã, văn bản quy phạm phap luật có mấy loại, văn bản quy pham pháp luật là gì, các văn bản quy pham pháp luật, thẩm quyền ban hành chỉ thị, thẩm quyền ban hành văn bản áp dụng pháp luật
5/5 - (9244 bình chọn)

Phản hồi

 1. về việc nhập khẩu cá từ trung quốc về việt nam
  Bộ trưởng Bộ NN và PTNN ra Thông tư cấm nhập khẩu
  Bộ trưởng Bộ y tế ra Thông tư cho phép nhập khẩu
  HĐND tỉnh Cao Bằng cho phép nhập khẩu theo Thông tư cuả Bộ y tế
  UBND tỉnh Cao Bằng ra Chỉ thị cho phép doanh nghiệp nhập khẩu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh
  Xử lí sao trong trường hợp này ?

 2. Bộ trưởng có thẩm quyền ban hành vbqppl là thông tư ko? nhận đinh ddusg sai và giải thích mong ad giải đáp thắc mắc?

 3. Mình thấy ở trên bạn có viết: Văn bản quy phạm pháp luật của UBND gồm: Quyết định và Chỉ thị. Nhưng theo mình biết thì: quy định tại Điều 3 thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gồm 26 hình thức do 18 chủ thể có thẩm quyền ban hành, bao gồm:

  “1. Hiến pháp.

  2. Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội;

  3. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  4. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

  5. Nghị định của Chính phủ; Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

  7. Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

  8. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

  9. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh);

  10. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  11. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt;

  12. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện);

  13. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

  14. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);

  15. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã”.

  Luật năm 2015 bổ sung 01 điều quy định về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 14), bao gồm: ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; ban hành văn bản không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định tại Luật này.

  Vậy theo luật mới Chỉ thị không còn là văn bản quy phạm pháp luật và không được phép ban hành.
  Như thế điều bạn trình bày có đúng không.

  • Chào Lân!
   Vấn đề bạn đề cập hoàn toàn chính xác. Cảm ơn bạn đã góp ý.
   Tụi mình đã cập nhật lại bài viết đồng thời cũng có một bài viết từ trước đó về “Thẩm quyền ban hành chỉ thị” mong được bạn góp ý thêm. Thay mặt BBT [Hocluat.vn] xin trân thành cảm ơn!
   https://hocluat.vn/tham-quyen-ban-hanh-chi-thi/

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền