Mối quan hệ giữa các dấu hiệu của tội phạm

Chuyên mụcLuật hình sự Tội phạm

Một hành vi được coi là tội phạm khi thỏa mãn cả 04 dấu hiệu (đặc điểm) của tội phạm, nếu thiếu dù chỉ 1 trong 4 đặc điểm đó thì hành vi nhất thiết không thể bị coi là tội phạm.

 

Những nội dung cùng được quan tâm:

 

Các dấu hiệu của tội phạm

Để xem xét một hành vi có được coi là tội phạm hay không thì căn cứ vào 4 yếu tố: tính trái pháp luật hình sự, tính nguy hiểm cho xã hội, tính phải chịu hình phạt, tính có lỗi. Trong đó dấu hiệu về tính nguy hiểm cho xã hội là dấu hiệu cơ bản, quan trọng, quyết định các dấu hiệu khác.

Mối quan hệ giữa các dấu hiệu của tội phạm

Tính trái pháp luật hình sựtính nguy hiểm cho xã hội là hai dấu hiệu có mối quan hệ biện chứng với nhau, tính trái pháp luật hình sự là dấu hiệu về mặt hình thức pháp lý phản ánh tính nguy hiểm cho xã hội.

Giết người

Tính phải chịu hình phạt là dấu hiệu kèm theo của dấu hiệu tính nguy hiểm cho xã hộitính trái pháp luật hình sự. Tính nguy hiểm cho xã hộitính trái pháp luật hình sự là cơ sở để cụ thể hóa tính phải chịu hình phạt, tính nguy hiểm cho xã hội càng lớn thì hình phạt càng cao.

5/5 - (27619 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền