Mối quan hệ giữa luật hành chính và luật lao động

Chuyên mụcLuật hành chính, Luật lao động Luật hành chính

Nhiều qui phạm của Luật Hành chính và Luật lao động đan xen, phối hợp để điều chỉnh những vấn đề cụ thể liên quan tới hoạt động công vụ, lao động viên chức, tuyển dụng, cho thôi việc đối với viên chức nhà nước, nhưng điều chỉnh từ những góc độ khác nhau.

Nếu luật lao động “nội dung” của việc quản lý trong lĩnh vực quan hệ lao động, “trình tự ban hành” các quan hệ lao động ấy lại được qui định trong luật hành chính. Nói một cách cụ thể:

  • Luật lao động điều chỉnh những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động như quyền nghỉ ngơi, quyền được trả lương, quyền hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hộ lao động…
  • Luật hành chính xác định thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực lao động, đồng thời điều chỉnh những quan hệ xã hội liên quan đến việc tổ chức quá trình lao động và chế độ công vụ, thủ tục tuyển dụng, thôi việc, khen thưởng …

 

Các nội dung liên quan được tìm kiếm:

 

Mối quan hệ giữa luật hành chính và luật lao động

Hai ngành luật này quan hệ chặt chẽ với nhau, thể hiện:

– Quan hệ pháp luật hành chính là phương tiện thực hiện quan hệ pháp luật lao động.

 

Ví dụ: Sau khi thi đậu và được công nhận vào ngạch công chức, cán bộ A được hưởng các chế độ nghỉ lễ, tử tuất do luật lao động qui định.

 

– Quan hệ pháp luật lao động lại là tiền đề của quan hệ pháp luật hành chính.

 

Ví dụ: Sau khi ký hợp đồng lao động với xí nghiệp (doanh nghiệp nhà nước), cá nhân A với tư cách là thành viên của tập thể lao động xí nghiệp đó, có quyền tham gia quản lý trong doanh nghiệp theo nhiệm vụ được phân công.

 

Các tìm kiếm liên quan đến Mối quan hệ giữa luật hành chính và luật lao động, mối quan hệ giữa luật hành chính và luật hình sự, mối quan hệ giữa luật hành chính và luật dân sự, so sánh luật hành chính và luật kinh tế, giống nhau giữa luật dân sự và luật hành chính, so sánh luật hành chính và luật dân sự, so sánh luật hành chính và luật hình sự, mối quan hệ giữa luật hành chính và luật hiến pháp, so sánh luật hành chính và luật hiến pháp

đánh giá bài viết

Phản hồi

  1. Em có một tình huống cụ thể nhờ Luật sư tư vấn cho em về vẫn đề Luật Lao động và Luật hành chính đan xen ạ:
    Cô em là cán bộ không chuyên trách xã, là Cán bộ văn thư lưu trữ, kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với chủ tịch UBND xã. Theo quy định pháp luật về cán bộ hoạt động không chuyên trách thì mới chỉ quy định về việc số lượng cán bộ, trợ cấp.. chứ không quy định cụ thể về quy trình tuyển dụng ra sao. Vừa Cqua, cô em đủ tuổi nghỉ hưu và cũng đồng thời trúng cử chức danh Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã- cũng là một chức danh cán bộ không chuyên trách. UBND xã thông báo và ra quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động không thời hạn đã kí với cô em với lí do đủ tuổi nghỉ hưu.
    Vậy em muốn nhờ Luật sư tư vấn là việc chấm dứt Hợp đồng lao động với cô em có trái quy định của pháp luật không ạ? Và cô em được hưởng những gì sau khi kết thúc Hợp đồng lao động trên ạ?
    Em xin cảm ơn!

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền